marzec 2015
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archiwa

Po co rząd zaśmieca ustawę o lasach?

Przyjęcie  przez Sejm projektu zmiany ustawy o lasach, dotyczącego zamknięcia rynku UE przed obrotem nielegalnie pozyskanym drewnem, to zaśmiecanie tego aktu prawnego. Stosowne zapisy w tym zakresie powinny się znaleźć w prawie dotyczącym Służby Celnej lub w ustawie o ochronie środowiska. Tymczasem docierają do mnie informacje, że rząd rozważa, aby w ogóle wyjąć handel drewnem z ustawy o Lasach Państwowych, tak by zajęły się one wyłącznie hodowlą. Takie pomysły to dalsza część destabilizacji systemu leśnego, co ostatecznie zmierza ku całkowitemu zrewolucjonizowaniu ustawy o lasach. Tymczasem przypomnijmy, że ustawa ta nie podlegała prawu unijnemu i nie była zawarta w traktacie akcesyjnym. Nasz system gospodarki leśnej jest unikalny w skali całej UE i to raczej nasze rozwiązania mogą stanowić wzór dla innych krajów – nie odwrotnie.

Transmisja debaty od godziny 10.04.

Warto zwrócić uwagę, ja bezczelny jest pan minister Gawłowski, (ten od zwrotu:” związkowcy niech sp….ja”), który  chwali się osiągnięciami Lasów Państwowych, nie zważąjąc na fakt, że do sukcesu Lasów nie dołożył nawet małego palca, a do ich niszczenia obie ręce.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#2790625BA6766510C1257E0C0024F8FD

3 komentarze Po co rząd zaśmieca ustawę o lasach?

 • Proszę zauważyć, że określenie „nielegalne pozyskanie drewna” jest określeniem z dość ogromną możliwością jego interpretowania. Aby taki zapis mógł się pojawić w obiegu prawnym to musi zostać określony szczegółowy katalog przypadków określających takie „nielegalne pozyskanie drewna”.

  Bo przecież istnieje możliwość zaistnienia takiego paradoksu, że drewno pozyskane przez jednostki Lasów Państwowych zgodnie z ważnym Planem Urządzenia Lasu zostanie przez jakiegoś złodzieja ukradzione i wprowadzone do obrotu na rynku UE, i taki stan prawdopodobnie będzie dopuszczalny przez prawo.

  Natomiast może się zdarzyć, że drewno pozyskiwane BEZ WAŻNEGO Planu Urządzenia Lasu w Lasach Państwowych, czy też Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa będzie właśnie tym NIELEGALNIE POZYSKANYM DREWNEM. Proszę zwrócić uwagę na ten ważny aspekt.

  Inny przykład, drewno pozyskiwane w Lasach Państwowych poprzez Zakłady Usług Leśnych.

  Jeżeli taki ZUL swojemu pracownikowi zapewni wynagrodzenie za wycinkę, zrywkę czy jakąkolwiek inną czynność związana z pozyskaniem drewna, w wysokości nie odpowiadającej stawce minimalnej, bądź nie zapewni temu pracownikowi wymaganych świadczeń wymaganych prawem, – to wówczas taki ZUL w świetle unormowań prawnych działa według niezalegalizowanych prawem procedur, czyli działa NIELEGALNIE.

  Wniosek jest wówczas oczywisty, NIELEGALNY ZUL, pozyskał drewno, wobec powyższego drewno zostało pozyskane nielegalnie. I co? Wielkie BĘC! Co wówczas z takim pozyskanym drewnem zrobić? Bo przecież do obrotu handlowego w UE nie będzie można go wprowadzić.

  Takich przykładów można by mnożyć, ale po co? Przecież i tak nikt rozsądny tego nie czyta.

 • Wydaje się, że inicjatorzy znowelizowania ustawy o lasach (polegającego na wprowadzeniu do tego aktu przepisów sankcjonujących niewykonywanie rozporządzenia unijnego dotyczącego drewna nielegalnie wprowadzanego do obrotu na rynku wewnętrznym ) – albo w ogóle nie zapoznali się z tym rozporządzeniem, albo z nim się zapoznali bez zrozumienia. Otóż, na przykład w odniesieniu do LP, w myśl tego rozporządzenia za drewno (i wyroby drewna) nielegalnie wprowadzane po raz pierwszy do obrotu na rynku wewnętrznym będzie mogła być uznawana sprzedaż (lub inne zbycie) każdej partii drewna „wyprodukowanego” oraz pozyskanego niezgodnie z jakimkolwiek aktem prawnym. Pojęcie aktu prawnego (zwłaszcza w doktrynie unijnej) jest bardzo szerokie. Tu nie chodzi tylko o akty prawne będące konstytucyjnymi źródłami prawa czy (stosowanymi w Polsce wprost) wszelkimi rozporządzeniami lub decyzjami unijnymi. Za akt prawny może być uznany każdy dokument będący nośnikiem oddziaływania władczego lub nie władczego na różne podmioty (łącznie z umowami cywilnymi oraz zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). Za drewno wprowadzone do obrotu z naruszeniem legalności może być w szczególności uznana każda partia drewna „wyhodowana” oraz pozyskana niezgodnie ze sztuką leśną. Ponadto przy obecnym dostępie do informacji – żadne gospodarstwo leśne w UE (w tym LP) nie są w stanie stworzyć skutecznego systemu zasad należytej staranności przy wprowadzaniu drewna do obrotu, gdyż taki system powinien uwzględniać podstawowe równanie bilansowe (ilość drewna pozyskanego –> ilość wyrobów wytworzonych z tego drewna). Konia z rzędem temu, kto jest w stanie zapewnić system informatyczny przewidujący takie raportowane. Niechlujstwem legislacyjnym jest wprowadzenie do ustawy o lasach przepisów sankcjonujących naruszanie ww. rozporządzenia unijnego. To nie miejsce dla takich przepisów. Ale zdecydowanie bardziej niebezpieczne jest zakłócenie wprowadzonymi przepisami dotychczasowego systemu nadzorowania gospodarki leśnej w Polsce. W istocie inspektorzy ochrony środowiska tymi przepisami uzyskali większe uprawnienia nadzorcze nad Lasami Państwowymi aniżeli Minister Środowiska. Do tego (z braku możliwości rzetelnego wykonywania omawianego rozporządzenia) będą oni mogli nadzór ten wykonywać woluntarystycznie i arbitralnie (decydując według swojego „widzimisię”, czy gospodarka leśna – od odnowienia do sprzedaży drewna – jest prowadzona zgodnie czy też niezgodnie ze sztuką leśną, utrwaloną w najrozmaitszych dokumentach, będących aktami prawnymi w szerokim tego słowa znaczeniu). Chyba że dokonana nowelizacja okaże się po raz kolejny tylko sztuką dla sztuki.

 • gilotyniarz

  Kolego pamiętaj!!!! Wiele niszczycielskich zamiarów wobec LP zostało wstrzymanych dzięki NASZYM LEŚNIKOM w parlamencie tj (wg. alfabetu) panów : Bąka , Skurkiewicza, Szyszko oraz dzięki Związkowi „Solidarność”
  Nie udało się więc Platformensom :
  -przerobić Lasów Państwowych na Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
  – przeznaczyć funduszu leśnego na wypłatę rekompensat za mienie odebrane ustawowo przez paczkę kumpli tw.Bieruta,
  – spełnić marzeń sztukmistrza z Londynu czyli włączyć LP do sektora finansów publicznych
  – wprowadzić do konstytucji zapisu umożliwiającego dokonanie w LP przekształceń własnościowych
  Niestety udało się nałożyć na LP daninę publiczną w wys.1.600 tys. zł która została ogłoszona przez koalicję jako obciążenie finansowe „nakładając” w tej sytuacji na Ministra Środowiska funkcje organu podatkowego. Mimo rozbieżności w interpretacji czy 1.600 tys. zł to danina czy obciążenie finansowe oraz mimo wielu innych zastrzeżeń – Nasz Ukochany Strażnik Konstytucji podpisał bez „bulu” ustawę która może być początkiem końca LP. Przy okazji wyszło tez na jaw iż Tenże Strażnik Konstytucyjny kombinował jak by tu opchnąć część LP pod zaspokojenie roszczeń majątkowych starozakonnych. Teraz chłopaki z kolacji w tym znany poseł chłopski Stach Dowcipas Ż….ski kombinują dalej chcąc m.in. ograniczyć funkcję LP do hodowli, ochrony i (ewentualnie) urządzania – ONI natomiast chcą Nas (łaskawie ) odciążyć sprzedażą. Jak na tym wyszli leśnicy z Czech i Słowacji – pojedź, pogadaj, zobacz. Kolego! nim dasz swój głos w maju i październiku miej świadomość na kogo głosujesz. Gilotyniarz