wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archiwa

Ofensywa zła i karta wyborcza

Papież Leon XIII którego pontyfikat przypadł na lata 1878-1903 był autorem 24 encyklik w tym tej najbardziej znanej Rerum Novarum. W czasie swego pontyfikatu podejmował się mniej lub bardziej udanych działań dyplomatycznych w trakcie których przyczynił się np. do rezygnacji  Bismarcka z wprowadzania tzw. Kulturkampfu oraz z ustaw antykościelnych. Wielu historyków kościoła uważa tego Papieża za jednego
z największych MISTYKÓW. 13 października 1884 r gdy po zakończonej mszy porannej Leon XIII odmawiał modlitwę dziękczynienia usłyszał dialog Chrystusa z szatanem w którym ( znaczny skrót) szatan oświadczył, że przez 100 lat tj. całe stulecie XX wieku potrafi zniszczyć kościół Chrystusowy warunkując to otrzymaniem większej władzy na TYMI co MU SŁUŻĄ. Jezus godząc się z postawionymi warunkami odrzekł – więc próbuj jak potrafisz.

                                                             ZŁO zacząło działać

1-sza połowa XX wieku przyniosła Europie : Wielką Wojnę Wszechświatową (nazwaną później 1-szą Wojną Światową ), Rewolucję Październikową , Wojnę Domową w Hiszpanii , II Wojnę Światową. Pomijam celowo inne podobne wydarzenia, konflikty o znacznie mniejszej skali.     

                                                    Najpierw o WOJNACH

 W trakcie 1-szej Wojny Światowej śmierć poniosło lub zaginionych zostało ok.- 8.7 mln żołnierzy, do tej ilości należy dodać śmierć 5 mln  osób cywilnych. W wyniku odniesionych ran  30 mln osób zostało kalekami. Można więc przyjąć, iż ogółem
w trakcie I-szej wojny światowej zabitych i zaginionych zostało ogółem ok.14 mln osób, a 30 mln zostało inwalidami.

 II Wojna Światowa spowodowała śmierć ponad 18-stu milionów żołnierzy, 28- milionów osób cywilnych. W/w dane są wynikiem badań historyków amerykańskich, brytyjskich, w tym np. Normana Davisa i są znacznie uśrednione, ponadto wyraźnie różnią się się od wyników innych naukowców np. wg historyków z uniwersytetów zachodniej Europy w ciągu 6 lat wojny zginęło ponad 60 milionów ludzi, co stanowiło około 3% całkowitej liczby ludności na świecie (ok. 2,3 miliarda), z czego 19–28 milionów zmarło w wyniku głodu i chorób. Można natomiast  przyjąć, iż II wojna światowa w Nowoczesnej Europie ( zmniejszyła się znacznie ilość monarchii ) była konfrontacją pomiędzy Ideologią  ZŁA (Niemcy hitlerowskie , po r.1945  ZSRR), a Ideologią Świata Demokratycznego (Polska oraz oraz alianci zachodni – bez ZSRR)

Gdy 1917 r. kończy się koszmar 1-szej Wojny Światowej – na terenie Rosji
w wyniku Rewolucji Październikowej wykluwa się Największe ZŁO. Jest nim  1-sze Komunistyczne Państwo w którym w latach 1919 – 1953 najwyższą władzę sprawowało 2 ludzi o wyraźnych cechach  psychopatycznych tj. tow. Lenin i tow. Stalin. Barwą tego zła była CZERWIEŃ czyli krew. Rzeczywiście krew wielu milionów ludzi mają na rękach wszyscy przywódcy komunistyczni. Drugim ZŁEM które rozwijało równolegle (ale dość później) był Faszyzm którego barwą stał się BRĄZ. Najwyższy wódz tego ZŁA również miał wyraźny defekt psychiczny. Te dwa systemy dopuściły się wielomilionowych morderstw w podbitych krajach ale również morderstw dokonanych na własnych obywatelach. I tu występują zasadnicze różnice

                                            Stalin a  obywatele  ZSRR

Wydaje mi się, iż większość z nas wie, iż w latach 1919- 1953 z rozkazu  Lenina i Stalina pozbawiono życia  ok. 100  mln ludzi .W kraju o którym  śpiewała  radziecka aktorka  Lubow Orłowa  –

Шиpока стpана моя pодная                   – olbrzymia jest moja rodzinna ojczyzna
Много в ней лесов полей и pек             –  dużo w niej lasów, pół i rzek
Я дpугой такой стpаны не знаю,           – ja drugiego takiego kraju nie znam
Где так вольно дышит человек         – gdzie tak swobodnie  żyje  człowiek 

Wg. badań historyków amerykańskich w czasach rządów tow. Lenina (lata1919-1924 wymordowano i zagłodzono ( masowe odbieranie chłopom  produktów rolnych ) około
5
mln  obywateli  tego kraju.  

Jednocześnie w tym  samym okresie rozstrzelano lub zakatowano  podczas pobytu w aresztach  prawie 1 mln ludzi.                                                                                             

W czasach Stalina ( lata 1924-53 ) dochodzi do  do śmierci dziesiątków milionów obywateli ZSRR. W  tym czasie wg znanego pisarza  rosyjskiego Aleksandra Sołżenicyna  w radzieckich gułagach od r.1923 do 1954   uśmiercono ponad 60 mln ludzi. W liczbie tej uwzględniono znaczną ilość zgonów podczas transportu do łagrów oraz zgony tych, którzy zmarli już na wolności wskutek wycieńczenia organizmu .

Od r.1924  z rozkazu Stalina  rozpoczęły się systematyczne polowania na urojoną opozycje jaka wg niego znajdowała się Komitecie Centralnym oraz w niższych instancjach partyjnych – z tego powodu  zamordowano ok. 1 mln obywateli.   

Wielki Głód  lata 1932-33 ( przymusowa kolektywizacja chłopów, kary śmierci dla ukrywających  produkty rolne ) spowodowały śmierć  ( dane szacunkowe ) od 6 do 10 mln ludzi

 Brytyjski  historyk – sowietolog  Robert Conquest dokonał próby szacunku ofiar terroru wyłącznie za lata 1937–1938 określając iż w na ogólna ilość aresztowanych w tym okresie ( 7-8 mln ) tzw. trójki NKWD  rozstrzelały ok 1- 1,5 mln ludzi,  natomiast  w obozach koncentracyjnych zmarło lub zostało rozstrzelonych ok. 2 mln obywateli ZSRR.

W r. 1933  STALIN ogłosił ( jakże bliski teraz nowoczesnym biedroneczkom)  „5-cio letni plan bez Boga”. Z 216 tys. duchownych prawosławnych oraz tzw. cerkiewnych aktywistów rozstrzelano ponad 107 tys. osób 

Podczas II wojny światowej  zginęło ogółem 27 mln obywateli ZSRR
z czego  10-11 mln stanowili żołnierze, a ok 16 mln cywile. Były to niewątpliwie największe straty ze wszystkich państw dotkniętych tą wojną. Ocenia się, iż tak wielka ilość ofiar wynikała głównie z błędów
i dyletanctwa Stalina dyktującego strategię wielu prowadzonych działań wojennych. Jak dowodzą historycy zachodni gdyby nie pogarda partyjnych decydentów wobec ludzkiego życia, co najmniej 1/3 tych ofiar mogła uniknąć śmierci. Szacuje się , że w trakcie wprowadzania komunizmu w Europie Środkowo -Wschodniej  (Polska , NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Albania, Bułgaria) z pomocą wojsk towarzyszy radzieckich oraz ich doradców zamordowano 400 tys. członków podziemia zbrojnego i przeciwników politycznych .

                                                            Hitler a  obywatele III Rzeszy    

 Wg. brytyjskiego  historyka III Rzeszy Franka McDonougha w latach 1933 – 1945  w Niemczech  z powodów politycznych  skazano na karę śmierci 30 tys. obywateli  III Rzeszy   z których 22 tysiące było komunistami.                                                                                                                                       W obozach koncentracyjnych wskutek przynależności do partii komunistycznej osadzono 150 tys. Szacuje się ,że z ilości  tej  śmierć poniosło  8-10 tys. Osób.  Należy zaznaczyć, iż  na  początku II wojny światowej w Niemczech  żyło 214 tysięcy Żydów,  z czego wymordowano ok. ok.180 tys.  Ogólnie Niemcy we wszystkich podbitych państwach wymordowali około 5,4 miliona Żydów, z czego blisko 2,6 miliona przez zastrzelenie i 2,8 miliona przez zagazowanie’ Szacuje się, iż łączna liczba ofiar cywilnych zamordowanych przez NIEMCÓW  podczas  II wojny wynosi 12 milionów, W liczbie tej uwzględniono  przypadki śmierci przy okazji deportacji,  głodu i wyroków śmierci wydanych w obozach koncentracyjnych.
Trzeba mieć też świadomość, iż poziom życia obywateli III Rzeszy do czasu wybuchu II wojny oraz w latach 1939 – 1942 był na nieporównywalnie wyższym poziomie niż poziom życia w ZSRR. W III-ciej Rzeszy do czasu wybuchu wojny ( i w latach 1940-1942 ) nie było milionów ludzi zmarłych wskutek wywoływanych cyklicznie klęsk głodu. Konsumpcja podstawowych artykułów żywnościowych lokowała III-cią Rzeszę w tym czasie na 10 miejscu w Europie. W roku 1936 liczba samochodów osobowych w Niemczech podobnie jaki motocykli wyniosła 945.085. W dwa lata później wzrosła o kolejne 30% i wyniosła już 1.271.983, czyli jeden samochód przypadał na około 60 mieszkańców. W Polsce 1 samochód przypadał na 3 tys. osób. Wróćmy do biegu historii. W maju 1945 r. wojna się skończyła. Niemieckie, nazistowskie ZŁO barwy brunatnej zostało potępione, a najważniejsi kapłani tego ZŁA zawiśli na szubienicach. ZŁO radzieckie, komunistyczne w kolorze krwi dzięki pokonaniu ZŁA  nazistowskiego (przy dużej pomocy Amerykanów) istnieje nadal i finezyjnie powiększa swe wpływy na zachodzie Europy. I to mimo opuszczeniu tzw. żelaznej kurtyny. Batiuszka Stalin największy morderca własnego narodu dożywa w chwale do r.1953 (żył 75 lat ), a jego ferajna Chruszczow, Bułganin, Malenków, Mołotow jeszcze w latach 60-tych XX w wywiera znaczny wpływ na politykę krajową. I nie tylko krajową. Europa Zachodnia dzięki planowi Marshalla rozwija się gospodarczo, a na początku lat 50-tych ludność tych państw zaczyna odczuwać istotną poprawę bytową. Teatr wojenny przenosi się z Europy do Korei i Wietnamu. Na zachodzie Europy jest więc względny spokój i pokój. Jednak naprzeciw siebie stoją teraz dwa  systemy mające COŚ, co pozwala się im wzajemnie szachować. Tym czymś są nieustannie doskonalone głowice atomowe. Powoduje to, że nikt z wielkich i możnych zachodniej Europy nie docieka sprawy gułagów, dalszego wywoływania na Ukrainie cyklu morderczych głodów, mordowania przez Stalina urojonej opozycji oraz spraw: Katynia, uśmiercania więźniów politycznych , czy morderstw sądowych w Polsce. W połowie lat 50-tych XX wieku na zachodzie Europy robotnikom powodziło się całkiem nieźle. Wg niektórych publicystów wzrastający systematycznie dobrobyt, wywołuje wśród społeczeństwa rodzaj  mieszczańskiej stagnacji, a pośród elit humanistycznych stan egzystencjalnej „beznadziei”. patrz twórczość Jean Paul Sartra, Simone de Beauvoir, Fransua Sagan. Kapłani komunizmu radzieckiego wiedzieli, iż w warunkach rosnącego dobrobytu nie ma szans na uczynienie z państw zachodu Wszech-Europejskiej Republiki Rad opartej głównie na zamordyzmie i upaństwowieniu wszystkiego co się da. ZŁO wymyśliło więc zupełnie inny „internacjonalistyczny” plan który miał stworzyć świat z nowymi wartościami moralnymi o wysokim stopniu „atrakcyjności” . Szczególnie dla ludzi młodych. Te nowe, inne wartości zostały programowo „wyłożone” w REWOLUCJI OBYCZAJOWO – SEKSUALNEJ, która wybuchła w latach 60-tych XX wieku. Najpierw w USA, a nieco później na zachodzie Europy. Sternicy rewolucji odrzucali większość dotychczasowych norm moralnych, etycznych, estetycznych. Wspomagał ich w tym szeroko rozumiany relatywizm zmieniający w sposób wyrafinowany sens wielu pojąć z zakresu kultury czy etyki np. w dziedzinie etyki pojęcia takie jak : ukradł, zamordował, zamieniono na – wziął ,pozbawił życia. W polityce (przykład najnowszy) przyjęcie na listy wyborcze PO nijakiej Jachiry (klnie z wdziękiem lumpa) pani Marszałek Kidawa-Błońska tłumaczy rozszerzaniem się na nowe wartości. Należy przypomnieć, iż Pani Marszałek to wnuczka Prezydenta Wojciechowskiego i Premiera Grabskiego. Zamiast tradycyjnej kultury z salami koncertowymi, operowymi gdzie występują wyłącznie wykształceni artyści proponuje się młodzieży stadiony, place, hale sportowe w których przy wielkim aplauzie olbrzymiej publiczności odbywają  się występy muzykantów amatorów .Tak, tak!  The beatles !!! , czy „stonsi” w początkach kariery umieli „zażyć” na swych gitarach najwyżej 3-4 akordy, a ich stadionowe występy nazywane zostają ( zgodnie z relatywizmem ) KONCERTAMI. Wyznawana przez młodzież (ówczesną i teraźniejszą ) popkultura zostanie ogłoszona jako Wartość Najwyższa którą wszyscy rozumieją i którą wszyscy kupują bo jest prosta, rytmiczna, głośna, natomiast muzyka Bacha, Beethovena czy naszego Chopina oznacza obciach i obłudę mieszczańskiej nudy. Znaczna część zachodniej młodzieży (czasem rodowo bardzo zamożnej) zrywa z rodziną starając się żyć w wiecznej radości. W tym czasie seks (szczególnie po upowszechnieniu pigułki antykoncepcyjnej) ogranicza się jedynie do przyjemności, bez żadnych zobowiązań. Widząc wyraźny regres obyczaju religijnego pośród społeczeństwa, które zaprzestaje uczestniczyć w życiu parafii (wiele kościołów na zachodzie zostaje zamkniętych) ZŁO zaczyna działać intensywniej. Owoce przekształceń moralnych i kulturowych są coraz bardziej widoczne. Np. sakrament małżeństwa zastępuje się tzw. luźnymi związkami, aborcja staje się coraz bardziej powszechna, wkrótce też w Holandii, czy Belgii nikt nie usłyszy o uśmierceniu człowieka, gdyż czyn ten zostanie nazwany eutanazją. W licznych zachodnich państwach rozkwitną w tym czasie „dzieci kwiaty”, dla których jedynym pomysłem na życie będzie dorywcza praca umożliwiająca  pielgrzymowanie i uczestnictwo w różnych koncertach i seansach narkotycznych zwiększających ogląd rzeczywistości. Wg. marksistowców i wynurzających się z otchłani leninistów moralność, etyka odwołująca się do 10-ciu przykazań i prawa naturalnego wyraźnie się zestarzała i tamuje postęp.
W tej sytuacji ZŁO uderza (już bardzo wyraźnie) w sam Kościół który zamiast walczyć z pomysłami na przedziwną nowoczesność jakiej domagał się tzw. „Katolicyzm Otwarty”  (emanacja lewicy katolickiej) dość długo unika stanowczego non possumus. Przypomnijmy, że roszczenia lewicy katolickiej dotyczyły min. wyświęcenia kobiet, zniesienia celibatu oraz nowego spojrzenia na homoseksualizm. W tej ostatniej kwestii (bardzo bolesnej dla wszystkich wierzących i samego kościoła) coraz częściej zaczęto opisywać sprawę lawendowej mafii jaka umiejscowiła się w samym Watykanie. 

W tak wydziwnionych warunkach ZŁO uderza teraz w RODZINĘ proponując nowy pomysł na podstawową komórkę społeczeństwa czyli zamiast tej tradycyjnej tj. TATA, MAMA promuje się inny wzorzec czyli  tata – tata , mama – mama. Przypuszczalnie ideologicznym wsparciem tego pomysłu była Decyzja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego o wykreśleniu homoseksualizmu z klasyfikacji zaburzeń psychicznych (kwiecień 1974). Decyzję tą podjęto poprzez !!!… głosowanie tj. 5854 psychiatrów było za, a 3810 przeciw. Ogólnoświatowe  wprowadzenie tej decyzji na salon Europy nastąpiło
w maju 1990, gdy Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. No i poszły konie po betonie, co widać co słychać i czuć. Okazało się że płeć nie wynika z budowy anatomicznej dziecka lecz z  determinacji psychicznej, uzasadnia się też ,że w wielu przypadkach małżeństwo jednopłciowo jest lepsze od małżeństwa „hetero” bo „hetero” (przeważnie) chla wódę a większa ilość dzieci świadczy  o patologii rodziny. W niektórych „postępackich” krajach zamiast wpisywać do aktu uradzenia dziecka dane osobowe TATY i MAMY zaczęto wpisywać (by nie urazić „homo”)  „ osobnik a” i „osobnik b” Tak więc w tej sytuacji 2 tatusiów poprzez inseminację surogatki może zamówić sobie bobaska z dostawą do domu. Czy przeciwstawimy się temu?. Czy chcemy, by dziecko stało się produktem na zamówienie o ustalonym wyglądzie czy też ma się urodzić z potrzeby stałego związku (nawet przed ślubem), ale w wzajemnej fascynacji ciała i duszy którą spaja miłość. Niestety obecna indoktrynacja „LGBT+” może spowodować, iż dziecko pozbawione zostanie poczucia wstydu i osobistej intymności. Nie dajmy się więc uwieść temu, iż każda nowoczesność dotycząca moralności, etyki, sztuki równa się przysłowiowej „nowoczesności w domu i zagrodzie”. Sytuacja jest niezwykle dramatyczna. Nasza wielowiekowa kultura zostaje odrzucona , wykpiona i wymazywana w imię tzw. postępu. Ludzie średniowiecza, renesansu , baroku również kradli , również zabijali , również oszukiwali, głównie z chciwości, chęci posiadania, czy chęci dominacji nad innymi. Nigdy jednak nie czynili tego w imię POSTĘPU, który w dzisiejszych czasach piękno zastępuje brzydotą i fascynacją zła, a melodyjność zamienia się na hałas i jazgot. Jednym ze sposobów na to by powstrzymać „jazdę w przepaść bez trzymanki” naszych tradycji jest w Polsce karta wyborcza użyta np. w majowych wyborach do PE. Połączone siły „wszech-postępu”, „wszech-wolności” i „wszech nowoczesnej moralności” nie dały  NAM rady .Pamiętajmy o tym 13 października  2019 r. Nie dajmy szans powrotu do władzy trzeciemu pokoleniu tajnych współpracowników – „Carexsów”, „Tenerów”, „Karolów”, „Buyerów”

                                                                                                      złośliwiec  pospolity

2 komentarze Ofensywa zła i karta wyborcza

 • takipionek

  Biedroneczki Czarzastego
  Jaki program mają biedroneczki gdy premierem zostanie Czarzasty Włodzimierz
  NOWA GOSPODARKA:
  Wszystkie pozostałości stanowiące własność skarbu państwa ( łącznie z lasami, rzekami) zostaną sprywatyzowane .Na Urząd Naczelnego Prywatyzatora zostanie powołany Lewandowski Janusz Uzyskana wartość obiektu poddanego zabiegowi prywatyzacji nie będzie mogła przekraczać 20-stu % wartości księgowej .Zniesiona zostanie karalność za prywatyzacje oraz za jakiekolwiek czynności poprzedzające.
  NOWA RODZINA
  Przymusowemu upaństwowieniu poddane będą wszystkie rodziny „hetero”.Zostanie utworzone Europejskie Centrum d/s Rozrodczości Polskiej (w skrócie ECd/s RP) którym kierował będzie Daniel Cohn Bendit .Wiek życia w Unii Europejskiej nie będzie mógł przekraczać 85 lat. Rodziny „hetero” które zechcą począć dziecko w sposób naturalny będą musiały uzyskać indywidualne zezwolenie , w przypadku gdy te same rodziny zdecydują się na zapłodnienie „In Vitro” oraz wyrażą zgodę na surogatkę z Aryki (jaką wskaże ECd/s RP )- obowiązek indywidualnego zezwolenia na ciążę zostanie zniesiony. Każda z rodzin ‘Hetero” posiadająca więcej niż troje dzieci zobowiązana zostanie do przekazania jednego z nich rodzinie „LGBTY +” – chyba że (w przypadku rodzin katolickich) przyjmie do swego mieszkania rodzinę nachodźczą lub przejdzie na islam . ECd/sRP do 31 stycznia każdego roku wykaże w specjalnym rozporządzeniu limit urodzeń dla III RP , który wg rozdzielnika zostanie przesłany do województw, powiatów i gmin najdalej do 6 stycznia każdego roku czyli do dnia święta 6-ciu Króli .
  NOWA MORALNOŚĆ i NAUCZANIE
  Utworzone zostanie Ministerstwo Moralności w Rodzinie ( skrót MM w R) na czele którego stanie prof. Senyszyn. Ministra Senyszyn będzie mogła wydać decyzję o odebraniu dzieci rodzinie „hetero” gdy okaże się ,że odmawiają one razem z rodzicami modlitwy wieczorne lub poranne bądź, że w mieszkaniu ich znajduje się krucyfiks albo inne przedmioty kultu religijnego. Wykaz przedmiotów kultu religijnego zakazanych do posiadania w domu wyszczególniony zostanie w specjalnym załączniku. Ministra Senyszyn zostanie zobowiązana przez premiera Czarzastego do wydania zakazu nauczania religii w szkole. W miejsce religii wprowadzone zostaną lekcje o 50-ciu odmianach płci człowieka oraz o sposobach współżycia tych płci. Uczniowie szkół którzy ukończyli 18 rok życia na zasadzie pełnej dowolności będą mogli uczestniczyć w pokazach takiego współżycia. Ministra Senyszyn wyda zakaz uczęszczania do kościołów (wszystkich wyznań) osobom poniżej 67 roku życia. Ksiądz który podczas mszy nie wyprosi z kościoła osób poniżej 67 lat zostanie ukarany wysoka grzywną oraz otrzyma roczny zakaz uczestnictwa w pogrzebach oraz innych obrzędach religijnych. Wykaz tych obrzędów opracowany zostanie przez ministrę Senyszyn.
  OPIEKA NA RODZINA
  Każda gmina dostanie specjalne dotacje z funduszów europejskich na budowę salonu EUTANAZJI. Rodziny w których żyją osoby w wieku powyżej 85-ciu lat zostaną zobowiązane do namawiania tych osób by stawiły się dobrowolnie w w/w salonie gdzie zespół wolontariuszy przekona JE o radościach wynikających z żegnania się ze starczym niedołęstwem oraz o niezwykłych doznaniach jakie mają miejsce podczas przemieszczania w świat innej rzeczywistości . Osoba która nie ukończyła 80-ciu lat a która za namową własnej rodziny stawi się dobrowolnie w salonie EUTANAZJI – otrzyma urzędowe zapewnienie o wypłaceniu rodzinie kwoty stanowiącej roczne uposażenie premiera wraz z dodatkami.
  takipionek