styczeń 2015
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Archiwa

PSL mija się z prawdą w sprawie Lasów

Porażka koalicji PSL – PO w sprawie wprowadzenia do Konstytucji zapisów, mogących stać sie podstawą do prywatyzacji Lasów Państwowych, zmobilizowała niektórych działaczy PSL, w szczególności czołowego krętacza Stanisława Żelichowskiego do aktywności w mamieniu środowiska leśnego, co do rzeczywistych intencji pomysłodawców „ochrony lasów” przez ich zmiany własnościowe. Pan poseł, powołuje się w swych pismach na opinię jednego z konstytucjonalistów prof. dr hab. Andrzeja Szmyta, dotyczących poprawek PiS do zmiany ustawy konstytucyjnej, zapominając dodać, że w pierwszych zdaniach tej opinii autor neguje potrzebę takich zapisów legislacyjnych. W sprawie manipulacji PSL-u w sprawie obrony polskich lasów głos zabrała również Grażyna Zagrobelna.
Historia jest jednadruk 1455

opinia_-_prof dr A. Szmyt

Komunikat prasowy Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski z dnia 20.01.2015 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy od jednego z nadleśnictw kopię listu Posła Stanisława Żelichowskiego z dnia 12.01.2015 roku, rozesłanego do wszystkich nadleśnictw. List ten przedstawia wydarzenia związane z próbą zmiany Konstytucji, polegającą na wpisaniu do niej lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Pragniemy poinformować, iż zamieszczamy kopię tego listu na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl). Powodem tej decyzji jest to, aby czytelnicy mogli zapoznać się nie tylko z wybranymi fragmentami opinii Jednego z Ekspertów zamieszczonymi w liście Posła Żelichowskiego ale także ze wszystkimi dostępnymi Stowarzyszeniu dokumentami, dotyczącymi tej ważnej dla Polski sprawy. Korzystając z okazji pragniemy poinformować, iż wiele informacji odnośnie spraw związanych z lasami i poruszanymi przez Pana Posła Stanisława Żelichowskiego można przeczytać także na stronach internetowych „Prawy Las” (http://prawylas.pl/) i „wPolityce” (http://wpolityce.pl/szukaj?q=Komorowski+lasy).

Niniejszy komunikat przesyłamy do wszystkich jednostek organizacyjnych Polskich Lasów Państwowych jak też do wszystkich dostępnych nam środków społecznego przekazu.

 
3 Komunikat prasowy Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
21.12.2014.
Komunikat prasowy
         Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju informuje, że pod osłoną nocy z dnia 17 i 18 grudnia 2014 roku, koalicji rządzącej PO-PSL nie udała się kolejna próba destabilizacji Polskich Lasów Państwowych. Stało się to dzięki temu że:
1. Zainicjowany przez PSL  poselski projekt zmiany Konstytucji RP, polegający na wprowadzeniu do Ustawy Zasadniczej kuriozalnego zapisu o treści  „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Wyjątki od tej zasady, uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej, określa ustawa”,nie zyskał aprobaty Sejmu w głosowaniu
2. Obywatelski  wniosek (ponad 2.5 miliona podpisów) o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierający pytania
–  Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
–  Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE,
nie został odrzucony przez Sejm
Wniosek o debatę nad referendum wprowadził pod nocne obrady 83 posiedzenia Sejmu Marszałek  Radosław Sikorski (PO). Po nagłośnieniu tej ”nocnej propozycji” przez takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, TV Republika, Gazeta Polska codzienna, portal w Polityce.pl i zorientowaniu się, że nie uda się niepostrzeżenie przeprowadzić debaty i odrzucić wniosku o referendum,  koalicja rządząca, bojąc się prawdopodobnie skandalu, odstąpiła od tego pomysłu. Posłowie PO-PSL, łącznie z Marszałkiem zagłosowali przeciwko propozycji Marszałka. Nie doprowadzono więc do nocnej debaty  a tym samym i do głosowania. Miejmy nadzieję, że debata a więc i głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o referendum odbędzie się w godzinach dziennych w najbliższych dniach roku 2015. Będę o to wnioskował do Pana Marszałka w kolejnych składanych pismach
Korzystając z okazji pragnę poinformować, iż na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl) zamieszczam poszerzona chronologię wydarzeń wydającą się ewidentnie świadczyć o tym, że koalicji rządzącej PO-PSL nigdy nie chodziło o konstytucyjne wzmocnienie zabezpieczenia trwałości Polskich Lasów Państwowych. Koalicji PO-PSL chodziło i chodzi o  destabilizację tej unikatowej organizacji. Posługując się dezinformacją, mijaniem z prawdą i cynizmem, konsekwentnie dąży do tego, aby w imię własnych partykularnych interesów Polskie Lasy Państwowe poddać właśnie przekształceniom własnościowym. Prywatyzacja a może lepiej uwłaszczanie się na mieniu Skarbu Państwa wydaje się być głównym  celem strategicznym koalicji PO-PSL. Analiza ekonomiczna i dobro Państwa a więc i dobro Narodu wydaje się nie mieć  tu najmniejszego znaczenia.
Prof. dr hab. Jan Szyszko
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik d.s. referendum w sprawie Obrony Lasów i Polskiej Ziemi
Poseł na Sejm (PiS)

Warszawa, dnia 20.12.2014 r.

pdf chronologia_do_komunikatu_z_dnia_19.12.2014

pdf ustawa

pdf 2374

pdf 2842

pdf opinia_senat

doc opinia_-_pawowicz

doc opinia_-_piotrowski

 

7 komentarzy PSL mija się z prawdą w sprawie Lasów

 • Jeżeli Szanowny PRAWYLAS byłby skłonny zamieszczać skany w lepszej rozdzielczości, to być może większość czytelników mogłaby zapoznać się z arcyważnymi zagadnieniami poruszanymi przez Panią Grażynę Zagrobelną.

 • Stokrotka

  A co na to Bratni związek zawodowy działający w LP. Chyba się okopali tak jak zielone ludziki na Ukrainie i czekają.Wsparcie mają ogromne od obecnie rządzących, szczególnie tych z PSL-u.

 • Należałoby zacząć od początku.

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest obwieszczającym „wszem i wobec” KOMUNIKATEM o USTROJOWYM to jest DOGMATYCZNYM charakterze PRAW obowiązujących w sferze działań, na wskazanym obszarze określonym jego granicami.

  Ten DOGMATYCZNY, jednoznaczny i spójny USTRÓJ, określony Konstytucją obecnie w Polsce NIE ISTNIEJE.

  Prawa określane mogą być wyłącznie przez ludzi i dla LUDZI. Abstrakcyjnym jest prawo stanowione na rzecz tak zwanej ochrony przyrody, zwierząt, zabytków, zasobów itp. bez uzasadniającego odniesienia do konkretnych korzyści wynikających z tego prawa dla ludzi. Przykładem takiego kretyńskiego „prawa” są obecne przepisy karne regulujące wycinkę drzewa lub krzewu przez właściciela, rosnących na nieleśnych gruntach jego własności. Pytanie należałoby zadać – jakiemu dobru człowieka służy to „prawo”?

  Jeżeli poprzez zmianę lub wprowadzenia jakiegokolwiek prawa, nie wynikają z niego żadne korzyści dla ogólnego DOBRA, a jedynie zaspokajane są partykularnych interesy wąskich grup kapitałowych, wówczas należy jasno mówić o tym, że USTRÓJ panujący na danym obszarze jest NIEWOLNICZYM. Tak długo jak nie będzie to jasno wyartykułowane, tak długo w całej swojej błogiej nieświadomości będzie nam dane swobodne spadanie w głąb czeluści NIEWOLNICTWA.

 • Szczególną uwagę należałoby zwrócić na wypowiedź zamieszczoną w swojej opinii przez Panią Krystynę Pawłowicz w uwagach dnia 3 grudnia 2014 r., do: – tekstu projektu poselskiego ustawy o zmianie Konstytucji RP (druki 2374 i 2842)

  „Projekty zmiany Konstytucji winny posługiwać się „konstytucyjną „ terminologią i odpowiednią do jej postanowień, zwłaszcza części ogólnej – siatką pojęciową. W omawianej sytuacji projekt winien posługiwać się wyższym stopniem terminologicznej ogólności i wskazać Naród, wszystkich obywateli jako podmiot własności lasów publicznych/państwowych, a nie Skarb Państwa, który tylko w sensie ustawowym wykonuje w imieniu Narodu, wszystkich obywateli prawo własności do części lasów publicznych.”

  Katalog terminów pojęciowych ujętych w treści Konstytucji, musi być bezwzględnie jednoznaczny i nie podlegający jakimkolwiek interpretacjom.

  Każde zapisy prawa, a tym bardziej Prawa Nadrzędnego jakim jest KONSTYTUCJA muszą być rozumiane tylko i wyłącznie literalnie, bez możliwości podejmowania prób ich „interpretacji”.

  Działalność związana z monopolem zyskownego interpretowania PRAWA, nie jest domeną zakorzenioną w duchu słowiańskiego charakteru rozumienia świata.

  Niemniej prawidłowym działaniem byłoby dążenie do ukształtowania właściwego USTROJU Rzeczypospolitej Polskiej nie poprzez zmiany, lecz ustanowienie NOWEJ Konstytucji.

 • Inny, ważny wątek z punktu widzenia wszystkich kryminogennych, WYNATURZEŃ w życiu klas „politycznym” próbował przemycić Pan Ryszard Piotrowski w swojej opinii o zmianach dotyczących art. 74 Konstytucji RP
  (wersja zawarta w druku sejmowym nr 2842 i wersja poprawki do ust. 2b w art. 74).

  Jednak wygląda na to, że brakło mu odwagi na to, aby rzeczowo wyłuszczyć do końca o co chodzi.

  Otóż Pan Ryszard Piotrowski miedzy wierszami (z czym należałoby się zgodzić) przemyca tezę o tym, że w Polsce nie jest przestrzegana KONSTUTUCYJNA regulacja w działaniu Państwa, w kompetencyjnym i niezawisłym zakresie władzy:
  1. Ustawodawczej
  2. Wykonawczej
  3. Sądowniczej

  No bo przecież, jak to jest, że władza ustawodawcza może być korumpowana w PROCEDURACH LEGISLACYJNYCH, przez władzę wykonawczą rękoma liderów politycznych partii rządzących?

  Przecież to jest KRYMINALNA KPINA!!!

  Tylko wyłącznie pełna niezawisłość władzy USTAWODAWCZEJ i SĄDOWNICZEJ może doprowadzić do normalności. Nogi mają chodzić, a głowa myśleć.

  Prosta zasada, władza wykonawcza-rząd ma wykonywać polecenia władzy ustawodawczej-Parlamentu. To Parlament musi być pełnoprawnym PRACODAWCĄ dla rządu, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

 • EKO-LAS

  Polityka może być uskuteczniana wyłącznie na podstawach moralnych, a moralność to czynienie DOBRA dla drugiego człowieka.

  http://mysl-polska.pl/node/329

  Historii i rozumienia polityki Ojciec Krąpiec poświęcił kolejną swą publikację „O ludzką politykę”, która ukazała się na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wraca do klasycznej koncepcji, w myśl której polityka jest to roztropne realizowanie dobra wspólnego. Przez całe wieki polityka była rozumiana jako działalność człowieka we wspólnocie, w której chodzi o realizację dobra wspólnego. To dopiero Niccolo Machiavelli, sekretarz księcia Florencji, uznał politykę za rodzaj twórczości, wytwórczości człowieka, w której nie chodzi o dobro wspólne, lecz o zdobycie i utrzymanie władzy. Swą koncepcję wyłożył i opisał w Księciu. Następuje niejako ubóstwienie władzy i państwa, co szczególnie widać w filozofii niemieckiej. Ojciec Krąpiec podkreśla, iż w tzw. rewolucji francuskiej jako narzędzie polityki po raz pierwszy zastosowano terror na masową skalę.

  http://youtu.be/v6jng7DEsok

 • O LUDZKĄ POLITYKĘ!

  http://www.ptta.pl/lsf/publikacje/oludzkapolityke.pdf

  „-Ustrój państwa (może on być monarchiczny, arystokratyczny lub demokratyczny) wtedy jedynie jest dobry, gdy naród i państwo służą człowiekowi w jego osobowym rozwoju, a nie są same dla siebie celem.

  Wszystko zatem zależy od stanowionego prawa. Jeśli jest prawdą, że jak głosi wyznanie wiary „Bóg dla nas ludzi i dla naszego zbawienia… zstąpił z nieba i stał się człowiekiem”, to dobro człowieka jest celem i cel ten państwo realizuje poprzez prawa, które winny być dobrymi prawami, a więc prawami przyporządkowanymi realizowaniu dobra ludzkiego. Nie można realizować dobra przez złe prawo.

  Jakby paradygmatem dobrego prawa jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I ona powinna być przewodnią ideą realizowania dobrego państwa.

  Prawo nakazujące lub dopuszczające zło jest pseudoprawem. Niestety, takie prawo także nam zagraża w budującym się ustroju. Chciałbym, by moja praca pomogła uświadomić sens i cele polityki, także w naszym państwie i narodzie.”