wrzesień 2012
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Archiwa

Leśne opowieści nowej treści

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”

Warszawa dnia 22 sierpnia 2012r.

Protokół z przebiegu spotkania Rady KSPL NSZZ „Solidarność” z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych mgr inż. Adamem Wasiakiem

Przewodniczący KSPL NSZZ „Solidarność” Kazimierz Uleniecki po przywitaniu uczestników narady, rozpoczynając posiedzenie Rady KSPL przedstawił porządek obrad .

Tematy podstawowe:

– sprawy zatrudnienia,

– sprawy płacowe,

– ochrona zdrowia

– ubezpieczenia,

– problematyka mieszkaniowa, w tym sprawy czynszów,

– BHP i mundury,

– ustawa o lasach, inne akty prawne,

– nowelizacja PUZP, propozycje trybu prac,

– kilometrówka, jazdy terenowe,

– ekwiwalent za utrzymanie kancelarii,

– wolne wnioski

Przybycie Dyrektora Generalnego LP Adama Wasiaka. Po krótkim powitaniu dyrektor A. Wasiak przedstawił aktualną sytuację w LP, a następnie uczestnicy spotkania prowadzili rozmowy na n/wym. tematy i problemy.

Sprzedaż drewna – ceny drewna spadają co spowoduje niższe przychody do jednostek . nie znaczy to jednak , że będzie to miało znaczący wpływ na wynik. Pomimo spadku cen drewna nie zamierzam dokonywać zmian systemu sprzedaży drewna.

W obecnym okresie tworzony jest w jednostkach plan finansowy na 2013r. Jednostki otrzymały zielone światło w planowaniu zwiększenia zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy LP planują zwiększyć zatrudnienie o ok. kilkaset osób. Proces rozpocznie się jeszcze w br. Jednostka posiadająca wakat lub potrzebę zwiększenia zatrudnienia winna podać to do publicznej wiadomości na zasadach obowiązujących w kraju. Ogłoszenie wolnego etatu umożliwi szerokiej rzeszy zainteresowanych składanie ofert. Jednostka winna powołać komisje rozpatrującą złożone oferty, wyłaniając kandydata. Ponadto respektowane będzie odchodzenie na zasłużone emerytury osób nabywających takowe uprawnienia.

Przewodniczący KSPL zgłosił nie rozwiązany wg Związku problem informatyków – administratorów sytemu w jedn. org. LP. Brak jednoznacznie zdefiniowanego stanowiska pracy (np. w PUZP) powoduje, że obowiązki te realizują pracownicy w sposób doraźny, obciążeni jednocześnie wieloma innymi zadaniami. Negatywne skutki tego stanu odczuwają pozostali pracownicy posługujący się specjalistycznym sprzętem pracującym w systemach, które wymagają specyficznej wiedzy. Właściwie rozpoznane usterki, wady, błędy pozwalają na oszczędność czasu i terminowe wykonanie powierzonych zadań. Perspektywa kompletnej informatyzacji w LP nakazuje poważne zajęcie się problemem.

W bieżącym roku czekają nas jeszcze nagrody, tak jak przyjęto w planie . Prawdopodobnie w wysokości jak poprzednio. W planach finansowych na 2013 rok uwzględniony będzie wzrost współczynnika, awanse 1/3 załogi oraz nagrody w wysokości jak w planach tego roku. Dyrektor planuje wszczęcie procedury wprowadzenia nowej siatki płac. Szczegóły będą przedmiotem uzgodnień ze zw. zaw.

Trwają prace przy tworzeniu założeń do ustawy o Lasach. Między innymi zmiany mają dotyczyć upowszechnienia sposobu zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Ostateczne decyzje o wyłączeniu stanowisk z trybu powołania nie zostały określone.

Minister Środowiska planuje powołanie rady leśnictwa jako organu doradczego przy ministrze. Wątpliwości budzi dublowanie ciał doradczych i kryteria doboru składu takiej rady.

Sprawy mieszkaniowe- w lasach pozostaną lokale niezbędne dla gospodarki leśnej tj. lokale rzeczywiście wymagające obecności np. leśniczego w leśnictwie, lokale zabezpieczające doraźne potrzeby kadrowe. Skończył prace zespół opracowujący ujednolicone zasady naliczania czynszów dla lokali w LP. Szczegółowe zasady zostaną podane przed końcem III kw. br.

Ważna deklaracja to, że działalność dodatkowa, której częścią składową jest najem lokali nie musi przynosić zysków. Wynik dodatni ma być wynikiem z całej działalności dodatkowej jednostki. Jednocześnie nie będzie dodatkowych obciążeń podatkowych z tytułu udostępnionej nieruchomości.

Cały czas trwają rozmowy z min. M. Korolcem i J. Zalewskim o sposobie wyjścia z sytuacji nieuregulowanych spraw przelicznika za kilometr jazd służbowych. Trwają próby wprowadzenia kilometrówki dla jazd w terenie leśnym (drogach nieutwardzonych).

Przedstawiono potrzebę ujednolicenia w LP podstaw i zasad naliczania ekwiwalentu za utrzymanie kancelarii leśniczego.

Nieuniknione jest płacenie przez lasy podatku CIT – jeszcze nie wiemy czy będzie to wprowadzone przez ustawę o lasach czy przez ministerstwo finansów i od kiedy. Obawy budzi również ostatnie orzeczenie sądu w sprawie roszczeń byłych właścicieli za odebrane lasy.

Obecnie tworzone są plany działalności LP na cztery lata czyli 2013 – 2017.

Dyrektor planuje zlikwidować egzamin stażowy i zlikwidować egzamin do SL.

Dyrektor planuje zrekonstruować pracę inspekcji leśnej. Nikt nie zostanie zwolniony. Każdy otrzyma propozycje pracy. Prace nad modelem nowej struktury inspekcji trwają. W chwili obecnej należy przestawić kierunek kontroli na organizacje, finanse i zamówienia publiczne . W tych tematach jednostki wymagają wnikliwej oceny. Nastąpi odejście od ocen 0/1. KSPL wystąpił o prawo do wydania opinii (konsultacji) o projekcie, co uzasadniono faktem, że zadania realizowane przez inspekcję dotykają bezpośrednio większości pracowników LP, a zmiany organizacyjne mają bezpośredni wpływ na sytuację prac. Inspekcji. Związek sygnalizował wcześniej potrzebę usytuowania inspekcji jako struktury pomocnej w realizowaniu zadań LP, ukierunkowanej na pomoc w zarządzaniu.

Drewno deputatowe winno być wydawane w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego a nie z upływem czasu. ( w PUZP jest zapis do którego kierownicy jednostek winni się stosować).Ewentualny zwrot nienależnego w formie potrąceń, jak za mundurówkę.

Trzeci filar emerytur – trwa badanie rynku i poszukiwanie firmy do poprowadzenia takiego przedsięwzięcia dla pracowników LP.

Ubezpieczenia zdrowotne – KSZNOŚiL zlecił firmie „MENTOR” poszukiwanie atrakcyjnych rozwiązań.

Sanatoria dla pracowników- każdy pracownik LP ma prawo do skorzystania z leczenia sanatoryjnego. Zapis PUZP jest jasny lecz mało znany pracownikom LP. Należy wyjść do z obszerną informacją.

Bolerioza – występują problemy konsultacji medycznej, nie ma jednoznacznie wskazanych placówek odpowiednio przygotowanych do skutecznego leczenia. Trwają obecnie konferencje, które być może przybliżą rozwiązanie problemu.

Bardzo poważnym problemem, być może bardziej powszechnym niż bolerioza, który dotyka pracowników LP są choroby układu kostnego – w tym szczególnie kręgosłupa. Należy rozważyć kierunki przyszłych ubezpieczeń i zakresy świadczeń z nich wynikających mając na względzie obecne problemy z dotarciem do specjalistycznej opieki i profilaktyki zdrowotnej

Wprowadzenie nowych materiałów z których będą szyte mundury wyjściowe. Jednocześnie planuje się stworzenie ubrania korporacyjnego ( do pracy codziennej w biurze i w terenie). W przypadku wprowadzenia ubrania korporacyjnego dokonane będą poprawki w PUZP – tabeli odzieży roboczej (BHP) gdzie zostanie ono umieszczone. Wówczas zmianie ulegnie zaszeregowanie pracowników pobierających ubranie korporacyjne w tabeli „ za pranie odzieży roboczej”.

Wskazano na potrzebę uzupełnienia zapisu § 33 ust.1 PUZP w części dotyczącej wysokości podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej; po 40 latach – 400 % i 45 latach do 450 % itd. (obecnie od 35 lat pracy nagroda niezmiennie 350 %). Jednym z uzasadnień tego postulatu jest przesunięcie w perspektywie czasu prawa do świadczenia emerytalnego do osiągnięcia wieku 67 lat, jak też prawo pracowników do decydowania o terminie przyjścia na świadczenie emerytalne. Wśród uchwał sekcji regionalnych zgłaszany jest również postulat zaliczenia do podstawy obliczania nagród jubileuszowych lat studiów wyższych (5 lat).

Ważną uwagą w rozmowach był akcent położony na potrzebę dopracowania i uściślenia wykładni do obowiązujących zapisów w PUZP, z jednoczesnym odłożeniem prac nad opracowaniem jednolitego tekstu PUZP.

Wszystkie poprawki do PUZP będą konsultowane przez jego sygnatariuszy.

W spotkaniu aktywny udział wzięli: z-ca Dyrektora GDLP Jan Szramka oraz naczelnicy wydziałów DGLP w zakresie problematyki będącej przedmiotem rozmów.

Członkowie Rady KSPL wyrazili przez aklamację potrzebę zwołania WZD KSPL w terminie do końca listopada br. w miejscu odpowiednim do pracy delegatów.

Na zakończenie uczestnicy spotkania wyrazili podziękowanie i zadowolenie z merytorycznego przygotowania oraz przebiegu posiedzenia Rady KSPL.

sporządzili:

Ewa Culic i Kazimierz Uleniecki

 

4 komentarze Leśne opowieści nowej treści

  • Muchomor

    Dziwię się,że czyściciel ze stanowisk zasłużonych członków związku siedzi jeszcze na stołku Przewodniczącego. Wstyd

  • Silas

    bo to taki Maxikaz 😀

  • fend

    Po trzykroć: wstyd! Panie Uleniecki kończ waść …, bo Pigan już skończył (choć niezupełnie).

  • XXIII Rajd Leśników odbył się w dniach 26 – 28 maja 2011 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Zgromadził 1741 rajdowiczów z całej Polski, zakwaterowanych w 7 bazach: Baza w Sielpi ( N-ctwa Stąporków i Barycz), Baza Busko Zdrój /Śladków Mały ( N-ctwo Chmielnik), Baza Borków (N-ctwo Daleszyce), Baza Bocheniec (N-ctwa Zagnańsk i Jędrzejów), Baza Golejów (N-ctwo Staszów), Baza Św. Katarzyna ( N-ctwo Łagów) i Baza Bałtów/ Sudół ( N-ctwo Ostrowiec Świętokrzyski). Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia licznych zabytków w Sandomierzu (starówkę), Kielcach ( Pałac Biskupi, Bazylikę Katedralną), zespół klasztorny na Św. Krzyżu, ruiny pałacu Krzyżtopór, ruiny zamku w Chęcinach, muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, oraz atrakcji turystycznych, jak : zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, Jaskinię Raj, liczne pomniki przyrody z dębem „Bartkiem” na czele, kamieniołomy, rezerwaty geologiczne, poznali historię odkrycia śladów bytowania na tym terenie dinozaurów i wiele, wiele innych miejsc.