styczeń 2014
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwa

Wielka ściema zamiast ochrony konstytucyjnej

Dlaczego chce się z nas zrobić durniów – czyli uwagi na temat propozycji poprawki do Konstytucji

W dniu 6 lipca 2001 r. Sejm uchwalił ustawę o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. W ustawie tej czytamy, że do strategicznych zasobów naturalnych kraju zalicza się m.in. niektóre zasoby wodne, lasy państwowe, niektóre złoża kopalin oraz zasoby przyrodnicze parków narodowych. W art. 2 tej ustawy określono, że wyżej wymienione strategiczne zasoby naturalne kraju nie mogą podlegać przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych. W art. 3 z kolei określono, że gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi kraju powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego.

Lasy Państwowe nie są własnością Skarbu Państwa. Są własnością wspólną i choć zarządzają głównie zasobami majątkowymi, będącymi własnością Skarbu Państwa, mają w myśl analizowanej ustawy kierować się interesem dobra ogólnego, a więc nie wyłącznie wąsko pojmowanym interesem Skarbu Państwa.

W dniu 21 stycznia 2014 roku odbyła się debata pod tytułem „Pozycja i przyszłość Polskich Lasów Państwowych w jednoczącej się Europie w świetle rządowych propozycji zmian ustawy o lasach” zorganizowana przez Parlamentarny Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy. Przebieg tej debaty nie pozostawia złudzeń, że rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, znajdujący się aktualnie w lasce marszałkowskiej i przewidujący nałożenie na Lasy Państwowe horrendalnych danin publicznych, doprowadzi do destabilizacji funkcjonalnej tego przedsiębiorcy.

Po zakończeniu tej debaty – w siedzibie Senatu odbyło się następne spotkanie, dotyczące Lasów Państwowych, z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych. W trakcie tego spotkania Pan Janusz Piechociński, wicepremier Rządu RP, przedstawił uzgodnioną w kierownictwie rządu i koalicji propozycję zmiany w Konstytucji: „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustaw”.

W odniesieniu do lasów własności Skarbu Państwa propozycja poprawki konstytucyjnej zawiera zabezpieczenia przed ewentualnymi zmianami własnościowymi tych zasobów majątkowych znacznie bliżej idące, aniżeli aktualnie gwarantuje to ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

I w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, i w proponowanej poprawce konstytucyjnej – zmiany własnościowe lasów Skarbu Państwa będą mogły następować, jeżeli będzie to przewidywał akt prawny rangi ustawowej.

Już obecnie w ustawie o lasach jest stworzona możliwość wyzbywania się lasów Skarbu Państwa, wówczas, gdy jest to podyktowane ważnymi względami społecznymi i gospodarczymi. Jeżeli horrendalne daniny publiczne, jakie według projektu ustawy o zmiany ustawy o lasach mają być nałożone na Lasy Państwowe, doprowadzą do destabilizacji funkcjonalnej tego przedsiębiorcy (a niechybnie, po uchwaleniu ustawy o zmianie ustawy o lasach, doprowadzą do takiej destabilizacji już choćby ze względu na zagrabienie w latach 2014 oraz 2015 środków pieniężnych, odzwierciedlających fundusz stabilizacyjny, służący zgodnie z przepisach prawa leśnego do finansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych)to czyż w takim przypadku nie będziemy mieć do czynienia w ważnymi względami społecznymi i gospodarczymi, „nakazującymi” sprzedaż zasobów majątkowych dla zdobycia przez Lasy Państwowe „gotówki” niezbędnej dla utrzymania płynności finansowej ?

Warto zauważyć, że w okresie międzywojennym w obiegu prawnym znajdowała się ustawa na naprawie Skarbu Państwa. Na podstawie tej ustawy dokonywano masowej wyprzedaży majątku Skarbu Państwa – dla „ratowania” Skarbu Państwa.

Wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy o lasach został opracowany z rażącym naruszeniem procedur prawnych i zawiera propozycje rozwiązań ewidentnie niekonstytucyjnych. W tym stanie rzeczy – poprawkę do Konstytucji, przedstawioną przez Pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Rządu RP, nie sposób nie traktować jako propagandowej próby odwrócenia uwagi o ordynarnego skoku na kasę przedsiębiorcy, jaki ma być dokonany w imię bieżących interesów rządzących – skoku, który przyniesie niepowetowane straty społeczne i gospodarcze. Poprawki konstytucyjna nie uchroni lasów Skarbu Państwa przed następstwami ewentualnego uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o lasach.    

Żeby nie być gołosłownym zamieszczamy scan projektu zmian.

projekt zmian w Konstytucji 

Comments are closed.