kwiecień 2012
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Archiwa

Wspólna droga jednoczy – bp Antoni Pacyfik Dydycz

Podczas Mszy Świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz wygłosił wspaniałą homilię. Poniżej prezentujemy wersję tej homilii dla lubiących czytać, a na końcu dla tych, których dłuższe czytanie męczy. Warto zapoznać się, jak o tej tragedii można pięknie mówić.

Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie Laslo Biro, biskupie polowy z Węgier,
Drodzy Bracia w kapłaństwie i w życiu konsekrowanym z Księdzem Prałatem, tutejszym proboszczem, na czele,
Szanowni i czcigodni Członkowie rodzin poległych pod Smoleńskiem z Panem Prezesem,
Szanowni Parlamentarzyści,
Przedstawiciele świata nauki, kultury, sztuki, świata gospodarczego i finansów,
Szanowni Związkowcy z „Solidarnością” w tle,
Druhny i Druhowie, Harcerki i Harcerze,
Dostojne Poczty Sztandarowe,
Droga Młodzieży, ucząca się i pracująca albo szukająca pracy poza granicami, Mieszkańcy wsi i miast,
Słuchacze i Oglądający Telewizję Trwam i Radio Maryja w Ojczyźnie i poza jej granicami,
Warszawianie i Goście,
dobiega końca drugi rok od straszliwej katastrofy, dla której nazwę trudno znaleźć. Niełatwo jest ją zakwalifikować do jakichkolwiek temu podobnych wydarzeń. Wyjątkowo ciężko przychodzi docieranie do prawdy o tym, co wtedy, w ów kwietniowy ranek, stało się na lotnisku pod Smoleńskiem. Ale człowiek ma naturalne prawo do pamięci i trzeba to brać pod uwagę.
Ksiądz kardynał Stanisław Ryłko podczas pielgrzymki młodzieży do Loreto podkreślił z mocą znaczenie pamięci. Odnosi się do wszelkich środowisk, środowisk ludzkich. Ta bowiem pamięć w konsekwencji powinna przemieniać się w wierność, która ma strzec przed utratą daru, a dalej winna stać się odpowiedzialnością, aby nie dopuścić do zmarnowania daru. Co więcej, powinna doprowadzić do podziwu duszy względem wielkości i bezinteresowności ofiarowanego i otrzymanego daru.

Tylko Polski żal
Tragedia pod Smoleńskiem jest wyjątkowym darem, ofiarowanym najpierw tym, którzy polegli pod Katyniem, następnie darem wyjątkowym dla całej Polski, ale też i dla każdej ludzkiej osoby. Darem jest sam motyw w pełni szlachetny, który wypływa z przekonań religijnych. Jest on mocno usytuowany w Piśmie Świętym: pamięć o zmarłych. Często i Stary Testament nawoływał do tego, aby pamiętać, a tryb rozkazujący: „pamiętaj” albo „pomnij”, daje o sobie znać przy różnych okazjach. Zresztą ofiara Chrystusa złożona na Krzyżu, powtarzana w sposób bezkrwawy na ołtarzach, jest także pamiątką, staje się owocem pamięci. I dziwić może nas to, że są ludzie, którzy nie chcą tego prawa uznać, jakby boją się pamięci, ale na to nic nie poradzą. W ostatnich kilkunastu dniach liturgia przypominała nam różne wydarzenia. Najpierw zatrzymajmy się przy uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Początek Wielkiego Tygodnia. Dziwne byłoby nie zwrócić uwagi na szczery entuzjazm, jaki towarzyszył temu wjazdowi, ale święty Łukasz pisze: „Niektórzy faryzeusze spośród tłumu mówili do Jezusa: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom”. Odrzekł Pan Jezus: „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą””. I gdybyśmy my umilkli, kamienie pod Smoleńskiem i w całej naszej Ojczyźnie z pewnością wołałyby wciąż o tym, co się stało dwa lata temu.
Pamięci nie uda się zadusić. Nie udało się to w odniesieniu do męczenników Katynia. Nie może się udać w odniesieniu do tych, którzy pielgrzymowali na miejsce zbrodni. I chociaż nie dotarli do grobów, to jednak swoim męczeństwem poniesionym w słusznej sprawie najpierw pokazali grozę tego, co się działo przed 70 laty, a następnie oddali życie swoje, pielgrzymując w poczuciu obowiązku, aby wstrząsnąć sumieniami całego świata. O tym świadczyły pierwsze dni żałoby. Tysiące, setki tysięcy zniczy i ten tygodnie trwający pogrzeb. O tym zapomnieć nie można! O tym zapominać nie wolno, gdyż jedna i druga krew została przelana za Ojczyznę, jedna i druga krew ma użyźniać glebę naszych serc i umysłów, ale pod warunkiem, że będziemy pamiętali, jak pamiętali o krwi przelanej przez swoich poprzedników żołnierze Polski Podziemnej, harcerze i harcerki, ale i wszyscy ludzie pielęgnujący leśne mogiły, stawiający na nich krzyże, kładący kwiaty. I dlatego może budzić w nas zaskoczenie, ale też słuszny niepokój, kiedy zaczęliśmy się dowiadywać, że na polskiej ziemi może zabraknąć miejsca dla uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej, Jego Małżonki, Ostatniego Prezydenta na Uchodźstwie i 93 pozostałych uczestników narodowej pielgrzymki. Ginie Prezydent Rzeczypospolitej, oddaje życie Ostatni Prezydent na Uchodźstwie, jak gdyby podkreślając, że to nie tylko ta, w obecnych granicach znajdująca się Polska, ale i cała emigracja, całe uchodźstwo, a więc i cała Polska, i wszyscy Polacy przeżywają tę straszliwą tragedię. Z tego to względu warto odwołać się do niewielkiego wiersza „Orlątko z prawdziwym karabinem”: „U pierwszych stałem czat…/ O, nie płacz za swym synem/, Że za Ojczyznę padł!…/ Z krwawą na piersi plamą/. Odchodzę dumny w dal…/Tylko mi Ciebie, Mamo,/ Tylko mi Polski żal./ Tylko mi Ciebie, Mamo,/ Tylko mi Polski żal…”. I chciałoby się zapytać, czy właśnie tam Pan Prezydent i cała delegacja nie powtarzają słów tego wiersza, czy nie jest im bardziej żal właśnie nas, którzy tu pozostaliśmy, bardziej żal Polski.

Wspólna droga jednoczy
Żal, i to wielki. Polska jawi się słaba. Na własnej ziemi czuje się bezdomna, a setki tysięcy, jak za czasów rozbiorów, wędrują za chlebem, tracą własną tożsamość, lekceważą kulturę wypracowywaną przez wieki. Gdzie się podziały te cnoty obywatelskie, do których przynajmniej mógł się odwoływać nasz kaznodzieja narodowy ks. Piotr Skarga? Obchodzimy przecież jego rok pamięci. „Potrzebna jest nam odwaga, potrzebna świadomość”. Mówi o tym bohater Marii Rodziewiczówny w nawiązaniu do dębu Dewajtis. Tyle wieków on stał i wszystko przetrwał. Dziesiątki pokoleń go strzegło, broniło, aż Bóg za karę takich zesłał, co ni pamięci, ni ducha ojców w piersi nie mają. Najcięższy to dopust i próba. Co my warci bez pamięci, starej sławy i cnoty? – martwi się. Skąd my ją odbudujemy i otrzymamy? Co my warci bez pamięci, starej sławy i cnoty? A jednak jest nadzieja, jest perspektywa. Wypracowujemy ją, staramy się ukazać naszą pamięcią, także naszą modlitwą, naszymi zgromadzeniami. Wskazuje na tę perspektywę błogosławiony Jan Paweł II w „Myśląc Ojczyzna”: „Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Wyrażam siebie i zakorzeniam”. Jakie to głębokie, a następnie przepaja się nasze serce tym duchem, a to prowadzi nas, aby spotykać się z innymi, aby wspólnie się modlić, aby wspólnie zastanawiać się nad przyszłością Ojczyzny, aby nie lękać się kłopotów i zmagań, odważnie dyskutować, aby te dialogi służące naprawie Rzeczypospolitej przeniosły się do wszystkich domów i do wszystkich mieszkań, bo są potrzebne.
Okazuje się, że jest jakaś droga, a może dróżka na razie, która prowadzi od jednego do drugiego, która jakby paciorkami różańca ogarnia nas wszystkich i jednoczy. Oby skutecznie! Oby owocnie! Tak to widział Sługa Boży Prymas Tysiąclecia, gdy uczył: „Naród, który kończy jedno tysiąclecie, musi się wspierać na błogosławionych doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i program na przyszłość”. Wiedział dobrze, dlaczego to mówi. Doświadczył przecież straszliwej wrogości w czasie świętowania Tysiąclecia Chrztu Państwa Polskiego. Jakie fale wrogości zalewały ówczesne media, tego nie da się opisać. Można je jednak w jakiejś części porównać do współczesnych tendencji, które jak zły duch boją się wody święconej, lękają się błogosławionych doświadczeń dziejowych, mądrości z nich płynącej, siły i jasnego programu na przyszłość. Lękają się innego patrzenia na świat. Posługują się różnymi metodami, dlatego ciągle ograniczają możliwości wolnej prasy, radia i telewizji, bo czymże można by tłumaczyć to nastawienie Krajowej Rady do spraw przyszłości Telewizji Trwam?
Prymasowska wizja współdziałania wszystkich zdrowych sił w państwie dla dobra Polski, Kościoła była mocno osadzona i oparta na solidnych przesłankach oraz motywacjach. Pisał o tym przed 11 laty dobrze znany współczesny polityk. Oto jego słowa. Nie wydaje się jednak, żeby Prymas traktował to zadanie jako funkcję zastępczą. Jako funkcję usprawiedliwioną tylko tym historycznym nieszczęściem, jakim były najpierw rozbiory, a potem komunizm. Wydaje się, że zdaniem kardynała Wyszyńskiego również w normalnych warunkach, czyli warunkach wolności, warunkach suwerenności państwowej, Kościół i religia powinny przenikać wszystkie sfery życia publicznego. Nasycenie kultury, gospodarki, polityki wartościami chrześcijańskimi to jest naturalna konsekwencja faktu, że każdy naród chrześcijański jest narodem ochrzczonym. Ta obecność pierwiastków religijnych jest zresztą konieczna nie tylko ze względu na ekonomię zbawienia, ale również z punktu widzenia doczesnego pochodzenia, gdyż żywotność religii jest warunkiem rozwoju wszystkich pozostałych dziedzin życia, dlatego też Prymas podkreślał, że wszelkie formy prześladowania Kościoła są równoznaczne z walką z Narodem. Ważne to stwierdzenie! Wszelka forma prześladowania Kościoła jest równoznaczna z walką z Narodem. Tak pisał przed 11 laty obecny minister sprawiedliwości. Miejmy nadzieję, że pamięta. Jakie za ową deklaracją pójdą czyny? Módlmy się, aby zgodne z nią.

Sprawiedliwość i nawrócenie
Zresztą sprawiedliwość jest czymś niepodzielnym, niezbędnym w życiu jednostek i społeczności. Benedykt XVI przypomina o tym, pisze: „Orędzie chrześcijańskie jest pozytywną odpowiedzią na ludzkie pragnienie sprawiedliwości”. Jaka jest zatem sprawiedliwość Chrystusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwość pochodząca od łaski, według której to nie człowiek naprawia, uzdrawia siebie samego i innych. Nawrócić się do Chrystusa oznacza w gruncie rzeczy wyzbyć się złudzeń, wyzbyć się poczucia samowystarczalności, aby uświadomić sobie i zaakceptować własny brak, potrzebę Jego przebaczenia, a także przyjaźni. I w tym świetle jeszcze wyraźniej można dostrzegać sens modlitewnych zgromadzeń, które wciąż trwają po smoleńskiej tragedii. Widzimy bowiem niewystarczalność sprawiedliwości ludzkiej. Jest to rzecz ewidentna. Nadzieja kieruje nasze poszukiwania tejże sprawiedliwości ku Bogu i tak to ujmuje Papież: „gdyż tylko w Chrystusie człowiek może być usprawiedliwiony”. Zrozumieli to dobrze słuchacze św. Piotra, jak to słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Książę Apostołów wzmocniony obecnością Ducha Świętego bez jakichkolwiek obaw mówił do zebranych o tym, że to oni ukrzyżowali Jezusa. Zgromadzeni Żydzi przejęli się tym bardzo. Spokorniali pytali: cóż więc mamy czynić? A św. Piotr odpowiada: „Nawróćcie się. Niech każdy z was ochrzci się. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia”.
Nasze modlitwy, nasze cierpliwe pielgrzymowanie do miejsc związanych z życiem i działalnością zwłaszcza Prezydenta Rzeczypospolitej jest niczym innym jak odwoływaniem się do Bożej sprawiedliwości, skoro ta ludzka jest niewydolna albo jeszcze gorzej, jest zwyczajnie zakłamana. Popatrzmy, co nas otacza, jakie głosy, jakie tendencje dają o sobie znać, ile jest rzeczy absurdalnych, przeciwnych ludzkiej naturze. Ileż tam różnego rodzaju kłamstwa. Nie wiem, czy w tym wypadku, w odniesieniu do tych okoliczności, tego wszystkiego nie trzeba by nazywać imperium kłamstwa. Pamięć jest potrzebna, aby podążać łatwiej ku prawdzie.

Kto postawił na Barabasza?
Przecież znajdujemy się w okresie liturgicznym, który ma swoje korzenie w męce Chrystusa, a swój największy owoc w Jego zmartwychwstaniu. W Wielki Piątek wsłuchiwaliśmy się w opis Męki Pańskiej podany przez św. Jana i co nas mogło i nawet powinno szczególnie zainteresować, to dialog Syna Bożego z Piłatem. A dotyczył on prawdy, do prawdy odwołuje się Pan Jezus, kiedy tłumaczy namiestnikowi: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu”. Zaskoczony był Piłat takim postawieniem sprawy. Ale najprawdopodobniej zniecierpliwiony tym wszystkim, już nie czekał na odpowiedź, tylko wyszedł do tłumów, aby im powiedzieć, że nie znajduje w Jezusie jakiekolwiek winy. Tłum już został odpowiednio przygotowany: domagał się śmierci. Wtedy Piłat, próbując jednak ratować Chrystusa, o którym był przekonany, że jest absolutnie niewinny, nawiązuje do miejscowych zwyczajów, według których na żądanie ludu mógł uwolnić przed Świętem Paschy jednego z uwięzionych. A był więziony pewien zbrodniarz skazany za mordy i rabunki imieniem Barabasz. Zapytał więc, bo już i dawniej były wybory, kogo ma wypuścić, i wtedy rzecz się stała nieprawdopodobna. Tłum postawił na Barabasza. W tym tłumie było wielu, którzy doświadczyli dobra ze strony Chrystusa, a jednak stało się inaczej, niż mogliśmy przypuszczać. Nie chcemy potępiać tamtych ludzi, zwłaszcza że my mamy za sobą doświadczenia wielu wieków. A jednak także potrafimy stawiać na Barabasza, to dzieje się również w naszej Ojczyźnie. Ileż to razy ludzie są gotowi tak postąpić? To dzieje się na naszych oczach – mamy kłopot z prawdą. Mają ten kłopot różne systemy społeczne.

Nienawiść na usprawiedliwienie
Fiodor Dostojewski (warto sięgnąć do sposobów myślenia ludzi tego wielkiego kraju) w „Biesach” opowiada o rozmowie dwóch przyjaciół. Rzecz dzieje się w knajpie. Nie brakowało tam alkoholu. Jeden z nich mówi z nienawiścią o swoim dawnym dobrym znajomym, ta nienawiść aż się przelewała w jego słowach, a nawet gestach. Wówczas rozmówca, chcąc wyrazić mu współczucie i zrozumienie, zauważa: „Ten twój znajomy musiał ci wyrządzić straszną krzywdę, jakieś potworne świństwo”. I stała się dziwna rzecz. Narzekający zaprzecza, potem mówi: „To ja wyrządziłem mu najpierw straszne świństwo, to ja go skrzywdziłem”. A potem zaczął nienawidzić.
Warto kochać tych, którzy nas nienawidzą, którzy nienawidzą Kościoła, którzy nienawidzą dziejów Polski, którzy nienawidzą pamięci, którzy nienawidzą tak wielu rzeczy. Dlaczego tak robią? Czyżby wcześniej postąpili niegodnie?
Straszliwie powikłana może być dusza człowieka. Kiedy jednak w ostatnich tygodniach dawały się słyszeć różne agresywne ataki, to pomyślałem sobie, że Dostojewski ma rację. Najpierw krzywdzono Kościół, niszczono tak wiele, rabowano. Najpierw atakowano Prezydenta, i to nie w obcych, ale w naszych i nie tylko prywatnych, ale publicznych mediach, a potem szuka się wymówek i kłamstw i nienawiść powraca. Takie zachowania i takie postawy nie mogą budować zdrowego społeczeństwa. Musimy szukać ratunku. Mamy czas paschalny, okres liturgiczny ukazujący Chrystusa Zmartwychwstałego, niosącego sprawiedliwość, prawdę, a zwłaszcza miłość. Po to bowiem Syn Boży przyszedł na ziemię, aby dopomóc nam, każdemu człowiekowi w uwalnianiu się od zbrodni, od nienawiści. Aby darzyć nas tymi wartościami duchowymi, dzięki którym nasze człowieczeństwo może stawać się coraz bardziej dojrzałe i wiarygodne.
Oto dzisiejsza scena z Ewangelii: święta Maria Magdalena ma kłopoty ze znalezieniem Ciała Jezusa, a potem z rozpoznaniem Jego Osoby. Ale wystarczy jeden moment: kiedy Pan Jezus zawołał ją po imieniu, rzekł: „Mario”. Wówczas natychmiast Go rozpoznała. To zachęta, abyśmy się tak zbliżali do Chrystusa, abyśmy pozwalali Chrystusowi, aby nas przywoływał po imieniu. Bądźmy więc zawsze bliscy Jego Osobie, wtedy łatwiej będzie nam budować cywilizację, cywilizację miłości, cywilizację życia, cywilizację rozwoju. Nasze modlitwy przyniosą owoce, a sprawiedliwość da o sobie znać. Nadejdzie czas pełnego poszanowania poległych i ujawnienia prawdy, co się stało przed dwoma laty na smoleńskiej ziemi. Módlmy się, aby tak się stało w miarę szybko. Wtedy być może spełni się modlitwa bohatera wojny z bolszewikami, który w wieku 23 lat umiera, pozostawiając jednak krótki, poetycki testament pełen nadziei: „Na tę ziemię ukochaną, na tę naszą, naszą ziemię, przyjdzie nowych ludzi plemię, takich jeszcze nie widziano”. Obyśmy to byli my! Oby to przyszło jak najszybciej.
Amen.

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=30247

74 komentarze Wspólna droga jednoczy – bp Antoni Pacyfik Dydycz

 • Też mi odkrycie…

 • facetzlasu

  Alek też cię pozdrawiam po chrześcijańsku,ale czytać to trzeba ze zrozumieniem.

 • Szanowny ORLE z ŁODZI. ODWAGA i CZYSTE „serce”, – jeżeli brakuje odwagi na oczyszczenie serca, to nie zasiejesz PRAWDY.

  OBRAZ PRAWDY został zmiksowany; OBRAZ, nie PRAWDA.
  JEJ MOC jest ostateczna.

  ODWAGA, jest darem dla niewielu i nie każden człowiek go dostąpił – dla służby, OCZYSZCZANIA „serc”, w czystości swojego.

  Pozdrawiam 🙂

 • eryk

  Krótko zwięźle i na temat określił wczoraj katastrofę smoleńską B. Węglarczyk.

  To najlepsze cytaty:

  „burdel polski spotkał się z burdelem rosyjskim i mamy katastrofę”

  „Co robi Rosjanin samotnie siedząc na stanowisku przez 3 godziny? Chleje!”
  „Nie ma się co dziwić że Ruscy piją, jeżeli 0,5l wódki czy paczka papierosów kosztują w sklepie 4zł)

  Ale to się wpisuje w to naszą prowizorkę w przestrzeganiu procedór. Polskie przestrzeganie procedór to oczuwiście pikuś do przestrzegania procedór rosyjskich.

  I tak to można tłumaczyć. I najgorsze jest to że ta Nasza prowizorka nie ma barw partyjnych.

 • J23

  Z ortografii pała dla Eryka(procedur)z historii też pała ,z wychowania obywatelskiego to samo . Niech już Eryk usiądzie i nie gada ….

 • sympatyk PO(Parti Obciachuuuuu)

  ERYK ale POrutaaaaaaaaaa!
  MALCA przypominacie!

 • eryk

  I słusznie zauważyliście J23!

  W POLSCE I ROSJI są „PROCEDÓRY”…w Europie „Procedury”. Niby tak samo się piszę, niby tak samo brzmi. A jak się człowiek dokłaniej przygląda to widzi że coś nie tak. Że wszystko poklejone taśmą klejącą i to produkcji CHRL z małą zawartością kleju.

  Czy mnie to nie wnerwia? Że u nas „byletactwo”? Pewnie że wnerwia. Mamy 55 lat uczenia się byletactwa. Nie jest ono tak wielkie jak u naszego uczyciela ZSRR i jej spadkobierców, ale aż tak nie umniejsza winy.

  Co do mojego wychowania obywatelskiego to nie rozumiem.

  I na koniec, odnośnie siedzenia cicho.

  W 2003r Prezydent Francji – zbeształ Polaków i Polski Rząd, że nie wykorzystały swojej możliwości i nie siedziały cicho. (w sprawie interwencji w Iraku). Moja reakcja na tego typu wypowiedzi jest jedna. Wal się!

  Sympatyku co Ty z tym Malcem!

 • Semper Fidelis

  Różowy Orle z Łodzi – no to się zdemaskowałeś! Jeśli teraz jest Ci gorzej niż za PRLu to znaczy, że musiałeś stracić przywileje. Pewnie byłeś co najmniej I sekretarzem w Chemiteksie czy innym Próchniku, albo skoro masz taką wiedzę o służbach specjalnych to prędzej byłeś pułkownikiem UB.
  Poza tym wszyscy dobrze wiemy, matecznikiem jakiej nacji była robotnicza Łódź. Nad tym ich krajem to prawdziwe Polskie Orły tylko przelatują na zimowiska w głębi Afryki…

 • Orzeł z Łodzi

  Do Semper Fidelis
  Widzę Kolego, że i Ty żyjez w wirtualnej rzeczywistości.
  Nie widzisz, że obecna ekipa administrująca Polską storzona przez służby specjalne b.PRL (co oficjalne potwierdził ich przedstawiciel gen. Gromosław Czempiński)dąży do likwidacji Polski jako Państwa !
  A co do mojej skromnej osoby to antykomunizm wyssałem z mlekiem Matki !
  Mój dziadek walczył z bolszewikami pod Warszawą w 1920 r., a Ojciec były oficer za czasów PRL został przed emeryturą wyrzucony w Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ nie należał do PZPR jako przewodniej siły Narodu Polskiego !
  Myślę, że już niedługo przejrzysz na oczy !
  Pozdrawiam !

 • toronto

  Można było być Oficerem LWP i nie być w PZPR?

  Eee…coś bujasz Kolego Orle.

  Ale zakupy z rodzicami w sklepach z czerwonymi zasłonami na wystawach to pamiętasz?

  A mój pradziadek bił Niemców pod Kołobrzegiem, a prababcia pod Monte Casino. To co będziemy się licytować kto jest większym antykomunistą?

  Tak tak, oczywiście że Donald Tusk stara się rozmontować Państwo. Tak samo rozmontowuje Państwo Jarosław Kaczyński negując istnienie Państwa wraz z jego administracją i demokratycznymi wyborami Polaków. (słynne śpiewy oszołomów – „Ojczyznę wolną racza nam oddać Panie”)

  Tak tak a za wszystkim stoją Marsjanie.

  TO już chyba wole być „poczytecznym idiotą” niż dopuścić „prawdziwych polaczków z PIS” do władzy
  🙂

 • Anita

  Bingo Toronto, widać, że czujesz bluesa. Pozdrówka.

 • Orzeł z Łodzi

  Do Anity i Toronto !
  Widzę, że jesteście niereformowalni, ale mam nadzieję, że Wasze poglądy w miarę zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej w Polsce będą ewaluowały !
  Pozdrowiam
  Orzeł z Łodzi

 • Anita

  Orle z Łodzi dla Ciebie, posłuchaj, pomyśl, wnioski wyciągnij.To nie boli. Pozdrówka. http://www.youtube.com/watch?v=VXeL29YEMLo&feature=player_embedded#!

 • toronto

  Orle nie myl tropów tylko przyznaj się czy pamiętasz zakupy z rodzicami w sklepach dla VIP KC PZPR.

  Pewnie awansu nie było przed emerytórka, to się oficjalnie w 89r do Solidarności zapisał. Jak wielu komuchów w tamtych czasach.

  Oficer LWP nie w PZPR…Hańba i BZDURA!!! Kłamać możesz, tylko ilu Ci uwierzy!

  Sympatyczny! Jak mieli pisać. Przecież PIS to wtedy najlepsiejszy przyjaciel Polaków. Jarek chciał oddać pół Polski gratis byle bazy były amerykańskie. To co mieli pisać że Kaczyński jest Ble?
  Nawet się chciał zgodzić że nie będą dotyczyć żołnierzy prawo Polskie.
  Ale co tam. 🙂
  Najsilniejszy polityk. Stalin też był chwalony przez amerykanów swego czasu. Jako Dobry Wujaszek. 😛

 • sympatyk PO(Parti Obciachuuuuu)

  toronto gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem to takich głupkowatych wywodów byś nie pisał

 • Orzeł z Łodzi

  Do Toronto
  Bez komentarza
  Pozdrawiam

 • Orzeł z Łodzi

  Do Toronto
  Darz Bór
  Pozdrawiam
  Orzeł z Łodzi

 • Orzeł z Łodzi

  Do Sympatyka PO !
  Dziekuję i pozdrawiam.
  Regenaracja szarych komórek Toronto i Anity musi niestety jeszcze potrwać !
  Pozdrawiam
  Orzeł z Łodzi

 • Anita

  Orle, to jak były te zakupy? Toronto wie co pisze, boć to Twój kolega. przeca. Też pozdrawiam.

 • Orzeł z Łodzi

  Anito
  masz piękne i romantyczne imię !
  Pozdrawiam
  miłego popołudnia i księżycowej nocy.
  Orzeł z Łodzi

 • sympatyk PO(Parti Obciachuuuuu)

  Widzimy ,że jest tu kilka osób zdezorientowanych ,niedouczonych i POmotanych POpierdkową socjotechniką.
  Zacznijcie samodzielnie analizować aktualną sytuacje, społeczną,gospodarczą, polityczną…(korzystając z róznych zródeł informacji oraz naszych porad;), a dojdziecie do obiektywnej oceny funkcjonowania życia publicznego w naszym państwie.
  Jako przykład przeanalizujcie „kariery: MarYYjanowych.

 • Semper Fidelis

  Do Orła – a ja skłonny byłem uważać, że Twój Tata był Żołnierzem Wyklętym i kosił erkaemem takich tam milicjantów, KBWudzistów i pseudo-Ludowych wojaków, działających na usługach Moskwy. No trudno, za ideowe wybory przodków nie sposób odpowiadać następcom…
  Ja Cię w sumie rozumiem, starasz się teraz odkupić tzw. grzechy przodków i ludowemu orłu z czapki oficera LWP założyć koronę, której nie miał… Ale chcę Ci też przypomnieć, co powiedział biskup Dydycz: „Pamięć jest potrzebna, aby podążać łatwiej ku prawdzie”.
  Nie wypieraj się więc swojej przeszłości, nie neguj jej. Nie nazywaj czerwonej flagi biało-czerwoną. „Pamięci nie da się zadusić”, nawet najgrubszą kreską.