wrzesień 2015
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Archiwa

Strategiczne znaczenie polskich lasów – inż. Jan Kosiorowski

W ciągu ostatnich ośmiu lat powstała biurokracja leśna, nieformalna korporacja leśników, czegoś takiego nigdy nie było. Straszenie widmem prywatyzacji Lasów Państwowych  powoduje, że leśnicy nie podejmują żadnej krytyki, żeby nie dać argumentów dla tej prywatyzacji. Państwo polskie ma bardzo złe doświadczenia z prywatyzacją. Trudno nie zauważyć, że myśmy sprzedawali majątek i równocześnie horrendalnie zadłużali państwo. Tak nie postępuje żaden gospodarz.(…)  Lasy tworzą również tzw głębię strategiczną. Czyli utrudniają penetrację terytorium kraju przez jakiegokolwiek przeciwnika w razie zagrożenia –  mówił w rozmowie z Magdaleną Uchaniuk Jan Kosiorowski

Lasy Państwowe – ponad 1/4 terytorium Polski i jedna z ostatnich części majątku Rzeczypospolitej, która nie została wyprzedana zagranicznym podmiotom gospodarczym. O ekonomicznym, społecznym i strategicznym znaczeniu polskich lasów Magdalena Uchaniuk rozmawiała z inż. Janem Kosiorowskim, leśnikiem, byłym szefem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Wywiad został przeprowadzony podczas tegorocznego Przystanku Nipodległość w Lewinie Kłodzkim.

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/powstala-nieformalna-korporacja-lesnikow

2 komentarze Strategiczne znaczenie polskich lasów – inż. Jan Kosiorowski

 • Niestety, dzisiaj Lasy Państwowe nie zmierzają we właściwym kierunku. Pogoń za kasą – wyrąbywana siekierą daleka jest od polityki ekorozwoju. Leśnicy przegrali walkę o status ekologów z Dyrekcjami Ochrony Środowiska. Podobnie jak chłopa do ziemi, leśnika przypisano do siekiery i dubeltówki…
  Dzisiejsi leśnicy utracili kontrolę nad finansami i stanem jakości zarządzania w Lasach Państwowych. Aparatczycy rządowi i politycy przejmują niestety stery.
  Zwycięża w naszej zielonej krainie – polityka ekorozboju….

 • Wykazywany wielki zapas masy drzewnej na pniu jest mitem. Jako
  inspektor LP badałem zgodność zapisów w operatach ze stanem na gruncie
  i prawie w każdym przypadku stwierdzałem jej brak. Potwierdza to też
  przysłowiowe wprawne oko starego „gajusa”, które dostrzega, że nasze
  lasy stają się coraz bardziej przerzedzone – mówi Ryszard Kosior,
  leśnik- emeryt, który w LP pozostawił 45 lat służby.

  Okiem starego „gajusa”

  – Komu powinny być przyznawane odznaczenia leśne jak Kordelas Leśnika Polskiego?
  – Za poprawne wykonywanie obowiązków leśnik otrzymuje wynagrodzenie.
  Za ich wzorowe pełnienie – premię. Odznaczeniami – według mnie –
  powinni być wyróżniani ci, którzy coś dobrego zrobili dla Lasów, czego
  czynić nie musieli. Twarde kryteria mają zasadnicze znaczenie, gdyż
  one decydują, czy ktoś został autentycznie odznaczony, czy tylko
  naznaczony jako swój.

  – Udało się Panu coś zrobić, czego Pan nie musiał?
  – Będąc nadleśniczym Nadleśnictwa Spychowo (przełom wieków)
  zorganizowałem pierwszy na Mazurach i jeden z pierwszych w kraju,
  Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, mimo, że nikt mnie do tego nie
  zmuszał. Nikt też mnie nie nakłaniał do inicjatyw na rzecz ochrony
  Puszczy Piskiej.

  – Dostał Pan kordelasa?
  – Ukryj cytowany tekst –
  – Nie dostąpiłem tego zaszczytu, mimo że 45 lat zostawiłem w LP, w
  dużej części na odpowiedzialnych stanowiskach (naczelnik wydziału RDLP
  w Olsztynie, inspektor LP, nadleśniczy). Za dyrektora generalnego LP
  Mariana Pigana rozdano tak dużo kordelasów, że widocznie mogło ich
  zabraknąć ?

  – Samo życie?
  – W roku 1980 opublikowałem w krytyczny artykuł o gospodarce leśnej.
  Szef wzruszył ramionami, pocmokał i po cichu powiedział, że trudno się
  ze mną nie zgodzić. W podobnym tonie, sześć lat temu, napisałem tekst
  o potrzebie utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego i w tym kontekście
  o złych praktykach leśnych na Mazurach. W trymiga otrzymałem pisemny
  zakaz reprezentowania LKP Lasy Mazurskie, który współtworzyłem i w
  którym pracowałem jako główny specjalista. Nie był to dla mnie szok
  życiowy, gdyż byłem u progu emerytury. Przeżyłem raczej wstrząs
  moralny, tym większy, że w poprzednim systemie walczyłem o wolność
  słowa, za co w stanie wojennym panowie o posępnych twarzach wykręcali
  mi ręce i nakładali kajdanki.
  – W większości RDLP wciąż nawet naczelnik wydziału nie może
  powiedzieć prasie leśnej bodaj dwóch banalnych zdań, bez uzgodnienia z
  dyrektorem.
  – To chore i takiego czegoś nie było w stanie wojennym. Naczelnik
  wydziału jest, po dyrektorze i jego zastępcy, trzecią osobą w RDLP i
  zarazem pierwszą pod względem merytorycznej wiedzy w obrębie działu,
  który prowadzi. Tworzy się, jak widać, sztuczną dyscyplinę tam gdzie
  jest ona zbędna, wręcz szkodliwa.

  – Ograniczanie pracowników to dla nich duży ból?
  – Dla niektórych jest to wręcz wygodne, bo człowiek ręcznie sterowany
  czuje się zwolniony z myślenia i odpowiedzialności za to, co robi. Tuż
  po objęciu nadleśnictwa, co miało miejsce 17 lat temu, powiedziałem
  swoim leśniczym – dość myślenia i działania w trybie nakazowo –
  rozdzielczym i licytacji kto ile pozyska sklejki czy papierówki.
  Postanowiłem odejść od wyniku ilościowego w leśnictwach i przejść na
  wynik jakościowy, co jest trudniejsze, bo wymaga porządnych szacunków
  brakarskich, znajomości posiadanych sortymentów, wyczucia kiedy i co
  można najlepiej sprzedać. Wie Pan co leśniczych najbardziej
  przygnębiło? Polecenie przygotowania pisemnej, a więc bez gatki
  szmatki, koncepcji racjonalnej gospodarki w leśnictwie. Wywołało ono
  blady strach, jak okazało się uzasadniony, bo na 16 opracowań tylko
  trzy były warte przeczytania.

  – Wprowadzał Pan dość oryginalne metody zarządzania…
  – Nie lubię tego słowa, gdyż zarządzać można kopalnią lub hutą.
  Natomiast w lesie należy gospodarować, bo czym jak nie gospodarowaniem
  jest stosowanie zasad ochrony, hodowli czy pozyskania. Jeśli wszyscy
  na swoich leśnych gospodarstwach będą dobrze gospodarzyć to możemy być
  spokojni o przyszłość polskich lasów. Mój leśny ośrodek edukacyjny do
  dzisiaj zdobi hasło „Temu bór darzy – kto dobre gospodarzy „.

  – Ma Pan własną dojrzałą ocenę dzisiejszej gospodarki leśnej?
  – Daleki jestem od krytykanctwa. Przeciwnie – zauważam i doceniam
  wykształcenie leśników oraz wiele korzystnych zmian w leśnictwie.
  Wydaje mi się jednak, że zwłaszcza nadleśniczowie są teraz politykami,
  żyją zbyt szybko i cały czas za czymś gonią, tracąc jednocześnie
  gospodarskie oko. Tu SILP, tam eksperyment hodowlany, gdzieś indziej
  jakaś nowość techniczna, wokół nowomowa czyli pseudo-terminologia,
  która nic nie wyjaśnia, a wiele zaciemnia.

  Co zrobiłem przed laty w swoim nadleśnictwie, kierując się nie wiedzą
  akademicką, lecz mądrością legendarnego gajowego Maruchy? Rozgrodziłem
  uprawy oraz młodniki i zacząłem wywabiać z nich jelenie na
  powierzchnie trzebieżowe, gdzie wykładałem pozyskane kopalniaki. Gdy
  zwierzęta je ospałowały, drewno obracaliśmy na drugą stronę do
  dalszego spałowania. Uzyskane efekty to okorowane drewno, poroża
  jeleni bardziej medalowe i co najważniejsze – szkody w młodnikach,
  mimo rozgrodzenia, spadły z 30% do poziomu znośnego gospodarczo, t.j.
  12%. Nie sądzę, by dziś ktoś coś takiego robił. Rano się tnie, bo tak
  chce zul, po południu drewno trafia na „Steyer- a” i wyjeżdża z lasu,
  gdyż taki termin odpowiada przewoźnikowi. Nazbyt dużo mają
  dopowiedzenia w lesie ci, którzy są tylko jego klientami.

  – Pozycja leśniczego jest obecnie wysoka?
  – Jeszcze nie tak dawno leśniczego można było zawsze spotkać w
  leśnictwie i za tym człowiekiem kryła się skromność oraz praca, praca
  i jeszcze raz praca. Dziś stał się on paniskiem. Bryka, lunch,
  odprawa, konferencja, sympozjum… Za wielu z nich robotę odwalają
  tyrający podleśniczowie opłacani nieadekwatnie do wykonywanych zadań.
  Co gorsza, są przypadki, że szef ZUL-u czuje się podleśniczym!

  – Wciąż zamierza Pan walczyć o Mazurski Park Narodowy?
  – Tak, choć jako emeryt mieszkający w Gdańsku mam dziś mniejsze
  możliwości. Na taki status zasługuje przynajmniej część Puszczy
  Piskiej, która może się stać mekką dla turystów i bazą badawczą dla
  miejscowego uniwersytetu. Uważam, że jakimś kompromisem może być
  utworzenie, na początek, parku na terenie kilku leśnictw. W
  przeszłości miałem przyjemność gościć wielu zagranicznych leśników,
  przyrodników, biologów. Nie byłem w stanie im wyjaśnić, dlaczego na
  Podlasiu są cztery Parki Narodowe, a na Mazurach ani jednego, choć
  walory mazurskiej przyrody niczym nie ustępują przyrodzie podlaskiej.
  Skoro przyjęło się hasło PR „Mazury cud natury ” to chyba warto objąć
  ten „cud” najwyższą formą ochrony, jaką jest – zgodnie z ustawą – Park
  Narodowy ?

  – Puszcza Piska jest już przecież chroniona…
  – Przed powstaniem na jej obszarze LKP Lasy Mazurskiej (120 tys. ha)
  pozyskiwano 300 tys. kubików grubizny rocznie. Po wprowadzeniu super
  rozreklamowanej ochrony, pozyskanie wzrosło dwukrotnie, co przemilcza
  rada naukowa.

  – Tymczasem drzewiarze zarzucają leśnikom marnotrawstwo polegające na
  utrzymywaniu nadmiernego zapasu w drzewostanach rębnych i
  przeszłorębnych. Pan zaś mówi o nadmiernej eksploatacji?
  – Mówię o tym głośno, a znajomi nadleśniczowie, czynni zawodowo, po
  cichu. Zapas ten, o którym Pan wzmiankuje, jest w dokumentach, których
  zapisy znacznie odbiegają w górę od tego, co znajduje się na pniu.
  Kiedyś w przypływie szczerości jeden z ministrów powiedział, że operat
  to opracowanie iście teoretyczne. Jako inspektor LP (lata 90.)
  postanowiłem to sprawdzić. Prawie w żadnym przypadku nie było takiego
  zapasu na pniu, jaki figurował w operacie. Różnice sięgały 10-20% na
  niekorzyść stanu na gruncie.

  – Czym Pan to tłumaczy?
  – Dokładne pomiary drzewostanowe – jak wiadomo – wymagają nie tylko
  sprzętu i dobrej metodyki (nie wszystkie są dobre), ale także dużego
  doświadczenia, którego synonimem jest wprawne oko starego „gajusa”. A
  kogo na ogół angażuje się do taksacji? Zazwyczaj młodych leśników tuż
  po studiach, a nawet techników , którzy mierzą i szacują jak potrafią,
  a potrafią niewiele. Inny problem to bazowanie na poprzednich
  operatach, co niejednokrotnie powoduje powielanie wcześniejszych
  błędów. Zna Pan porzekadło, że „Leśnik, który ma jasno w głowie ma
  ciemno w lesie”. Wiele naszych lasów zostało nadmiernie przerzedzonych
  w ramach cięć przygodnych. Zdarza się , że w borach ginie borówka
  brusznica i borówka czernica, wchodzi zaś trzęślica i trzcinnik, bo w
  prześwietlonych drzewostanach sosnowych trudno o cień. Taki las nie
  broni się przed kataklizmami. Największą zdolność samoobrony ma las
  wielogatunkowy, wielopiętrowy i wielowiekowy.

  – Krytykuje Pan relację między leśnikami i myśliwymi.
  – Zgodnie z ustawą o lasach za gospodarkę leśną, której składową jest
  gospodarka łowiecka, odpowiada nadleśniczy. Niestety, wielu szefów
  nadleśnictw prowadzi wobec myśliwych zbyt uległą politykę. Wiem, że
  nie jest łatwo wskazać im właściwe miejsce. Ale to robiłem z dość
  dobrym skutkiem. Nawet komunistycznym generałom powiedziałem kiedyś
  wprost, że póki co ja odpowiadam za gospodarkę w nadleśnictwie, a wy
  będziecie rządzić jak „wrzucicie mnie do wody ” tak jak kiedyś
  utopiliście ks. Popiełuszkę. Uważam, że koła łowieckie płacą za
  dzierżawę obwodów łowieckich zaniżone kwoty, które mają się nijak do
  rzeczywistych kosztów utrzymania obwodów hodowlanych i finansowania
  skutków bytowania zwierzyny w lasach (szkody, grodzenia itp.). To
  wszystko należy poddać precyzyjnej analizie. Rzecz w pozyskaniu
  rzetelnych danych.

  – Lasy polskie są ekologiczne?
  – Pojęcie to jest nadużywane. Czy można mówić o ekologii w lesie, gdy
  w wpuszcza się maszyny wielooperacyjne, które w ciągu dnia mogą wyciąć
  blisko hektar lasu. Znam się na hodowli, dlatego boleję, że w zmowie z
  ZUL-ami, mocno zmechanizowanymi, nierzadko odchodzi się od selekcji
  pozytywnej w trzebieżach na rzecz trzebieży sortymentowych. Cóż z
  planów pozyskania, nawet niezłych, skoro bywa, że operator decyduje co
  zostawić, a co wyciąć.

  – Maszyny te skonstruowano w Skandynawii…
  -… dla potrzeb – dodajmy – tamtejszego leśnictwa, które nie powinno
  być dla nas wzorem. Lasy skandynawskie nie zauroczyły mnie. Czy
  kogokolwiek resztą mogą zachwycić kompleksy zbliżone do plantacji
  drzew? Nie chcę, by czytelnik odebrał, że oto leśnik – emeryt chwali
  wszystko to co było, bo nie rozumie postępu. Postęp w lasach akurat
  dobrze rozumiem, gdyż kreowałem go przez 15 lat, jako naczelnik
  Wydziału Postępu Technicznego w OZLP w Olsztynie. Co było wówczas
  dobre? To, że leśnicy inspirowani potrzebami lasu, sami tworzyli
  innowacyjne nowe rozwiązania, przyjazne przyrodzie leśnej. Obecnie nie
  istnieje na niwie leśnej pojęcie pracowniczej wynalazczości i
  racjonalizacji. Ba, nie jest w cenie pomysłowość, gdyż blokuje ją
  przeświadczenie, że na przysłowiowy gwizdek można specjalistów
  ściągnąć z zewnątrz i na rynku wszystko kupić.

  – Problem jest bardziej skomplikowany. Od mechanicznego pozyskania,
  które w Niemczech wynosi już około 50%, nie uciekniemy. Zakup jednej
  nowoczesnej maszyny to nawet milionowa inwestycja, która wymaga
  właściwego frontu i organizacji pracy, by racjonalizować koszty i
  amortyzację.

  – To wszystko wiem, ale i też pytam, czy maszyna jest dla lasu, czy
  las dla maszyny? Warto podjąć dyskusję, a może nawet badania, gdzie
  jest granica dopuszczalnej ingerencji wielkiej techniki w las, której
  przekroczenie staje się szkodliwe dla przyrody? Las, który od epoki
  trzeciorzędu niewiele się zmienił, nie wygra wyścigu z szalejącą i
  nieograniczoną w swoim rozwoju techniką.

  – Póki co polskie lasy są piękne?
  – Bo zostały wypieszczone rękoma ludzi lasu minionych pokoleń. Mam tu
  na myśli nie tylko leśników, ale także długoletnich robotników, którzy
  kochali i rozumieli las, chcieli dla niego pracować. Powiedzenie, że
  „Najlepsza leśna maszyna to Kaśka i Maryna” kryje w sobie głęboki
  sens. Mam duże obawy, czy lasy, przy zmechanizowanym leśnictwie od A
  do Z będą za 50-80 lat wyglądać jak dzisiaj.

  – Leśnicy powinni angażować się w politykę?
  – Gdy szefowałem w nadleśnictwie przyszło do mnie kilku leśniczych z
  informacją, że zamierzają kandydować do samorządów. Nie mogłem im
  zakazać, gdyż jest to czynne prawo wyborcze. Ale ostrzegłem, że nie
  będę żartować i pobłażać, jeśli któryś z nich powie mi, że uprawa
  przepadła, bo w poniedziałek był na komisji Rady Gminy, w środę na
  sesji, a w piątek wręczał medale. Praca leśnika to służba jednemu
  panu, który nazywa się las. Nie jest leśnikiem ktoś, kto nagminnie
  dwie trzecie czasu pracy przesiaduje w gminie. Miałem taki przypadek.

  – Jako spec od kontroli co sądzi Pan o likwidacji Inspekcji LP?
  – Przekazanie funkcji kontrolnej dla RDLP to niczym danie bata
  dyrektorom na niepokornych nadleśniczych. Moja ocena może nie podobać
  się szefom regionalnym, ale jest dla mnie oczywiste to, że ten kto
  wydaje polecenia służbowe siłą rzeczy ma swój pewien udział w tym, co
  w nadleśnictwie udało się, ale i w tym, co nie wyszło. A więc w
  procesie kontroli podległej jednostki jest stroną a nie arbitrem.

  Obiektywną kontrolę może zapewnić tylko inspekcja z zewnątrz, która
  była i dobrze funkcjonowała. Inna kwestia to metodyka. O wyniku
  lustracji musi decydować stan lasu, będący finalnym celem działalności
  nadleśnictwa. Papiery są też ważne, ale konsekwencje powinny być tylko
  wtedy, gdy wadliwość dokumentów może wskazywać na nieuczciwie
  działanie. Metoda zero-jedynkowa jest nieszczęśliwą, gdyż rzetelnie
  prowadzone nadleśnictwo, mające wręcz idealny las, może zostać
  ocenione negatywnie tylko dlatego, że pięć lat temu jeden przelew był
  spóźniony o dwa dni, a na delegacji sprzed czterech lat został w
  pośpiechu złożony podpis nie w tym miejscu co trzeba.

  Emilian Szczerbicki