lipiec 2011
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archiwa

Dlaczego Radio Maryja jest niewygodne? – abp Mieczysław Mokrzycki

Homilia abp M. Mokrzyckiego, wygłoszona w trakcie pielgrzymki Radia Maryja do Częstochowy, wywołała histeryczną wręcz nagonkę na Niego ze strony mainstreamowych mediów i ich politycznych „autorytetów, takich jak poseł Niesiołowski. Warto zapoznać się z tekstem tej homilii i zbadać, co tak drażni łotrów.

  Błogosławieni czyniący pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
(Mt 5, 9)

Te słowa Pana Jezusa wyjęte z ośmiu błogosławieństw mogą stanowić motto naszego dzisiejszego pielgrzymowania. W czasie 19. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja chcemy dziękować Panu Bogu za beatyfikację Ojca świętego Jana Pawła II. Był on człowiekiem czyniącym pokój. Dzięki temu też panowała wokół Ojca Świętego atmosfera życzliwości, przyjaźni, dobroci, niezłomnej ufności w siłę dobra. Przyciągała ona też ludzi, wręcz cały świat. Wszyscy chętnie przebywali w jego obecności czując się akceptowani, uszanowani i obdarowani.

Jaka była zagadka tego błogosławionego wpływu Ojca Świętego na wszystkich? Otóż odpowiedzią są trzy kluczowe słowa: prawda, sprawiedliwość i miłość. Te trzy słowa wyrażają zadanie, jakie winna stawiać sobie również Rodzina Radia Maryja, aby żyć duchem Jana Pawła II. Potwierdzają to zresztą jego własne słowa, które w 1994 roku skierował do Pracowników i Słuchaczy. Mówił wtedy: „Niech Wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa” (23.03.94). Pierwszym zadaniem radia jest więc podawanie prawdziwej informacji – nie obciętej i zniekształconej, ale integralnej. Tylko taka informacja może być rozumnie przyjęta i wykorzystana. Pełni ona wówczas służbę dobru, do którego prawda w sposób naturalny jest przyporządkowana. Tylko taka informacja służy budowaniu ładu społecznego opartego na miłości.

Innymi słowami wyraził to już święty Piotr: Dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej (1 P 1, 22). Nieobłudna miłość musi się wiązać z posłuszeństwem prawdzie.

Dążyć do prawdy i ją poznawać

Dlatego człowiek jest zobowiązany do dążenia i poznawania prawdy . Takie było przekonanie Ojca Świętego i praktyka jego życia. Z nieustanną modlitwą i pracą łączył on również pilną lekturę i studium – w przekonaniu, że nauka należy również do zasadniczych zadań człowieka. Jedną z podstawowych zasad, jakimi kierował się w życiu, były słowa Pana Jezusa: Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Wiedział, że warunkiem wolności jest poznanie prawdy, a warunkiem poznania prawdy – trwanie w nauce Jezusa. Wdzięczni Panu Bogu za to, że dał nam w Ojcu Świętym Janie Pawle II przykład życia, możemy sobie uświadomić, że przecież to zadanie mające potrójny cel, czyli trwanie w nauce Jezusa, poznawanie prawdy oraz życie w wolności, jest również zadaniem, które bierze sobie za cel i Radio „Maryja” i cała jego Rodzina skupiona wokół toruńskiej Rozgłośni.

Jakim wielkim dziełem jest poznawanie prawdy o Bogu i o nas samych poprzez katechezy, wykłady, modlitwę, stawianie pytań o człowieka, o jego miejsce w świecie i o to, jak powinien żyć, aby żyć godnie, po ludzku! Ojciec Święty ciągle był świadom roli tej Rozgłośni, której patronuje Matka Boża. W rocznicę swego wyboru w 1997 roku mówił: „Wielki jest wkład waszego radia w dzieło ewangelizacyjne. Dzięki waszym transmisjom myśl o Bogu dociera do wielu ludzi i środowisk w Polsce, a także poza jej granice oraz na inne kontynenty. Modlitwa i katecheza, to dwa istotne elementy, które wyróżniają radio katolickie spośród innych rozgłośni. Cieszę się, że są one obecne właśnie w Radiu Maryja”.

Poznanie prawdy podstawą rozumności i wolności

Ten duchowy kontekst jest właściwym środowiskiem poznawania prawdy. Uświadamia bowiem odpowiedzialność za jej wierne przekazywanie. Prawda przecież ma wymiar Boży. Mówi nam Pismo święte: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą ( por. J 17, 17). Informacja odcięta od wymiaru Bożego, od służby dobru i od odpowiedzialności, może się stać narzędziem krzywdy. Dlatego każdy winien dążyć najpierw do poznania do Prawdy Najwyższej, która nie jest uzależniona od naszej interpretacji, ale która jest podstawą interpretacji rzeczywistości. Chrześcijanin to człowiek, który uznaje istnienie takiej prawdy, prawdy Bożej, której źródłem poznania jest Słowo Boże. Nieszczęściem naszego czasu jest jej kwestionowanie. Wskutek tego jedni drugim mogą narzucać swoją prawdę, której sami chcą być źródłem. Nie służy ona jednak dobru wspólnemu, ale interesom tych, którzy ją podają albo narzucają do wierzenia. Kościół tymczasem nie narzuca, ale przypomina o obowiązku poszanowania prawdy Bożej. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej adhortacji Verbum Domini, poświęconej słowu Bożemu, pisze, że niesłuchanie słowa Bożego i nieposłuszeństwo mu jest grzechem (VD 26). Kościół zatem nie tworzy swojej prawdy. On stara się ją odczytać zarówno w słowie Bożym, jak też wykorzystując naukę badającą świat stworzony.

Odcięcie się od prawdy słowa Bożego oznacza odcięcie się od realizmu. A wówczas nie tylko nie można budować porządku sprawiedliwego, ale żadnego. Dlatego dziś diabeł stara się doprowadzić do zerwania naszej więzi z Bogiem i staje się przyczyną głębszego zamieszania. Duchowy i moralny nieporządek charakteryzuje nasz czas. Trzeba dziś za Panem Jezusem powtórzyć słowa: Zejdź mi z oczu szatanie… i uświadomić sobie, że jak uczy Ojciec Święty Benedykt XVI: „Realistą jest ten, kto w słowie Bożym rozpoznaje fundament wszystkiego” (VD 10).

Jedną z funkcji słowa Bożego jest osąd. Jeśli na falach eteru słychać ocenę biegu zdarzeń w oparciu o słowo Boże, to nic dziwnego, że ta ocena spotyka się ze sprzeciwem; i to tym większym, im bardziej to, co czynimy odległe jest od zamiaru Bożego. To słowo nie wraca do Boga bezowocne, bo albo zasiane wydaje plon, albo wraca do nieba jako sędzia tych, którzy go nie przyjęli.

Spojrzenie wstecz i nie tylko

Dziewiętnasta pielgrzymka Rodziny Radia Maryja uświadamia nam, że niemal dwa dziesięciolecia katolicki głos jest obecny w naszych domach. Zawsze upływ czasu skłania do spojrzenia wstecz i dokonywania jakiegoś bilansu. Kiedy dziś chcielibyśmy to zrobić, to trzeba przyznać, że okres ten nabrzmiewał i nadal nabrzmiewa wieloma problemami, trudem i koniecznością podejmowania ciągłej walki. Ale cóż! Czyż nie do bojowania podobny jest żywot człowieka?

Spójrzmy przez chwilę na ten czas miniony. Chciałbym wydobyć z niego niektóre tylko, najważniejsze, jak mi się wydaje, sprawy. Otóż wielką zasługą Radia było upodmiotowienie tej grupy społeczeństwa, która żyła na marginesie uznanym za nieistotny dla życia. Myślę tu o ludziach, dla których zasadniczym celem jest życie według słowa Bożego przepełnionego modlitwą. Tak się składa, że często pragnienie takie towarzyszy osobom niepełnosprawnym, doświadczonym przez życie albo będącym w podeszłym wieku. Oto ci wszyscy skupieni na modlitwie z Radiem Maryja w podwórkowych kółkach różańcowych, w zaciszu swojego samotnego życia, schowani w głębi cierpienia, czasem zapomniani przez swoich bliskich odzyskali głos. Jest to bardzo ważny dla nich głos, bo często jedyny. Chcę powiedzieć, że nikomu nie wolno im tego głosu odbierać i że mają oni do niego pełne prawo, bo oni również należą do społeczeństwa.

Dzisiejsza cywilizacja spycha na margines ludzi chorych i starych. Liczy się dla niej sukces i skuteczność. Ale czy jest przez to lepsza? Mnie nie uczono w domu, że szacunek okazywany człowiekowi ma zależeć od jego pozycji społecznej, wpływów albo zamożności. Mama moja uczyła mnie szanować każdego: nauczyciela, chłopa, księdza, robotnika, sekretarza partii… Każdego, bo każdy jest człowiekiem, czyli dzieckiem Bożym. Dlatego nie rozumiem, że szacunek dla człowieka może być uzależniony od rodzaju beretu, jaki nosi…

Ksiądz profesor Tischner dokonując analizy demokracji w Etyce solidarności pisał tak: „Ideą `demokracji konkretnej” stała się dziś idea godności człowieka. Każdy odczuwa to na swój sposób, ale to, co podstawowe, jest wspólne. Oczywistość godności człowieka wyraża się krótko: `można nas głodzić, ale nie wolno nam ubliżać”. Wolność wyraża się tak: `pozwólcie nam być sobą”. W poczuciu godności odnajdują się dziś wszyscy: robotnicy, chłopi, ludzie kultury i nauki. Idea godności jest tłem wszystkich nadziei konkretnych. Nawet w wołaniu o chleb jest wołanie o uznanie godności. Dlatego jest to dziś nasza idea demokratyczna.” [koniec cytatu]

To upodmiotowienie ludzi żyjących na marginesie odczytuję jako wielkie demokratyczne osiągnięcie Radia Maryja. Tu chciałbym Wam powiedzieć, że to jest działanie polityczne. Co więcej wszystko, co robimy, albo czego nie robimy ma również wymiar polityczny. Muszę o tym powiedzieć, żeby wyjaśnić nieporozumienia. Otóż słowo `polityk” oznaczało w demokracji ateńskiej człowieka, który uczestniczył w życiu polis, czyli swojego państwa. A jeśli ktoś nie uczestniczył w życiu państwa, tylko ograniczał się do tego, aby zajmować się wyłącznie swoimi prywatnymi sprawami, Grecy nazywali go mianem `idioty”. Jeśli zatem radio, telewizja albo jakieś inne medium umożliwia obywatelowi włączenie się do życia społecznego, to pełni ono funkcję demokratyczną i polityczną zarazem. Nie brać zaś udziału w polityce, to znaczy: nie żyć. Bo każda wypowiedź polityczna ma wymiar polityczny. Jeśli zaś system albo grupa ludzi chce uniemożliwić innym swobodne wypowiadanie tego, co uznają za ważne dla swojego życia i pożyteczne dla życia publicznego, to taką postawę nazywamy totalitaryzmem. My się tu odwołujemy do starożytnych Greków, czyli do świata pogańskiego jeszcze, który potrafił stawiać pytania o to, co ludzkie i piękne. To, że jesteśmy chrześcijanami, nie oznacza odcięcia się od tego, co ludzkie. Wręcz przeciwnie. To, co Boże wydobywa i podkreśla piękno tego, co naturalne.

Kościołowi nie chodzi o to, aby wiązać swoją działalność z określoną partią, bo to oznaczałoby, że popiera jednych, a zaniedbuje drugich. I to byłoby złe, bo Kościół ma widzieć i troszczyć się o każdego człowieka. Ale również Kościół nie może przestać istnieć tylko dlatego, że to, co mówi słowo Boże, może się okazać dla kogoś niewygodne. Kościół ma głosić słowo Boże i według niego oceniać rzeczywistość, a nie zajmować się tym, czy słowo Boże ma według oceny ludzkiej wymiar polityczny, czy nie.

Tak więc podsumowałbym, że w Radiu Maryja znaczna część społeczeństwa, pozbawiona dotąd wyrażenia możliwości swoich poglądów, nadziei i obaw, uzyskała możliwość zaistnienia w życiu, które stawia sobie za cel ciągłe dążenie do zadań, jakie wyznacza na nowo słowo Boże, tak hojnie siane ręką Jezusową.

Kto podejmuje dziś istotne problemy dla człowieka, dla państwa, jeśli nie Radio Maryja? Tu właśnie słychać najistotniejsze pytania o człowieka, o przyszłość narodu. Niezwykłej wagi zasługą tego Radia jest poruszanie ważnych problemów społecznych i wskazywanie na zagrożenia dla życia wspólnoty narodowej. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że demokracja pozbawiona wartości prędzej czy później przerodzi się w nowy totalitaryzm. My zdaje się zaczynamy doświadczać prawdy tych słów. Próby zakneblowania ust tym, którzy mówią o koniecznych w życiu społecznym wartościach, są tego przejawem. Podejmuje się także się takie próby w imię rzekomego pluralizmu i tolerancji. Ja chciałbym powiedzieć, że nic nie jest tak tolerancyjne jak miłość chrześcijańska, a nie bardzo można zrozumieć, jak może służyć pluralizmowi niszczenie tego, co jest jego przejawem. My nie jesteśmy pluralistami. Uważamy, że prawda jest jedna: Boża. Ale też nikomu nie odbieramy prawa do życia według własnych przekonań, o ile nie niszczy to w sferze publicznej istotnych dla nich wartości.

Chciałbym w imię powszechnej kultury europejskiej zbudowanej na chrześcijańskim fundamencie słowa Bożego oraz na osiągnięciach myśli greckiej i rzymskiej odwołać się jeszcze raz do starożytności. Antyczny autor Tukidydes wkłada w usta najsławniejszego przywódcy demokracji ateńskiej, Peryklesa, następujące słowa: „W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie się naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiada, jeśli zajmuje się tym, co mu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. […] Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą się życiem państwa uważa nie za bierną, ale za nieużyteczną. […] Nie stoimy na stanowisku, że słowa szkodzą czynem, lecz najpierw trzeba się pouczyć słowom, zanim się do czynów przystąpi.”

My właśnie staramy postępować się zgodnie z tą zasadą i słuchać pouczenia słowa Bożego, bo nie ma nic mądrzejszego. Dziś grzechem jest nieposłuszeństwo słowu. Dziś mamy do czynienia z postawą nie tylko „nie będę słuchał”, ale wręcz „nie będę słyszał”. Tymczasem słowo Boże niesie najpełniejszą prawdę i ma na względzie zawsze dobro całego człowieka. Dlatego nie wolno dokonywać filtrowania informacji pod kątem tego, co dla mnie wygodne albo realizowania określonych interesów. Przeciwnie trzeba słuchać słowo Boże w całości i tak je przyjmować, aby przyniosło pożyteczny dla nas plon.
Istnieją tacy, którzy kwestionują budowanie porządku społecznego w oparciu o wartości chrześcijańskie, czyli w oparciu o słowo Boże. Im chcemy powiedzieć, że jeśli chcą kłaść jakikolwiek inny fundament, to czynią to mocą ich własnej tylko oceny, co jest dobre, a co złe, i że jest to ich prywatny pogląd, który z resztą możemy uszanować o ile nie dotyczy nas. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli to ludzie decydują o tym co jest dobre a co złe a człowiek ma ustanawiać normy moralne to człowiek również może je zmieniać. Nie ma wówczas żadnego stałego układu odniesienia obiektywnej normy. Wszystko jest względne i najczęściej poddane woli silniejszego. Historia wystarczająco dobitnie uczy, że łatwo zmienić zasady uzależniając je od partykularnych interesów. My, chrześcijanie, rozumiemy, że istnieje zespół wartości i norm nie podlegających ocenie ani stanowieniu przez żadnego człowieka. Wśród nich znajdują się takie: „Nie zabijaj! Nie cudzołóż! Nie kradnij! Czcij ojca i matkę!” Czy z tego powodu Radio Maryja jest złe, wsteczne, nienowoczesne, że odwołuje się do tych norm? Zostały one dane ludzkości przez Boga jako zawsze obowiązujące i żadna ludzka władza nie ma prawa ich usuwać ani lekceważyć.

Dziś w dniu pielgrzymki chciałoby się postawić pytanie: „Dlaczego Radio Maryja jest niewygodne?” Czy dlatego, że mówi o płytkości naszego życia i o wymaganiach, jakie każdy człowiek winien sobie stawiać? Czy dlatego, że demaskuje nasze słabości w życiu rodzinnym i społecznym? Może właśnie potrzeba, żebyśmy się nad nimi zastanowili? Odwołujemy się do Ojca Świętego. A czy pamiętamy jego wielką pielgrzymkę poświęconą Dekalogowi, Dziesięciu Przykazaniom Bożym? Mówimy o odczytaniu przesłania papieża. Ale właśnie w czasie tej pielgrzymki on wyraził najbardziej samego siebie, swoje bolączki, obawy i nadzieje dotyczące życia Ojczyzny. Proroczo mówił wówczas o tym, co dziś nas dotyka. Pamiętamy te słowa: „Dlatego mówię i tak mówię, bo to jest moja Matka!” Niech pozwolą i Radiu mówić ci, którzy mają mu za złe, że mówi! Bo ono też mówi o swojej Matce, o Ojczyźnie, o Bogu, o tym, co wielu ludzi uważa za najważniejsze w życiu. Czy głoszenie przez Radio prawdy Bożej jest ukierunkowane na zysk? Czy pod płaszczem troski o dobro kryje się wykorzystanie człowieka? Kim są ludzie, którzy poświęcając swój czas oddają się posłudze słowa? Można powiedzieć jedno: to ludzie, którzy poświęcają się dobru wspólnemu. Niech więc mówią o tym, co boli. Nie wglądając z zazdrosną ciekawością w prywatne życie ludzi, co z mistrzostwem robi na ich szkodę dzisiejsza prasa, tak jakby nic ważniejszego nie istniało, ale mówiąc o zasadach, o principiach, które dobremu życiu winny przyświecać. Jeśli zaś dla kogoś problem mogą stanowić osoby, to niech pamięta o słowach świętego Tomasza, który mawiał: „nie patrz, kto mówi, ale co mówi!”

Niech zatem radio mówi o tym, co boli: o potrzebie głębi serc, o tym, że w życiu trzeba dotrzymywać słowa: i politycznym i społecznym, i prywatnym – zwłaszcza małżeńskim. Niech mówi o tym, że trzeba dobrego, zdrowego stylu życia, wysokiej kultury, literatury, poezji, wykształcenia, poznania siebie przez historię, filozofię, teologię. Niech mówi o potrzebie wysiłku, jaki trzeba włożyć w kształtowanie samego siebie, aby być pięknym i dobrym. Niech mówi o tym, że bardziej ku temu jest pożyteczne rozważanie słowa Bożego na wzór Maryi, niż oglądanie całymi dniami seriali i ślęczenie przed telewizorem, który zabiera nam nasze umysły. Życie, ludzie wokół nas, dostrzeżenie ich problemów, rozmowa z konkretnym człowiekiem, żywym – są po prostu prawdziwe i dlatego dobre. Niech mówi o tym, że potrzeba czasu również na modlitwę, że sama praca nie wystarczy, że nie można jej poświęcać wszystkiego nie mając czasu dla małżonka, rodziny i dla Pana Boga, bo jego brak oznacza nie tylko okradanie innych ale i samych siebie. Niech to Radio mówi słowami Jezusa: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego” (Łk 10, 41n). Niech mówi o tym, że nie można oddać całego czasu telewizorowi i komputerowi, bo to nie jest prawdziwe życie, i nie do tego zostaliśmy powołani przez Boga. O tym, że trzeba pamiętać, iż rolę naszego serca trzeba świadomie uprawiać z wysiłkiem codziennie, a nie tylko wówczas, kiedy się nam chce i jest to wygodne.

Niech to Radio Maryja przypomina razem z Ojcem świętym Benedyktem XVI słowa świętego Hieronima, że „Biblia jest narzędziem, za którego pomocą Bóg codziennie przemawia do wiernych” (Benedykt XVI, VD 72).

Niech to Radio sieje nie zważając na to, że słowo Boże może się wydawać bezbronne, bo zawsze może być podeptane, wydziobane przez ptaki, zagłuszone przez ciernie, wypalone przez słońce – ale niech pamięta, że ono również może i rzeczywiście wydaje plon obfity, i to stokrotny.


W czasie 19. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę musimy pamiętać, że nie przybyliśmy tu tylko po to, żeby powiedzieć sobie: „jesteśmy z siebie zadowoleni”! Mamy sobie uświadamiać konieczność dawania świadectwa – Błogosławieni pokój czyniący. I choć prawdą jest również: Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was, to nie wolno nam się odwracać od tych, którzy nie rozumieją, że w prawdzie słowa Bożego jest dobro społeczeństwa i ich samych.

My dlatego przyjechaliśmy na Jasną Górę do Matki Bożej, że Ona jest najlepszą nauczycielką słuchania słowa Bożego. Uświadamiamy sobie, co mówi nam Maryja tu na Jasnej Górze: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie! To jest właściwe przesłanie Matki Bożej i naszej najlepszej Matki. To jest również przesłanie Radia Maryja. Głos tego Radia nie może zachęcać do niczego innego, niż wypełnianie słów Jezusa, słów Bożych. Tego chcielibyśmy wszyscy sobie życzyć i życzyć Pracownikom i Słuchaczom Radia – całej jego Rodzinie.

Na koniec jedno jeszcze przypomnienie: Nie bój się mała trzódko! Pan Jezus nie jest bankrutem. Do Niego należy czas i wieczność, władza i panowanie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica! Amen.

(wysłuchaj homilii abpa Mieczysława Mokrzyckiego)

48 komentarzy Dlaczego Radio Maryja jest niewygodne? – abp Mieczysław Mokrzycki

 • Orzeł z Łodzi

  Radio Maryja jest niewgodne dla czerwonych (SLD) i różowych (PO i PSL), ponieważ jest jedynym niezależnym, polskim ośrodkiem medialnym, który głosi prawdę i patriotyzm.
  Dlatego rządzący i nibyopozycja, tj. SLD dostaje białej gorączki ze wsciekłości i przy użyciu polskojęzycznych mediów atakują tą jedyną ostoję polskości !!!
  Z leśnym pozdrowieniem
  Darz Bór !

 • Zdziś

  Radio Marysia będzie trwać do momemntu, jak im kasa przestanie płynąć szerokim torem. A stanie się to jak straci słuchaczy…mniemam że tak w ciągu 10 lat maksymalnie.

  Jak się skończy kasa i przelewy na EPISKOPAT, to się zabiorą za nich i zlikwidują. Bo kościół utrzymywać ich nie będzie. Normalni wierni tym bardziej.

  Wolny rynek tak atakowany przez Ojca Dyrektora, pochłonie Radio Marysia wraz z przystawkami telewizyjnymi oraz telefonicznymi.
  Albo zostanie wykupiona przez jakąś dużą korporację…ale bankowo zmieni się tam PROGRAM RADIA.

  Zostaną modlitwy (czyt. czyli to do czego miało to radio zostało ustanowione)

  A na razie jest to tuba nienawiści, kłamst, pomówień i prania umysłów biednych emerytów, którzy zamiast spędzać czas z wnukami i dziećmi, jeżdżą za Dyrem i jego ekipa.

  Ale to jest prawda dla tych, którzy nie dadzą sobie wmówić!!!
  Że białe jest białe, a czarne jest czarne!!!

  Zdrówko!

 • ble

  Ale żenada

 • Muchomor

  Zastanawiam się czym się rózni PO w lasach od SLD i PSl. W zsadzie niczym. Władzę dzierży ta sama skompromitowana kadra, która bezkarnie spowodowała straty w lasach. Metody wycinania ze stanowisk i pozbawianie pracy uczciwych leśników wypisz wymaluj takie same. Drobna różnica, zamiast skompromitowanego plenipotenta Dawidziuka niecnych czynów dokonuje fircyk Pigan.Długo myślałem skąd się wziął Zielony Miś. Wprawdzie znam rasy niedźwiedzi, ale zielonego nie znam. Wiewiórki doniosły, że mutant objawił się w Janowie. Dziwne bo właśnie tam postkomuna dokonała największej rzezi ze stanowisk i wyrzucania z pracy. Na tym forum po pozbyciu się nomenklatury publikowano pisma skrzywdzonych ludzi lasu. Jednocześnie zatrudniano latorośle sług rezimu. Gdzie był Miś, ze pozwolił na to? Pytanie do Misia gdzie i kiedy oraz kogo wysłałem na wcześniejszą emeryturę?

 • zielony miś

  Muchomorze ! Nie osądzaj abyś nie był osądzony. Źle świadcz, że nic nie wiesz o misiach, gumisiach i innych stworzonkach, a jeszcze gorzej świadczy o Tobie, że bawisz się w donosy. Przysłowie zielonych misiów mówi ” jak wiewiórki donoszą tobie to i doniosą na ciebie”.Czy jesteś czerwonym muchomorem, bo to kolor Twojej młodości? Ale to chyba lepiej niż sromotnikowym, bo obrzydliwe cuchnie i wyglądem kojarzy się z …… Wiewióreczki rude kitki niech doniosą Tobie corylusów na odzyskanie pamięci.

 • BETON!

  Rozumiem, że Szanowny Pan Muchomor zna tych ludzi, że ich obraża. Czy tylko Panu się wydaje, że Pan ich zna?
  A tak na marginesie to może powiesz wszystkim na forum czym się różniły metody wycinania leśników przez PIS od metod SLD, AWS, PSL i PO?

 • Orzeł z Łodzi

  Do Kolegi Zdzisia !
  Proponuję Koledze posłuchania Radia Maryja i obejrzenia Telewizji TRWAM (szczególnie polecam program pt. „Rozmowy niedokończone”) i dopiero wtedy może Kolega wydawać sądy ! Jestem przekonany, że po wysłuchaniu i obejrzeniu tych ośrodków medialnych Kolega zmieni zdanie i przyzna mi rację.
  Z fałszywej oceny tych jedynych niezależnych, polskich mediów jakiej Kolega dokonał wynika, że Kolega bazuje tylko na przekazie z zasady wrogich Polsce i Polakom polskojezycznych mediów takich jak: TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, Radio ZET itd.
  Ja osobiście na miejscu Kolegi sam bym się zastanowił dlaczego pozostałe niepolskie media tak wściekle atakują media Ojca Dyrektora Rydzyka.
  Z leśnym pozdrowieniem
  Darz Bór !!

 • Muchomor

  Misiu nie odpowiedziałeś na zadane Ci pytanie. Piszesz bzdety o misiach i gumisiach. Dalej pomawiasz piszesz o donosach, jakie masz dowody? Podaj ich. Grzebiesz wybiórczo w życiorysie, którego nie znasz.Piszesz banały, że trzeba zmienić prawo pracy aby pomóc Szambelanowi. Prawo pracy jest dobre tylko łamane, o czym świadczą przegrane przez lasy procesy. Zarzucasz mi, że sądziłem się w Sądzie Pracy-chory zarzut. Nawiasem to źle świadczy o dygnitarzach leśnych, że leśnicy muszą dochodzić swoich krzywd po sądach, a ci bezkarnie krzywdzą ludzi zabawiają się za pieniądze lasów. Nie potrafisz uszanować krzyża. Beton jeżeli chce niech się obraża. Różnica polega na tym, że odsunięto od stanowisk kilku dygnitarzy, którzy narobili dużo zła. Prównaj rozmiar dokonanych czystek za poszczególnych formacji, a nie zadaj beznadziejnych pytań i nie rób porównań. Za PiS i AWS nie znane mi są przypadki popełniania samobójstw skrzywdzonych leśników. Fabrykowania zarzutów też nie znam.

 • BETON!

  Szczerze mówiąc za SLD mi też nie są znane ale nie powiem może czegoś nie wiem. Tak kilku dygnitarzy czyli połowę nadleśniczych nie po partyjnej linii, to samo robi każda partia po kolei. Usuwa nie swoich a zostawia kolesi lub kolesi kolesi – nie ma znaczenia jaka. Wszystkie robią tak samo. Tylko o jednych zwolnieniach ZZ trąbią na cały kraj jak np Pan Tałałas (a że teraz właśnie ZZ dostał po pewnej części ciała to i cała polska musi wiedzieć jak to dręczą biednych związkowców) a o innych nie kolesiach nikt nie wspomina.

 • zielony miś

  Muchomorze !
  Sam odpowiedz sobie kogo wysłałeś na wcześniejszą emeryturę i z kim się sądziłeś. Namawiam do zmuszenia szarych komórek do pracy, gdy nie pracują to zanikają.
  Napisałeś, że wiewiórki Tobie donoszą; a więc bawisz się donosami, ostrzegłem Ciebie przed takimi wiewiórkami przysłowiem zielonych misiów „jak wiewiórki donoszą do ciebie to i doniosą na ciebie” szkoda, że tego nie rozumiesz.Znowu namawiam do myślenia.
  Nabycie prawa do wcześniejszej emerytury.Uważam,że pracownicy którzy nabywają to prawo powinni mieć ochronę prawną odnośnie zakazu zmiany stanowiska pracy,miejsca pracy i wynagrodzenia, lub prawo do odszkodowania w wysokości iloczynu =liczba miesięcy do osiągnięcia wieku emerytalnego x obecne wynagrodzenia x wskaźnik inflacji.
  Zacytuj w jaki sposób nie uszanowałem krzyża.Wiem co napisałem.

 • Muchomor

  Cynizm i draństwo idą w jednej parze. Zarzut donosów, czyli można robić przekręty, obdarowywać swoich niesłusznymi wynagrodzeniami i nagrodami. Niepokornych, którzy to napiętnują wyrzucać na zbity pysk, jak to nazywał słynny Tadek. Zatrudniać własne rodziny i kolesi w miejsce wyrzuconych. Pokrzywdzeni mają w myśl metody NKWD „Ruki poszwam i mołczat”. Odmówić im prawa do dochodzenia roszczeń nawet przed wymiarem sprawiedliwości,bo wynaturzona dama nazwie ich donosicielami.Gratuluję filozofii. Odnośnie czystek to chcę dodać, że za PiS nie naruszano imunitetu radnych samorządów, nie rugowano ze stanowisk wbrew prawu. Lasy z tego tytułu nie wypłacały sążnistych odszkodowań, jak obecnie. Za PiS nie wpompowano drewna w rozpadające się prywatne firmy drzewne za miliony zł, gdzie lasy nigdy nie odzyskają należności. Działo się tak za władzy dobrodzieja Żelichowskiego i plenipotenta Dawidziuka. Winę za to ponosi również władza PiS, że przechowała tych ludzi w lasach. Teraz ci dygnitarze zostali przywróceni na stanowiska i pokazali, jak się wyniszcza uczciwych leśników.

 • Zdziś

  I widzisz Kolego Orle z Łodzi, nie masz racji, bo jeżeli mam wypowiadac się na konkretny temat, to staram się dowiedzieć co i jak.
  Nie jestem typem człowieka, który bazuje tylko i wyłącznie na jednym środku przekazu. Staram się czytać cały przegląd prasy i telewizji czy radia.
  I dopiero wtedy wypowiadam się na temat.

  Dosyć często miałem/mam okazję posłuchać rozmów niedokończonych. Niestety zbyt czesto poruszane są tematy, które z misją radia katolickiego nie mają zerowego związku.

  Odwiedzam często stronę Gazety Polskiej, Uważam RZE, czy niezależna.pl

  Czy Kolega i inni atakujący wszystko co nie ma związku z PISem i Radio Maryja, mieli przed oczami artykuły z np. Gazety Wyborczej, Newsweeka czy Polityki?

  Jak można wówczas mieć całokształt wiedzy na to co się dzieje w Polsce i na świecie.
  Jaka może być dyskusja z kimkolwiek, który zamyka swój Światopogląd na jedną gazetę i jedną telewizję. Jak wielka jest wówczas siła oddziaływania.
  Jak bardzo można się pomylić, gdy po kilku czy kilkunastu latach, zdadzą sobie sprawę że to wielka manipulacja.

  To że będą przeciwnicy polityczni – zgoda – dorobek i charakter Demokracji
  To że będą czarne owce w partiach – zgoda – przy takiej masie ludzi, zawsze trafią się karierowicze, oszuści i cynicy.

  Tylko mnie zawsze pokrzepia fakt iż jeżeli znajdzie się 1 na 10 ludzi związanych z polityka jest człowiekiem ideologicznym z wizją i chęcią poprawy wizerunku Polski w mikto i makto skali.

  zdrówko!

 • Anita

  Zdziś, celnie, zwięźle i prawdziwie. Pełna zgoda, popieram i polecam innym, ku przestrodze i uwadze na manipulacje bez względu na kolory polityczne. Niezależna opinia zawsze musi opierać się o wszystkie (dostępne)źródła. Kundlizm nie ma barw politycznych, on jest wszędzie. Kundle cierpią na amnezję, która ich łączy. Oślizłe ich cielska zwykle zajmują wysokie stołki i trudno ich dupy oderwać tak silnie przywarły. Dla własnych celów, traktują związki pracownicze nie jak służbę dla ogółu lecz jako wygodną synekure a w chwili próby znikają za niepamięcią (i tu też nie ma różnicy, „S” czy ZZLP)Orzeł,może coś wiesz na ten temat?

 • sympatyk PO(P artii O bciachu)

  Co słychać u POpierdka Grzegorza K.- podobno jak każdy ekstrement idzie z prądem i na wierzchu ?

 • Anita

  A kto to taki?

 • sympatyk PO(P artii O bciachu)

  Koniunkturalny KUNKTATOR

 • Anita

  Aaa, to ten, tak też myslałam, no wiesz takich wielu w naszej Ojczyźnie. Ale , wiesz nie rozumiem jednego, dlaczego ABSy nie reagują? Wiedzą co jest grane? no chyba że nie wiedzą. W takim razie ich agenci oszukują. Coś o tym wiem,mogę pogadać, ale jak to przysłowie, gadał chłop do obraza a obraz…etc.

 • PYTIA

  …Radzę jednak posłuchać homilii ML abp.M.M…
  Przestańcie się wypróżniać na próżno i bez sensu !!

  Szczęść Boże – Darz Bór

 • Anita

  Chyba chciałaś pytio powiedzieć Szczęść borze, nie?

 • Muchomor

  Dziwi mnie retoryka Zdzisia, niby oparta na przeglądzie prasy i rozgłośni.
  Przypadkiem nie jest, że solą w oku u niego akurat są tylko skromne niezależne publikatory, jak Radio Maryja i Gazeta Polska. Przypadku nie było, że wylał jad na katolicką rozgłośnię, nie popierającą tego co robi obecna władza.Prawda jest taka, że rozgłośnia katolicka nie może popierać władzy, która szkodzi narodowi, popieranej przez wielki biznes. Tajemnicą nie jest, że duże rozgłośnie i wielkie wydawnictwa, np Agora nie mają nic wspólnego z dobrem przeciętnego polaka pracującego, jako siła najemna często za grosze u prywaciarza, który go wykorzystuje. Wiadomo,że są w rękach biznesu. Wielkiemu biznesowi nie po drodze jest z Państwem prawa, jakie w swej niedokończonej wizji promował PiS. To za PiS wielcy biznesmeni wiali poza Polską. Obecnie wzięli odwet na tych co chcieli to rozliczyć, opluwając ich na wszelkie sposoby. Teraz zamiast dokończyć rozliczenia afer, ciąga się po prokuraturach tych co podjęli walkę z patologią. Teraz nie są winni ci co robili zło, tylko ci co z tym walczyli.
  Przykładem agent Tomek, to nie jest winna Marczuk, tylko agent co to wykrył. Oddzielna sprawa to czyścioszek, a obecnie senator z rejonu Piły. Gwiazdą jest Karczmarek szlifujący schody do biznesmena w Forum, tylko Ziobro bo to nagłośnił. Ciąga Ziobrę po prokuraturach.Osiągnięcia obecnej władzy Zdzisia nie rażą, jak wyprzedaż resztek majątku narodowego, zmarnotrawienie przemysłu stoczniowego. Wywołana wojna ze śp Prezydentem, oddanie śledztwa Rosji za Katastrofę Smoleńską.Brak elementarnego zabezpieczenia wizyty śp Prezydenta i naczelnego dowództwa wojskowego w Katyniu. Utopiona dekomunizacja i lustracja, a Tusk gwarantował otwarcie akt SB.Obłuda Kalisza za samobójstwo Blidy, jakoś co stało się z aferą węglową i naftową, gdzie w spółkach zasiadały rodzinki PRL-owskich dygnitarzy go nie interesuje. Jakoś go nie interesowało, gdy za rządów czerwono zielonej koalicji popełniali samobójstwa zaszczuci ludzie lasu czego przykładem było zaszczucie przez zomowca biedaka leśnego na pomostówce w Zwierzyńcu. Również nie wzrusza go samobójstwo zniszczonego obecnie leśnika w Spychowie. Zdzisia nie razi Szkło Kontaktowe i szyderstwa pod adresem prawicowej opozycji. Obłuda Gazety Wyborczej Szlehtera nie wspominając o Polityce.Czyim wydawnictwem jest Newsek, czyżby reprezentował interesy przeciętnego Polaka? Taka jest prawda, że władza zmonopolizowała rynek medialny przy pomocy biznesu,w którego ręku jest cała sieć medialna. Obłuda i wściekłość władzy na resztki niezależnych mediów nadto widoczna, chociazby Nota do Watykanu. Przyniosła wstyd nam katolikom. Nawet na tym forum wielu klakierów co dostało stołki od obecnej władzy drwi z biednej części społeczeństwa, wyzywając wzorem wodza Tuska mocherami. Wielu krzywdzonych ludzi lasu nie wychyla się na tym forum drząc ze strachu o skromne posadki stanowiące jedyne źródło utrzymania. Natomiast ci przy korycie dostają ciągle podwyżki i niezasłużone nagrody, kosztem tyrających w lesie. To jest obraz Państwa Prawa w wydaniu PO i PSL.

 • BETON!

  Szkoda, że Szanowny Pan Muchomor zapomniał napisać jak to za rządów PIS podwyżki w lasach dostawali tylko działacze jedynie słusznego ZZ. „tylko skromne niezależne publikatory,jak Radio Maryja i Gazeta Polska”, kiedy te media były skromne? Ojciec Dyrektor liczył się tylko z władzą, która mu na wszystko pozwalała i tak nie do końca co widać było jak obrażał śp Panią prezydentową. „zmarnotrawienie przemysłu stoczniowego” to może zapytasz Ojca Dyrektora co się stało z pieniędzmi na ratowanie stoczni? Ciekawe kto zniszczył przemysł stoczniowy w Gdańsku skoro rządzili tam ludzie jedynie słusznego ZZ – wiem wiem wstrętna agentura czerwono betonowo sowiecka.
  Proponuję Szanownemu Panu Muchomorowi i większości ludzi spojrzeć trochę obiektywnie na pewne rzeczy a nie ślepo brnąć przed siebie. Wszystkie partie polityczne w tym kraju nie dotrzymywały obietnic wyborczych, wszystkie miały swoje afery, i niekompetentnych ludzi w swoich szeregach. Nie można w kółko pisać, że wszyscy są źli poza jedną partią bo jeżeli tak się pisze tzn, że ma się w tym swój interes, albo utraciło się posiadane wpływy i gorycz bierze górę nad rozsądkiem.

 • Muchomor

  Ojca Dyrektora możesz sam zapytać, a nie szukać pośredników. Odkąd to związki zawodowe mają moc decyzyjną? Szydzenie z historycznego związku budzi niesmak. Faktem jest, że patriotyczna kadra nie tylko w lasach znalazła się w szeregach ruchu Solidarność, zarówno w roku 80-tym, jak i w okresie transformacji. Teraz do dobrego tonu należy bij solidarucha. Ponieważ obecna władza straciła poparcie tej formacji. Odnośnie zmarnotrawienia stoczni nie tylko, jako majątku, ale wysokokwalifikowanego potencjału ludzkiego. Związkowcy w obronie stoczni zrobili co było w ich mocy. Do Kataru nie latali, aby obchnąć stocznie. Przykre, ze inżynierowie stczniowcy, teraz budują statki w Wietnamie i tam sprzedają polską
  technikę. Tam muszą szukać chleba. Gdzie ta Tuskowa Irlandia. Stawianie zarzutu, że za PiS podwyżki dostawali tylko działacze
  Solidarności to blef. Niemcy i Francuzi swój przemysł stoczniowy utrzymali.
  Rozumiem, że Urbanowe NIE, radio ZET, TFN Szkło kontaktowe to Cacy. Nasz Dziennik Radio Maryja to katolickie czyli Be. Może łaskawie podasz, jakich to afer na majątku narodowym dopuścił się PiS? Ilu leśników wysłał PiS na
  bruk? Ile opylił osad za grosze kolesiom. Wygodne jest składanie wszystkich do jednego worka, a draństwa uzasadnić, że wszyscy to robili.Komu to nienawiśc bierze górę nad rozsądkiem, łącznie ze ślepotą na oczywiste fakty.

 • BETON!

  „Stawianie zarzutu,że za PiS podwyżki dostawali tylko działacze
  Solidarności to blef” – Szanowny Panie Muchomorze wiem jak wyglądało przyznawanie nagród i awansów w naszym Nadleśnictwie. Szef ZZ sam decydował kto co dostanie a nadleśniczy nie wiele miał do powiedzenia bo bał się o swoja posadkę. I wiem jak to wyglądało w innych nadleśnictwach – podobnie.
  „Odkąd to związki zawodowe mają moc decyzyjną?” – odkąd wypromowały takich włodarzy jak Pan Marian ze swoją świtą. Co może nie prawda?
  „Teraz do dobrego tonu należy bij solidarucha” – bardziej prawdziwe bij związkowca, może dlatego, że ludzie mają ich już dość? Bo zamiast dbać o interesy kolegów w pracy to dbają tylko o swoje. Ciekawe ilu było by członków gdyby musieli zajmować się związkiem tylko po godzinach pracy i na własny koszt jeździć na posiedzenia itd…
  „Ojca Dyrektora możesz sam zapytać,a nie szukać pośredników.”- niestety Ojciec Dyrektor z plebsem nie rozmawia nie ta liga. Tym bardziej, że nawet Sąd nie dowiedział się co się z pieniędzmi stało.
  A co zrobiło PIS aby ratować przemysł stoczniowy?- bo ja nie za bardzo pamiętam – dziękuje z góry za odświeżenie mojej niewiedzy.
  Dlaczego Francuzi i Niemcy potrafili utrzymać swój przemysł stoczniowy – bo przeszedł restrukturyzację i nie jest deficytowy? Dlaczego mam utrzymywać ze swoich podatków firmę która przynosi straty a związki nie chcą pozwolić na głęboka restrukturyzację. Poza tym jakby były zarządzane w odpowiedni sposób to miały by zamówienia i dalej funkcjonowały – tak tak pamiętam agentura czerwono nie wiem jaka nie pozwalała na to.
  „Ilu leśników wysłał PiS na bruk?” nie prowadzę takich dokładnych statystyk ale pewnie Mi Szanowny Pan Muchomor podpowie ilu leśników PIS wywaliło na bruk? Żeby jednak mieć odniesienie prosiłbym jeszcze Szanownego Pana o dane ilu leśników wywaliły na bruk pozostałe formację czyli AWS, SLD i PO. Z góry dziękuje Panu za odpowiedź. Na pewno więcej osób będzie ciekawa tej analizy.
  „Nasz Dziennik Radio Maryja to katolickie czyli Be.” Skoro Pan Muchomor tak uważa to ja nie będę w tej kwestii się z Szanownym Panem spierał.
  Dla mnie Radio Maryja przestanie być be jak nie będę słyszał na jego antenie numeru konta i nawoływania do głosowania na jedynie słuszną partię, osobę itd. No i najważniejsze będą przedstawiane fakty. No i nie będą słuchacze na antenie obrażać ludzi mających inny światopogląd.
  „Wygodne jest składanie wszystkich do jednego worka,a draństwa uzasadnić,że wszyscy to robili.” Jak Szanowny Pan Muchomor powie ilu kolesi kupiło mieszkania za AWS, SLD, PIS i PO to odszczekam, że nie wszyscy to robili. Tylko proszę również o informację ilu działaczy związkowych kupiło mieszkania za rządów SLD. Tylko jak Ci działacze mogli zgodzić się na zakup mieszkań od czerwonego, zlanego, krwią betonu? Ja mając takie głębokie zasady i ideały wtedy bym protestował, i dla zasady nie wykupił tych mieszkań.

 • Muchomor

  Napisz ile kasy wydałeś na ratowanie stoczni, a później rozliczaj co się z pieniędzmi stało. Dlatego nie lej krokodylich łez za cudze pieniądze. Jeżeli nie chcesz wspierać rozgłośni katolickiej twoja sprawa, ale nie pchaj nosa do niej i razem ze Zdzisiem się od niej odczep. Jakoś nie przeszkadza Ci Szkło Kontaktowe, gdzie tematem dyżurnym do drwin jest PiS i chłopiec do bicia Jarosław Kaczyński. Odnośnie stoczni to twoje wywody są mdłe, i niikt nie potraktuje ich poważnie.Na majątek stoczni i wyszkolenie kadry płacili wszyscy Polacy. Ci co to zniszczyli chyba najmniej. Nie pamiętam żeby Tusk pracował od 20 lat w jakimś zakładzie przynoszącym zyski dla Skarbu Państwa. Pozostałe pytania to nie do muchomora, ale generalnego Dyrektora.Twoje ataki na Związek Solidarność, pod którego sztandarami Polska odzyskała wolnośc to wstyd dla Polaków patriotów. Zgadzam się z tym, że obecna Solidarnośc w lasach pod przywództwem Kazia, to wstyd dla tej szanownej organizacji. My ludzie roku 80 tego doskonale o tym wiemy.Solidarnośc to nie Kazio sługa obecnej władzy. W tej organizacji są ludzie, którzy dużo zrobili dla wolnej ojczyzny i to Solidarność kultywuje tradycje wolnościowe.Daje obraz, jak powstańcy Warszawy potraktowali lidera pod Pomnikiem podczas rocznicy wybuchu powstania. Może napiszesz, jaki wkład włożyłeś w walce o wolną Polskę, jaki wkład włożyłeś w stanie wojennym, aby ojczyzna była wolna. Stwierdzenie, że jesteś myślący inaczej twoja sprawa wolno ci. Nikt Ci nie dał prawa urządzać szyderstw z ludzi, którzy położyli na ołtarzu wolności karierę zawodową, los swoich rodzin.Teraz w wolnej ojczyźnie są poniewierani, wyrzucani z pracy. Zamiast odrobiny wdzięczności wydrwiwani. Doskonale pamiętam , gdy Ub-owcy katowali i rozstrzeliwali patriotów podziemia. Mordując z okrzykiem”Po zdrajcach ojczyzny ognia”. Trzeba było czekać 45 lat, aby się okazało kto był zdrajcą ojczyzny. Okres katorg Ubeckich doskonale pamiętam, wiem co przeszła moja rodzina. Dlatego nigdy nie pogodzę się, aby urządzać szyderstwa z wartości narodowych. Stylem obecnie jest wysługiwanie się tym, którzy rządzą, są to miernoty bez kręgosłupa, swoje sługusosttwo uwiarygadniają atakami na wartościowych ludzi którzy dla zysku nie wyrzekną się swoich przekonań.

 • BETON!

  „Napisz ile kasy wydałeś na ratowanie stoczni,a później rozliczaj co się z pieniędzmi stało.” Nie jest istotne ile dałem tylko dlaczego została zmarnowana przez złe zarządzanie.
  „Jakoś nie przeszkadza Ci Szkło Kontaktowe,gdzie tematem dyżurnym do drwin jest PiS i chłopiec do bicia Jarosław Kaczyński.” – niestety Szanowny Panie Muchomorze akurat szkło kontaktowe jest jak dla mnie mierną audycją i w tym przypadku też nie popieram szydzenia i obrażania ludzi na antenie.
  „Na majątek stoczni i wyszkolenie kadry płacili wszyscy Polacy.” – no właśnie płacili! – Żeby utrzymać przerost zatrudnienia itp – gratuluje takiego stylu zarządzania. Już się boję jak słyszę hasła Muchomor na dyrektora.
  „Pozostałe pytania to nie do muchomora,ale generalnego Dyrektora.” A nie boisz się, że będą zafałszowane? Liczyłem, ze jako rzetelny obserwator zmian kadrowych i przyjaciel ZZ masz takie informacje – Szkoda, ze nie mogły by wypaść ciekawie.
  „Twoje ataki na Związek Solidarność,pod którego sztandarami Polska odzyskała wolność to wstyd dla Polaków patriotów.” – ja nie pisze o związkach z lat 80 dla których mam szacunek tylko o niedalekiej przeszłości jak się ZZ w pewnej części ciała poprzewracało po dojściu do władzy.
  „Nikt Ci nie dał prawa urządzać szyderstw z ludzi,którzy położyli na ołtarzu wolności karierę zawodową,los swoich rodzin.” tradycyjnie pytanie do Szanownego Pana Muchomora, gdzie szydziłem z ludzi, którzy „położyli na ołtarzu wolności karierę zawodową,los swoich rodzin.”? Kiedy pisałem o czerwonym betonie, agenturze itd itp – piszący na tym forum sami szydzą z tych wartości wystawiając, każdemu kto ma inne zdanie takie opinie – gdzie większość już nawet nie pamięta tamtych czasów ze względu na wiek.
  chyba, że każdy członek Związków Zawodowych walczył o wolność narażając siebie ale patrząc na średnią wieku w naszych (nadleśnictwo) związkach to stan wojenny musiałby być z 10 lat temu.
  A tak na marginesie jak ZZ były nielegalne za komuny ilu było w nich karierowiczów i kombinatorów – śladowe ilości prawda. Dlatego stwierdzam, że jak by ZZ zostały wyprowadzone z zakładów pracy zostali by w nich tylko ludzie mający głębokie przekonania do pomagania innym a nie banda kombinatorów jak jest teraz – zresztą macie przykładów na dziś wystarczająco.
  No i kolejne pytanie do Szanownego Pana Muchomora, kiedy stwierdzałem, że jestem myślący inaczej?
  „Stylem obecnie jest wysługiwanie się tym,którzy rządzą,są to miernoty bez kręgosłupa,swoje sługusosttwoo uwiarygadniają atakami na wartościowych ludzi którzy dla zysku nie wyrzekną się swoich przekonań.”
  – Rozumiem, że każdy kto ma inne zdanie niż Szanowny Pam Muchomor już nie jest popłuczyną komuny tylko sługusem i miernotą? – trudno wolę mieć swoje zdanie i być miernotą w Szanownego Pana Muchomora oczach niż ślepo paplać o słuszności racji jedynie słusznej partii, ZZ i kolesiów.

 • Muchomor

  Jest istotne, bo łatwo rozliczać nie swoje pieniądze. Pisanie o restrukturyzacji stoczni to kolejna bajka. Przykładem restrukturyzacja Dawidziuka, gdzie wycinano ludzi lasów, a szczególnie tych wywodzących się z Solidarności i to właśnie z lat 80-tych, podobnie, jak obecnie. Udawanie naiwniaka i pytanie ile za PiS wyrzucono na bruk, gdzie doskonale wiadomo, że w tym okresie nikogo bez powodu nie wyrzucano. Wręcz przeciwnie naprawiano krzywdy i z powrotem przyjmowano do pracy skrzywdzonych ludzi.Dyrektorów regionalnych nawet nomenklaturowych nie sprowadzano do rangi najniższych stopni służbowych, przykład poseł Darek Bąk. Gdybyś nie był myślący inaczej to nie atakował byś rozgłośni katolickiej. Zarzut
  podawania konta banalny, rozgłośnia nie utrzymuje się z reklam majtek
  tylko ze składek słuchaczy i ma do tego prawo. Wypieranie się z drwin
  ludzi Solidarności, a jak potraktować sformułowanie jedynie słuszny ZZ.Przejrzałem wytyczne odnośnie podziału nagród i awansów z tamtego okresu. Związki brały udział przy ustalaniu ramowym zasad podziału nagród czy awansów i kryteriów, ale nie decydowały o indywidualnych awansach i wielkościach nagród bo to należało do kierownictw jednostek. Jeżeli gdzieś było inaczej to podaj konkretne Nadleśnictwo, a nie generalizuj. Rozumiem, że w walce o wolną ojczyznę nic nie zrobiłeś, więc jakie masz moralne prawo do oceny organizacji z jej historycznym rodowodem. Zasłanianie się młodym wiekiem to za mało, bo każdy Polak szanujcy ojczyznę powinien znać jej historię i szanować nadrzędne wartości. Odnośnie szyderstw to przypomnij sobie wcześniejszy wpis, kto ma szyderzy charakter i dlaczego przybrał odpowiednią ksywę. Może napiszesz wykładnię szyderstwa z
  wilkipedii. Przypomnę, że z Chrystusa na krzyżu szydzono, tylko jest otoczony świętością o szydercach nikt nie pamięta. Inny dowcipniś pisze, że w Zmigrodzie radnego uratowały wpływy mamy, bo narobił krętactw i w drodze łaski pozbawiono go tylko stanowiska. Przemilcza czy zgodnie z prawem była na to zgoda Rady. Radnego chroni imunitet i powinien być pozbawiony stanowiska tylko na podstawie prawomocnego wyroku i zgodą Rady Samorządu. Jakoś o tym cicho.

 • BETON!

  „Jest istotne,bo łatwo rozliczać nie swoje pieniądze.” i tu się mylisz bo po promilowej części były to moje pieniądze i mojej rodziny. Ale ty chyba tego nie rozumiesz albo udajesz, że nie rozumiesz.
  „a szczególnie tych wywodzących się z Solidarności i to właśnie z lat 80-tych,podobnie” – Piszesz o sowim przyjacielu partyjnym A.B. rozumiem. Czy o innych takich cwaniakach?
  „Udawanie naiwniaka i pytanie ile za PiS wyrzucono na bruk,gdzie doskonale wiadomo,że w tym okresie nikogo bez powodu nie wyrzucano.” – tak tak Szanowny (NAIWNY albo …) Panie Muchomorze powody były – inna orientacja polityczna to główny powód.
  „Wręcz przeciwnie naprawiano krzywdy i z powrotem przyjmowano do pracy skrzywdzonych ludzi.” – np sławnego Pana A.P. – gratulacje – oby więcej takich fachowców.
  „Dyrektorów regionalnych nawet nomenklaturowych nie sprowadzano do rangi najniższych stopni służbowych” – No tak robiono z nich np inżynierów nadzoru lub specjalistów w nadleśnictwach oddalonych o 150 km o miejsca zamieszkania tak jak to robi obecna władza – w końcu miała się od kogo uczyć.
  „Gdybyś nie był myślący inaczej to nie atakował byś rozgłośni katolickiej.” – Teraz to mnie powaliłeś swoim fanatycznym nietolerancyjnym podejściem do życia – czyli nie wolno złego słowa powiedzieć na kościół i media katolickie? Nie wolno wytykać oszustw, przestępstw itp. rzeczy – Jesteś FANATYKIEM albo mocno cię zabolały słowa, że utraciłeś bardzo dużo wpływów posiadanych za poprzednie władzy i teraz twoja frustracja zaślepia twoje myślenie.
  „Zarzut podawania konta banalny,rozgłośnia nie utrzymuje się z reklam majtek tylko ze składek słuchaczy i ma do tego prawo.” Oprócz tego utrzymuje się z tac kościelnych, uczelni, dotacji PAŃSTWOWYCH i unijnych.
  „Wypieranie się z drwin ludzi Solidarności,a jak potraktować sformułowanie jedynie słuszny ZZ.” – Ależ Szanowny Pan Muchomor jest naiwny a jak myślisz od kogo pierwszego słyszałem takie określenie – od działaczy tego związku, którzy wręcz szantażując (niewstąpienie = brak awansu i podwyżek) namawiali do wstąpienia do jedynie słusznego związku – więc idiotów robiących taką opinie związkom szukaj wśród swoich kolegów a nie, w postaci każdej osoby która na niego narzeka. Bo tak zła opinia nie wzięła się z kosmosu.
  „Przejrzałem wytyczne odnośnie podziału nagród i awansów z tamtego okresu.” – to jest najlepsze Szanowny Pan Muchomor Myślał, że ktoś oficjalnie napisał w wytycznych o tym, że da wam władze o decydowaniu o awansach, premiach itp… Widzę, że musiałeś sprawdzić bo byłeś pewien, że tak było a tu niespodzianka. Szanowny Pan robi sobie ze mnie…. albo naprawdę wierzy w takie idiotyzmy.
  „Rozumiem,że w walce o wolną ojczyznę nic nie zrobiłeś,więc jakie masz moralne prawo do oceny organizacji z jej historycznym rodowodem.” To może zrobimy koncert życzeń kto więcej zrobił dla Polski? Poprzechwalajmy się…
  Mam takie prawo, że widzę jak działa ta organizacja w ostatnich czasach.
  Może według Szanownego Pana Muchomora jeden dobry uczynek sprawia, że w dalszym życiu można łamać prawo,kłamać, oszukiwać itd itp?
  Nie jak ktoś się źle prowadzi to trzeba to wytknąć a nie zamiatać pod dywan. Jak ktoś jest oszustem to jest oszustem a nie zbłądzoną owieczką.
  Co ZZ nie broniły A.B.? Nie broniły Pana W.A.? Sami przymykaliście oczy na kombinatorstwo i oszustwa co najlepiej widać w obecnej rzeczywistości bo w końcu to wasi wychowankowie rządzą – Brawo za przekazanie takich ideałów.
  „Odnośnie szyderstw to przypomnij sobie wcześniejszy wpis,kto ma szyderzy charakter i dlaczego przybrał odpowiednią ksywę.” I co pisałem tam, że szydzę z ludzi walczących o Wolną Polskę? Nie pisałem o ludziach, którym każda osoba mająca inne zdanie kojarzy się z SB itp.
  Wykładnię szyderstwa można przeczytać między innymi w słowniku języka polskiego.
  „Przypomnę,że z Chrystusa na krzyżu szydzono,tylko jest otoczony świętością o szydercach nikt nie pamięta.” – Teraz to Szanowny Pan Muchomor przesadził porównywanie Pana i ZZ do Chrystusa to bluźnierstwo – żenujące.
  Co do Żmigrodu to proszę to pytanie zadać piszącemu ten „dowcipny” komentarz.

 • Muchomor

  Cóż na zwykły bełkot nie podparty żadnymi dowodami szkoda wysiłku. Z adwersarzem można prowadzić dialog, ale nie z bełkotem niczym nie podpartym.Czego się spodziewać zamiast szacunku dla zasłużonych ludzi wymyśla koncert na przechwałki. Wymyśla banialuki, że związkowcy kradną i oszukują, łamią prawo. Oskarzenia ciężkie, gdzie dowody? Nie wiem kto jest AM i ponoć mój kolega partyjny-podłość. Krzywdzony Poseł Bąk, podważa jego fachowość, gdzie dowody? Nabiera wody w jadalnię na temat restrukturyzacji Dawidziuka. Los skrzywdzonych stoczniowców go nie interesuje tylko pisze banialuki o restrukturyzacji. Czepia się pieniędzy na stocznię, dopatruje się promilowych nie potwierdzonych udziałów. Afera stoczniowa go nie interesuje. To związkowcy zawierali kontrakty poniżej kosztów wytworzenia, chyba był w tym jakiś cel. Należałoby chociaż wyrazić współczucie dla tragedii tysięcy ludzi, którzy wykształcili się w tym zawodzie, ciężko pracowali i niejednokrotnie przed wiekiem emerytalnym zostali bez środków do życia, bo nikt starszych ludzi zatrudniać nie chce. Należy współczuć stoczniowcom, którz muszą pracować tysiące km od ojczyzny i swoich rodzin, aby zarobić na nędzne utrzymanie, bo np w komunistycznym Wietnamie przybudówką Chin kokosów dolarowych nie robią. Trudno nie stać na to twardogłowych. Pisze, że rządzą nasi wychowankowie, jakoś nie pamiętam Tuska w Solidarności. Przekręca fakty i wciska mi porównanie Chrystusa do Związku, gdy o chodziło o szyderstwa. Pytanie gdzie związkowcy indywidualnie przydzielali nagrody bez odpiowiedzi Teraz zmuszanie do przynależności. Na tym forum, jakoś nie widzę, aby każdego kojarzono z SB. Faktem jest, że w Polsce nie przeprowadzono w stosownym czasie lustracji, ani dekomunizacji, jak zrobili to Czesi i Niemcy. Mści się to do dzisiaj, bo SB-cy swej szkodliwej działalności nie widzą. Faktem jest, że mieli wpływ na to ludzie, którzy mieli powiązania z tą obrzydliwą formacją i starali się to ukryć,obecnie są personami w mediach.Pamiętam histerię,gdy lustracją chciano objąć dziennikarzy słusznie, bo ludzie tej formacji nie powinni kształtować opinii społecznej. Jedno pożyteczne, to przyznał, że obecnie niszczy się ludzi za poglądy i przynależność partyjną „wysyłanie byłych dyrektorów na inż nadzoru na odl 150 km. Mtody przypisywane PiS-farsa.Mogę prowadzić konwersację opartą na faktach a nie na bełkocie i przypisywaniu czego się nie napisało. Pytanie gdzie za PiS prowadzono wyprzedaż majątku narodowego bez odpowiedzi, moich komentarzy na bełkot nie będzie.

 • BETON!

  „ale nie z bełkotem niczym nie podpartym.” no bo Szanownego Pana Fanatyka wypowiedzi są naszpikowane faktami…
  „Wymyśla banialuki,że związkowcy kradną i oszukują,łamią prawo. Oskarzenia ciężkie,gdzie dowody?” – Andrzej B. to najlepszy dowód. Chcesz więcej?
  „Nie wiem kto jest AM i ponoć mój kolega partyjny-podłość.” – Wiesz Panie Fanatyku ja też nie wiem kto to jest AM i na pewno nie pisałem, że jest twoim kolegą więc proszę nie KŁAMAĆ PUBLICZNIE – ale to chyba standard.
  „Krzywdzony Poseł Bąk,podważa jego fachowość,gdzie dowody?” – Następne KŁAMSTWO Pana Fnatyka – w żadnym poście nie pisałem o pośle Bąku!
  „Afera stoczniowa go nie interesuje.” Afera stoczniowa została przez sąd umorzona i to Panu Fanatykowi przeszkadza ale zniknięcie pieniędzy na ratowanie stoczni zagarniętych przez Ojca Dyrektora już Ci nie przeszkadza – Obłuda.
  „To związkowcy zawierali kontrakty poniżej kosztów wytworzenia,chyba był w tym jakiś cel.” – o podwyżki potrafią walczyć to o interes stoczni też powinni.
  „Trudno nie stać na to twardogłowych.” – nie twardogłowych ale twardo stąpających po ziemi. Życie mnie tego nauczyło i ZZ.
  „Należy współczuć stoczniowcom,którzy muszą pracować tysiące km od ojczyzny i swoich rodzin,aby zarobić na nędzne utrzymanie,bo np w komunistycznym Wietnamie przybudówką Chin kokosów dolarowych nie robią.” tak tak powiedz jeszcze, że za miskę ryżu tam pracują. Jak im tam tak źle to zawsze mogą wyjechać do innych krajów zarabiać albo wrócić do Polski.
  „Pisze,że rządzą nasi wychowankowie,jakoś nie pamiętam Tuska w Solidarności.” W jakiejś solidarności był nawet przewodniczącym. Ale ja Szanowny Panie Fanatyku tu piszę o naszej leśnej władzy waszych kolegach i wychowankach Panu Marianie, Panu Wojtku itd. W końcu sami ich wypromowaliście. A teraz wstyd się przyznać – prawda?
  „Pytanie gdzie związkowcy indywidualnie przydzielali nagrody bez odpiowiedzi” Może mam ci jeszcze podać ich nazwiska i moje tylko po co? A wiem jak PIS odzyska władzę i wrócisz do łask to szepniesz komu trzeba i co trzeba.
  „Na tym forum,jakoś nie widzę,aby każdego kojarzono z SB.” tak to zobacz na wpisy między innymi Pana Sympatyka PO itp. Ale masz rację każdego nie, tylko tych mających inne zdanie niż np Szanowny Pan Fanatyk.
  „wysyłanie byłych dyrektorów na inż nadzoru na odl 150 km. Mtody przypisywane PiS-farsa.” to może się Szanowny Pan Niezorientowany Muchomor założy? Jak to jest prawda to przyznasz, że jesteś FANATYKIEM A jak nie prawda to ja zastanę FANATYKIEM. Zakład stoi???
  „przypisywaniu czego się nie napisało.” Jak widać w dotychczasowych Pana wypowiedziach to na razie jest Pan liderem w tym temacie – przypomnę, że czekam na odpowiedzi z poprzednich wątków ale jak tu odpisywać jak się pisało nieprawdę to teraz ciężko się wytłumaczyć i najlepiej napisać, że się „obrażam” – jak dziecko.
  „Pytanie gdzie za PiS prowadzono wyprzedaż majątku narodowego bez odpowiedzi” a gdzie ja pisałem o wyprzedawaniu majątku przez PIS?
  Szanowny Panie Fanatyku Muchomorze Nie ma takiego miejsca na ziemi, że wszystko jest cacy zawsze coś jest nie tak – spoglądnij krytycznie na pewne rzeczy nawet jeśli dotyczą twoich znajomych czy twoich wartości.
  Bo inaczej będziesz tylko FANATYKIEM.

 • Muchomor

  Najłatwiej przypisywać kłamstwa, gdy się samemu pisze nieprawdę. W wielu nadleśnictwach nie ma Solidarności, więc jak mogli dostawać podwyżki i nagrody członkowie jedynie słusznego związku- to nie kłamstwo?? Chciałbym aby mi przybliżyć kto jest moim rzekomym kolegą partyjnym ten AB, nie wiem kto jest AP. Rzeczywiście pomyliłem pisząc AM. Pisanie o wychowankach to adresować do tych czyimi wychowankami są. Tajemnicą nie było, że pod koniec ery Dawidziuka do Oddziałów Solidarności zgłaszali się nomenklaturowi bonzowie leśni oferując pomoc i współpracę. Dziwne, że niesamowicie w tym okresie rosła w siłę Solidarność na terenie Dyrekcji Katowickiej i Wrocławskiej. Faktem jest, że przejęli władzę w tej organizacji ludzie nie mający nic wspólnego z ideą Solidarności. Wstydem dla nas jest, Pigan,Adamczak, Piotr samorządowiec, który jednocześnie doił kasę z lasów i samorządu. Następnie pełnił fukcje związkowe wbrew prawu związkowemu przy poparciu Pigana. Niektórzy z nich to PSL wcześniej ZSL.Wiadomo, jak ikona tej satelitarnej partii Żelichowski niszczył ideowych ludzi Solidarności. Satelitarność ZSL-PSL ma we krwi, nawet z diabłem w układzie, aby być przy władzy i czerpać profity. Dlatego nie jest powód, aby atakować związek, który musi walczyć z tego typu lewackimi spadochroniarzami. Udowodnili kim są rozprawiając się z zasłużonymi i uczciwymi leśnikami Solidarności. Pisałem też o wiernym słudze władzy Ulenieckim. To nie Solidarnośc postawiła na takie persony, ale obecna Tuskowo-Pawlakowo władza i tam kierować pretensje, a nie do uczciwych obecnie poniewieranych ludzi Solidarności w lasach. Przykładem Piotr, który nie potrafił zdać nawet matury, obecnie opsypywany podwyżkami, kosztem terenowej służby. Wierzę, że przyjdzie czas, że ci co to robią zostaną o to zapytani. Obłuda ma swoje granice. Podstaw nie daje to do atakowania mediów katolickich, które napiętnują to co się obecnie dzieje. Obojętnie nie można przejść do tego, że bezmyślnie niszczy się całe gałęzie przemyslu, jak stoczniowy. To nie tylko stocznie, ale i zakłady kooperujące, Cegielski itd. Draństwa władzy nie można spychać na związkowców. Rownież nie można obojętnie przechodzić do wyprzedaży resztek majątku narodowego, a Polacy będą najemnikami obcych koncernów we własnej ojczyźnie. Koncerny częst płacą podatki w rajach podatkowych, a biedotę okłada się podwyżkami podatków. Klakierzy władzy nazywają ich mocherami. Rozwala się wszystko np ostatni atak na prywatyzację lasów. Czego nie zrobili obecnie, zrobią to po wyborach. Rolnicy opamiętają się, gdy im władza odbierze KRUS. Przecież to też czeka na okres powyborczy, czy to nie obłuda. Czepianie się tacy to bezczelność, jakoś nie widziałem duchownych stojacych z tacą na ulicy zaczepiających przechodniów. Robią to w świątyniach i jest to sprawa wiernych, tobie nic do tego. Jest mi nieznana wielkość dopłat unijnych do Radia Maryja może mi przybliżysz. Mogę być fanatykiem w słusznej sprawie, ale to fanatycy związkowi dwukrotnie obronili lasy przed pazerniścią biznesu.

 • lesnyludek

  Prawda jest niestety taka że kościół ani Radio katolickie nie mają wg. Pisma świętego prawa istnieć. Biblia wyraźnie o tym mówi. Bóg zabronił tworzyć jakiekolwiek instytucje czy kościoły, a nawet symbole (krzyże czy obrazy), które będą go czcić.
  Oznacza to tyle, że instytucja kościoła jest już z założenia nielegalna wg samego boga! Chodzenie do kościoła i oddawanie czci symbolom, czy klechom, jest złamaniem jego zakazu!
  Zapewne bóg, jeśli istnieje przewidział, że taka instytucja będzie źródłem pychy, rozpusty, obłudy i zakłamania i będzie żerować na biednym ludzie, o czym pisze w biblii wielokrotnie.
  Oczywiście kler tą kwestię przemilcza, bo sam jest zaprzeczeniem tych zakazów.
  Nie bez powodu Biblia była przez kilkaset lat na liście ksiąg zakazanych przez Watykan, a jej posiadanie lub czytanie było karane straszliwą śmiercią.

  Czy wiesz, że na każde 5 nowobudowanych kościołów na świecie, 4 z nich są budowane w Polsce? (!) Czy nie wolałbyś, aby za te pieniądze budowano w Polsce parki rozrywki, baseny, obiekty sportowe, place zabaw, czy chociażby sieć nowych dróg ekspresowych? Jeszcze by zostało na rozwój szkolnictwa, służby zdrowia, emerytów, policję i inne cele. Dawno spłacilibyśmy zagraniczne długi.

  W błędzie jest ten, kto twierdzi, że skoro nie daje na tacę, to z jego pieniędzy nic nie idzie na kler. Z najszej wspólnej kasy – budżetu państwa i budżetów gmin rokrocznie na kler przekazywane są dziesiątki miliardów złotych!
  Że nie wspomnę tu o tysiącach hektarów ziemi i nieruchomości, które rzekomo się kościołowi należą. A niby dlaczego mu się należą? Bo przed wojną do niego należały? A jak kler się w przeszłości dorobił takich majątków? Własnymi rękiami, które poza składaniem do pacieża i onanizowaniem się w zaciszu plebanii, nigdy nie wykonały żadnej pożytecznej pracy?
  Czyż nie przez wyłudzanie ich od biednego społeczeństwa przez setki lat? Niejednokrotnie nasyłając na obywateli inkwizycje papieską, która ich mordowała tylko dlatego, aby kler mógł przejąć pozostawiony po nich majątek.
  Czy majątek zdobyty w konsekwencji wymordowania sporej części społeczeństwa należy się kościołowi? Sam sobie odpowiedz na to pytanie.

  Bóg nie ustanowił kościoła, a wręcz zabronił jego tworzenia. Kościół katolicki pozmieniał w wielu miejscach orginalne zapisy Biblii, inaczej nie miałby prawa istnieć. Poniżej kilka przykładów zmian. Wersje orginalne i z literką „a” – wersje zmienione przez KK w katechizmie:

  1. Jedyny pośrednik między ludźmi a Bogiem – Jezus Chrystus (1 Tm 2. 5; J 14. 6; 1J 2. 1–2; Dz 2. 18)
  1a. Pośredniczka Maria (dogmat o wniebowzięciu Marii – 1950 r.) i galeria świętych.
  (warto tu dodać, że niepokalane poczęcie Marii wymyślił papież w VII wieku i od tej pory to kłamstwo stało się prawdą. Wcześniej Maria była jedynie mało znaną płodzicielką Jezusa i nie była obiektem kultu. Natomiast dogmat o wniebowzięciu rzekomej Marii wyssał z palca i ustanowił papież dopero w latach 50-tych XX wieku (!) Wcześniej nikt o tym nie słyszał)

  2. Bezpośredni i nieograniczony dostęp każdego wierzącego do Jezusa przez modlitwę (J 7. 37; 6, 37; Hbr 4. 15–16)
  2a. Droga do Jezusa przez pośredników żyjących (kapłanów) i zmarłych (Marię oraz świętych), którzy pomagają, wypraszając dla nas łaski u Jezusa

  3. Zbawienie jest w Jezusie z łaski przez wiarę (J 3. 16; 14. 6; 17. 3)
  3a. Zbawienie jest w Jezusie przez Kościół. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Łaska jest udzielana przez sakramenty Kościoła.

  4. Zastępcą Jezusa na ziemi jest Duch Święty (J 14; 17. 26; 16. 7–8. 13)
  4a. Zastępcą Jezusa na ziemi jest papież; tiarę papieską zdobi napis „Vicarius Filii Dei”, co znaczy: zastępca Syna Bożego.

  I jeszcze orginalne drugie przykazanie dekalogu w Biblii, które zostało wycięte przez KK, a które zakazuje tworzenia jakichkolwiek symboli i podobizn Boga (np. kościoły, księża, papież, krzyże) i oddawania im czci:

  „Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich.”

  I orginalne dziesiąte przykazanie dekalogu, które zostało przez KK rozbite na dwa, zeby pozostało ich 10:

  „Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.”
  I własnie dlatego m.in.

 • lesnyludek

  -O czym 90% katolikow nie wie?mroczna historia kosciola: II wiek – Rzymski filozof Celsus poswiadcza falszowanie pism chrzescijanskich, mowiac o rewizjonistach: „przerabiali Pisma Swiete z ich pierwotnej postaci i usuneli wszystko, co pozwalalo im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów.” – Uczeni wykazali, ze wszystkie cztery uznane przez Kosciol Ewangelie zostaly przerobione i poprawione.
  III wiek. Az do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie slyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje , iz Jozef „nie zblizal sie do Maryji, az porodzila syna”.”Zblizenie sie” oznacza w Biblii malzenskie wspolzycie. (Fakt wspolzycia Jozefa z Maryja po narodzinach Jezusa bedzie oczywisty dla kazdego, komu koscielne dogmaty nie zakazuja logicznego wnioskowania.)
  312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrzescijanstwo staje sie jedna z religii panstwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kosciola Katolickiego. Poczatek przesladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznan.
  319 r. Cesarz Konstantyn ustanowil prawo zwalniajace kler od placenia podatkow i sluzby w armii.
  321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje swiecic niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
  325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „swietego” i „dwojce swieta” awansujac Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastapic dotychczas czczonego Mitre. -Narodziny Boga Mitry przypadajace na dzien 25 grudnia, staja sie data przyjscia na swiat Jezusa. -Wniebowziecie Mitry w okresie rownonocy wiosennej staje sie chrzescijanskim swietem wielkanocy. -W Rzymie na Wzgorzach Watykanckich, chrzescijanie przejmuja swieta grote Mitry, czyniac z niej siedzibe Kosciola katolickiego -Wystepowanie wyraznych podobienstw do mitryzmu, ojcowie chrzescijanstwa tlumacza dzialanoscia diabla.
  330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarlych („swietych”) i ich relikwii
  355 r. Biskupi zostaja uwolnieni spod nadzoru sadow swieckich.
  360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniolow
  381r. Do obowiazujacej dotychczas konstantynskiej „Dwojcy Swietej” cesarz Teodozjusz dolaczyl trzecia osobe tzw.”Ducha Swietego”. Dzialo sie to na soborze w Konstantynopolu
  391 r. W Aleksandrii Chrzescijanie spalili najwieksza na Ziemi biblioteke, w ktorej przechowywano okolo 700 000 starozytnych zwojow. Zamknieto starozytne akademie, skonczylo sie nauczanie kogokolwiek poza murami kosciolow. 431r. Wyrazenie „Xristo Tokos” – Matka Chrystusa – zostalo zastapione na „Teo Tokos” – Boga Rodzica.
  539 r. Ustanowiono wladze papiezy oraz ofiare mszy swietej- Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.
  593 r. Papiez Grzegorz I wprowadzil wiare w czysciec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaz odpustow od kar czyscowych.
  600 r. Wprowadzono lacine do liturgii.
  715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz swietych.
  726 r. W Rzymie zaczeto czcic obrazy. – Kosciol rzymski z Dziesieciu Boskich Przykazan usunal drugie, ktore brzmi: „Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani zadnej podobizny tego, co jest na niebie w gorze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, ktore sa w wodach pod ziemia. Nie bedziesz sie im klanial ani sluzyl” – Otwarlo to droge do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyzami, posagami itp. Przykazan jednak musialo pozostac dziesiec. Podzielil wiec kosciol ostatnie przykazanie, mowiace o niepozadaniu ani zony, ani osla, ani wolu, na dwie czesci i odtad katolicy maja tez Dziesiec Przykazan, tak jak i Zydzi.
  783 r. Nastal zwyczaj calowania nog papieza.
  813 r. Ustanowiono Swieto Wniebowziecia Maryji
  993 r. Papiez Leon III zaczal kanonizowac zmarlych.X wiek – Cala Europa znalazla sie pod panowaniem Kosciola.Zalamuje sie aktywnosc na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna sie mroczny okres w historii Europy.
  1000 r. Ustanowiono Uroczystosc Wszystkich Swietych i Dzien Zadusznych.
  1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych aby rozwiazac problem przejmowania spadkow przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).
  1077 r. Papiez Grzegorz VII ustanowil „klatwe”
  1095 r. Papiez Urban II wezwal rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolime. Zainicjowal w ten sposob pierwsza wyprawe krzyzowa. Papiez oglosil, iz „Wyklety bedzie ten, kto powstrzyma swoj miecz przed rozlewem krwi”.
  1099 r. Masakra Muzulmanow i Zydow w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisal: „Na ulicach lezaly sterty Glow, rak i stop. Jedni zgineli od strzalow lub zrzucono ich z wiez; inni torturowani przez kilka dni zostali w koncu zywcem spaleni. To byl prawdziwy, zdumiewajacy wyrok Boga nakazujacy, aby miejsce to wypelnione bylo krwia niewiernych.”
  XII wiek – Uczony i filozof, swiety Tomasz z Akwinu glosil, ze zwierzeta nie maja zycia po smierci ani wrodzonych praw, oraz ze „przez nieodwolalny nakaz Stworcy ich zycie i smierc naleza do nas”.
  116 r. Sobor Lateranski ustanowil spowiedz „na ucho”. Taka forma spowiedzi pozwalala na sprawowanie wiekszej kontroli nad ludzmi, oraz na „wywiad srodowiskowy”.
  1140 r. Ulozono i przyjeto 7 sakramentow swietych.
  1204 r. Zaczela dzialac Swieta Inkwizycja. Sludzy kosciola zameczyli i spalili zywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistow, po raz pierwszy zastosowane bylo na skale masowa przez chrzescijanska inkwizycje. Majatki „heretykow” przejmowane byly przez kosciol i inkwizytorow. Jak na ironie inkwizytorzy wybierani byli najczesciej sposrod dominikanow i franciszkanow, ktorzy slubowali zycie w ubostwie… -Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwow dotyczacych inkwizycji.”Encyklopedia katolicka” twierdzi,iz inkwizycja „duzo zdzialala dla rozwoju cywilizacji”.
  1208 r. Papiez Innocenty III zaoferowal kazdemu, kto chwyci za bron, oprocz boskiego zbawienia, rowniez ziemie i majatek heretyków. Rozpoczela sie Krucjata Albigenska, ktorej celem bylo wymordowanie Katarow. Szacuje sie, ze Krucjata Albigenska pochlonela milion istnien ludzkich, i dotknela wieksza czesc populacji poludniowej Francji. Przeor, dowodzacy wojskami krucjaty, gdy mu sie skarzono, ze trudno jest odroznic wiernych od heretyków, odpowiedzial: „Zabijac wszystkich. Bog ich odrozni”. – Papiez Innocenty III twierdzi: „Kazdy kto probuje stworzyc wlasny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kosciola musi byc bez litosci spalony”.
  1229 r. Papiez Grzegorz IX zakazal czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych.
  1231 r. Nakaz papieski zalecal palenie heretyków na stosie. Pod wzgledem technicznym pozwalalo to uniknac rozpryskiwania sie krwi.
  1252 r. Tortury zostaja prawnie dozwolone przez Kosciol (zostaly ustanowione przez papieza Innocentego IV) – Tortury obejmowaly : lamanie na kole, wieszanie za rece z ciezarami u nog, sciskanie czulych czesci ciala, sadzanie na goracych weglach lub zelazie, wylamywanie stawow, gotowanie zywcem itp. Byla to „ludzka” – jak zapewnia kosciol – metoda badan. -Na narzedziach tortur umieszczano motto: „Chwala niech bedzie panu”…
  1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedna postacia.
  1264 r. Ustanowiono uroczystosc Bozego Ciala.
  1275 r. Pojawily sie dyskusje na temat placenia daniny. W odpowiedzi papiez ekskomunikowal cale miasto, Florencje. XIV wiek Wybucha epidemia czarnej smierci, Kosciol wyjasnial, ze wine za ten stan rzeczy ponosza Zydzi, zachecajac przy tym do napasci na nich.
  1311 r. Papiez Klemens V jako pierwszy ukoronowal sie potrojna korona wladcy.
  1326 r. Niezgodnosc przesadnie bogatej organizacji Kosciola z gloszonymi przez nia ideami Jezusa Chrystusa ,doprowadzila do ogloszenia bulli papieskiej „inter nonnullos”, w ktorej uwazano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostolowie nie posiadali zadnej wlasnosci w postaci dobr materialnych.
  1378-1417 r. Dochodzi do tzw. „Wielkiej Schizmy”. Wladza jest podzielona miedzy dwoch papiezy – jednego urzedujacego w Rzymie, drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyly religii, ale polityki i wladzy
  1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zameczono setki tysiecy kobiet posadzanych o czary. – Dzieci mozna bylo rowniez oskarzac o czary: dziewczynki po ukonczeniu 9,5 lat, chlopców po ukonczeniu 10 lat. Mlodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznan obciazajacych rodzicow. W procesach o czary brane byly pod uwage „zeznania” dwulatków -Tortury obejmowaly : lamanie kolem, wieszanie za rece, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolcow w oczy, wyrywanie obcegami piersi i narzadow plciowych.
  1484 r. Papiez Innocenty VIII oficjalnie nakazal palenie na stosach kotow domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten byl praktykowany przez trwajacy setki lat okres polowan na czarownice. – Wiara, ze zwierzeta sa posrednikami diabla, doprowadzila do zalamania sie naturalnej kontroli liczebnosci populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrzescijan najczesciej byly koty, wilki, weze, lisy, i biale koguty. Poniewaz wiele z tych zwierzat polowalo na roznoszace choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogla wybuchy epidemii.
  1492 r. Kolumb odkryl Ameryke . Inkwizycja szybko postepuje sladami odkrywcow.
  1493 r. Bulla papieska uprawomocnila deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Poludniowej, ktore odmowily przyjecia chrzescijanstwa. – Rozpoczela sie kolejna bestialska rzez w imie Boga.Wbijano ciezarne kobiety na pale, cwiartowano zywcem indianskie niemowleta, przywiazywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwalcono, ucinano rece, nosy, wargi, piersi. -Jezuita Jose de Anchieta, twierdzil:”Miecz i zelazny pret to najlepsi kaznodzieje”. Ten oto barbarzynca, zostal beatyfikowal w
  1980 r. przez papieza, ktory nazywal go „apostolem Brazylii, wzorem dla calej generacji misjonarzy”. Bandyta, ktory w bestialski sposob unicestwil tysiace ludzkich istnien, uznany zostal za swietego… – Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, zylo tam okolo 11 milionów Indian, a po stu latach juz tylko 1,5 miliona. Slowo Boze zawiezione w tamte rejony „pieknie zaowocowalo”. – Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papiez nazwal ta zbrodnie przeciwko ludzkosci „dzielem ewangelizacji i pokoju”.
  1563 r. Ustalono, ze tradycja Kosciola jest wazniejszym zrodlem objawienia od Slowa Bozego.
  1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 000 protestantów. Papiez Grzegorz XIII napisal potem do krola Francji Karola IX: „Cieszymy sie razem z toba, ze z Boska pomoca uwolniles swiat od tych podlych heretykow”
  1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczna.Jego dzielo trafia na koscielny indeks ksiag zakazanych i pozostaje tam az do 19 wieku. (Czyli az do 19 wieku kosciol uznaje, iz ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechswiata).
  1584 r. Giordano Bruno twierdzi iz gwiazdy sa innymi Sloncami, wokol ktorych moga krazyc inne planety, a na nich zyc inne istoty. Za swoje poglady zostaje spalony zywcem na stosie. Egzekucje opozniono o dwa lata z rozkazu papieza Klemensa VIII. Papiezowi zalezalo, by stos na Campo dei Fiori stal sie jedna z atrakcji dla pielgrzymow. 1633 r. Galileusz probuje rozpowszechniac teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod grozba tortur zmuszony do odwolania swych pogladow.Inkwizycja skazuje go na dozywotni areszt domowy.- Poglady swietego Augustyna odzwierciedlaly „naukowe” podejscie Kosciola do swiata: „Jest to niemozliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali sie ludzie, gdyz w Pismie Swietym nie ma wzmianki o takim rodzie wsrod potomkow Adama.”
  1854 r. Wprowadzono dogmat o Niepokalanym Poczeciu Najswietszej Maryji Panny.
  1855 r. Sprzeciw Kosciola wobec Konstytucji Stanow Zjednoczonych. Kosciol glosil iz „wolnosc to bluznierstwo, wolnosc to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolnosc to mowienie klamstw w imie Boga”.
  1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylnosci papieza. -Poczatek XX wieku – Papiez Leon XIII nadal udowadnia, ze najwyzsza kara daje sie uzasadnic nastepujaco: „Kara smierci jest niezbednym i skutecznym srodkiem dla osiagniecia celu Kosciola, gdy buntownicy wystapia przeciw niemu i narusza jednosc duchowa”.
  1917 r. Tortury byly prawnie dozwolone przez Kosciol od roku
  1252, w ktorym zostaly ustanowione przez papieza Innocentego IV, az do roku
  1917, w ktorym to zaczal obowiazywac nowy Codex Juris Canonici.1931 r. Papiez Pius XI wydaje encyklike „Non abbiamo bisogno”, w ktorej jest mowa o wdziecznosci kosciola dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga – socjalizmu. 1933 r. Hitler oswiadczyl, ze w chrzescijanstwie widzi „niezachwiany fundament moralnosci; dlatego „obowiazkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunkow ze Stolica Apostolska”.W czasie II Wojny Swiatowej papiez Pius XII przyjmowal na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielajac im blogoslawienstwa.
  1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy prosza o dogmatyzacje fizycznego wniebowziecia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzieciu Najswietszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma slowa o tym).
  1965 r. Dopiero w 1965 roku kosciol niewaznil potepienie Galileusza.
  1968 r. Papiez Pawel VI oglasza encyklike „Humanae vitae”, z ktorej skutkami rodziny katolickie borykaja sie do dzisiaj. Jedynymi srodkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kosciol pozostaje wstrzemiezliwosc plciowa i metoda kalendarzyka, a kazdy stosunek plciowy ma miec na celu poczecie zycia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udzialow i czerpanie zyskow z produktow firmy „Instituto Farmacologico Serono”, ktora wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy srodek antykoncepcyjny o nazwie „luteolas”.
  1971 r. FBI wpada na trop sfalszowanych przez nowojorskich gangsterow papierow wartosciowych na sume 14 milionow dolarow. Odbiorca okazuje sie Bank Watykanski. FBI ustala ze byl to zabieg probny przed docelowa operacja na kwote 1 miliarda dolarow.
  1977 r. Papiez Pawel VI wyjasnia, ze kobieta ma zakazany wstep do kaplanstwa, poniewaz „nasz Pan byl mezczyzna”. 1978 r. Papiezem zostaje Albino Luciani , czlowiek niezwykle skromny,postepowy i uwielbiany przez masy , ktorego pontyfikat trwal tylko 33 dni. Zgadzal sie na stosowanie srodkow antykoncepcyjnych, dopuszczal kaplanstwo kobiet, sprzeciwial sie celibatowi. Postanawia zniszczyc mafijne struktury watykanskich finansow, a nastepnie oczyscic Watykan i Kosciol z oszustow i aferzystow. Sporzadza liste 121 purpuratow watykanskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczeciem zaplanowanych czystek umiera 28 wrzesnia po „zjedzeniu niestrawnego posilku” (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwlok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznosciach

 • lesnyludek

  A Radio Maryja z Ojcem Dyrektorem który jeżdzi Autem za setki tyś. zł i lata własnym helikopterem,(podczas gdy biedni emeryci na chlep nie mają) jest spuścizną po wieloletnich rządach Kościoła, którego obłuda nie zna granic. Jak to sie ma to zapisu porzuć wszystko i idź za mną. A jakoś im wyżej zamiast biedniej i skromniej to widzę że jeżdżą coraz lepszymi i droższymi autami;) i czy to jest prawdziwa wiara Chrystusowa? i oni mówią co jest dobre co jest złe! posiedzieli 6 lat w Seminarium i już niby wiedzą co bóg chce a czego nie? Ale tak to jest jak człowiek własnym rozumem nie umie sie posłużyć!! Pozdrawiam, tych którzy poznali prawdę a prawda uczyniła ich wolnymi J (8,32)

 • w bez t

  Leśny ludku, widzę że masz poczucie misji. Piszesz banialuki – pomieszanie prawdy z fałszem i w dodatku wyciągasz z tej mieszanki fałszywe wnioski.
  Dyskusja z tym ogromem tekstu jaki wkleiłeś (znam większość z tych tekstów) wydaje się jałowa.
  Tylko kilka więc pytań odnośnie do stwierdzeń, które mnie zafrapowały:
  1. „Kościół nie ma prawa według Pisma świętego istnieć”. Jak udaje ci się pogodzić to śmiałe twierdzenie nie tylko z Mat. 16.18 ale z faktem, że jednak istnieje już od 2000 lat mimo wielu błędów tworzących go grzesznych ludzi?
  2. Jan Paweł I podług ciebie „Zgadzal sie na stosowanie srodkow antykoncepcyjnych,dopuszczal kaplanstwo kobiet,sprzeciwial sie celibatowi”. Czy zechciałbyś wskazać jakieś dowody na potwierdzenie twych słów?
  3. „Czy nie wolałbyś,aby za te pieniądze budowano w Polsce parki rozrywki,baseny,obiekty sportowe,place zabaw,czy chociażby sieć nowych dróg ekspresowych? Jeszcze by zostało na rozwój szkolnictwa,służby zdrowia,emerytów,policję i inne cele. Dawno spłacilibyśmy zagraniczne długi.”
  To państwo buduje te kościoły i dlatego nie buduje dróg ekspresowych etc?
  4. Jakiej marki helikopterem lata o. Tadeusz Rydzyk

 • antypig

  Cóż za mobilizacja antyklerykalna, kościół przetrwał ponad 2 tysiące lat będąc w gorszych opałach niż wypociny Betona i Leśnego Ludka. Ojciec Rydzyk pomimo przeszkód i bezprawnego pozbawienia go dopłat unijnych dokopał się do źródeł geotermalnych i kopie kolejne ujęcia. Wszystko co robi robi dla ludzi, jako duchowny nie zabierze tego do grobu i nie zostawi spadkobiercom, zastanówcie się nad tym. Nie jestem jego fanem ale robi sporo dobrej roboty dla kraju gdzie ” Polskość to nienormalność”.

 • lesnyludek

  to że istnieje na naszych ziemiach to zasługa tzw. rozszerzania Wiary Chrystusowej za pomocą miecza i ognia bo jak ktoś sie temu nie poddał to musiał zginąć i to w imię Boga. Jak zrobiono zreszto to ze Jadźwinami, Prusakami, Zmudzinami itd. a to był Lud na naszej Ziemi Polskiej. A myślisz dlaczego Mieszko się żenił z Dobrawo nie chyba dla jej urody? Bo jakby tego niezrobił to bylibyśmy Podanami i wytłukli by nasz ród do ostatniego. Kościół to najkrwawsza formacja, która ma na swoim sumieniu największą liczbę ofiar szacuje sie że przez ok. 700 lat inkwizycji pochłoneła ponad 100 mln ludzkich istnień i to w imię Boga? i zapewne Bóg tak chciał.

 • w bez t

  A na pytania zechciałbyś odpowiedzieć?
  Tylko cztery…
  Na temat historii polskiej, wybacz, nie podejmę się dyskusji bo nie wiem kto to byli Podanie. Również na temat inkwizycji nie będę polemizował z osobą, która podaje dane…hm niewłaściwe.

 • BETON!

  „W wielu nadleśnictwach nie ma Solidarności,więc jak mogli dostawać podwyżki i nagrody członkowie jedynie słusznego związku- to nie kłamstwo??” – przesadziłem.
  „Chciałbym aby mi przybliżyć kto jest moim rzekomym kolegą partyjnym ten AB,nie wiem kto jest AP.” – Andrzej B. t słynny kadrowiec, Adam P. to słynny dyrektor. Obydwaj ze słynnej dyrekcji.
  „Faktem jest,że przejęli władzę w tej organizacji ludzie nie mający nic wspólnego z ideą Solidarności.” – niestety sami na to pozwoliliście tak samo jak na przyjmowanie nomenklaturowych bonzów. A tak na marginesie to jak można było dopuszczać do swoich szeregów ludzi z którymi walczyliście?
  „Wstydem dla nas jest,Pigan,Adamczak,Piotr samorządowiec,który jednocześnie doił kasę z lasów i samorządu…” nie można było tak od początku pisać Panie Muchomorze wtedy nie byłoby nie potrzebnych dyskusji. Bo się powtórzę, w każdej organizacji, partii i religii są ludzie źli. I należy krytycznie na wszystko spoglądać a nie udawać, że jest super.
  „Dlatego nie jest powód,aby atakować związek,który musi walczyć z tego typu lewackimi spadochroniarzami.” – jest, bo ktoś z Was na to pozwolił aby w waszym imieniu przemawiali i działali tacy ludzie. I powinniście zrobić z tym porządek. Bo skoro ludzie mają dość ZZ to z czegoś to wynika.
  „Podstaw nie daje to do atakowania mediów katolickich,które napiętnują to co się obecnie dzieje.” Szanowny Muchomorze media każde atakują tego kogo im pasuje i na kim zrobi się największą furorę. Mediów nie interesuje prawda tylko sensacja i dlatego należy każdą informację przyjmować z dystansem. Dotyczy to wszystkich mediów.
  „Rozwala się wszystko np ostatni atak na prywatyzację lasów” tak Szanowny Muchomorze tylko przypomnij sobie kiedy nastąpiła największa sprzedaż państwowego majątku i które rządy na to pozwalały? Niestety każdy ma coś na pazurami. A co do lasów to zobacz ile marynuje się pieniędzy. Nie powiem nie jest najgorzej ale, ktoś patrzący się na to z boku szybko wyliczy głupotę rządzących tą firmą. Ale niestety tak będzie dopóki każde stanowisko w lasach będzie polityczne. Do dziś taka firma nie ma jednolitych procedur, w każdym nadleśnictwie wszystko się robi inaczej to jest jakiś meksyk. Dlatego mam mieszane uczucia co do tej firmy – z jednej strony dużo specjalistów poświęcających się firmie i temu co kochają robić z drugiej strony polityka i układy.
  „Przecież to też czeka na okres powyborczy,czy to nie obłuda.” wszystkie rządy tak robią, że nie podejmują trudnych decyzji przed wyborami, żeby nie zniechęcić do siebie wyborców.
  „Czepianie się tacy to bezczelność,jakoś nie widziałem duchownych stojacych z tacą na ulicy zaczepiających przechodniów.” nie zgodzę się. To księża powinni decydować na co przeznaczać tacę a nie kuria. Ja tam wolę, żeby w takich społecznościach katolickich ksiądz przekazywał tacę na biedną rodzinę, remont kościoła lub inne lokalne cele niż na milionera Ojca Dyrektora.

 • Muchomor

  Zaskoczyłem, dlaczego nie piszesz po prostu Bździkot, tak to tej samej maści co Adamczak itp. Wstyd, że to wogule kręci się po lasach. Jeżeli tak oceniasz tę paczkę z czym się zgadzam, to dlaczego nie krytykujesz obecnej władzy. Tusk właśnie podpisał porozumienie przedwyborcze właśnie z Bździkotem. Stanowi to dowód na kogo postawiła PO. Dziwić się nie należy, że wycina się najlepszych leśników, łamie prawo. Dlaczego czepiasz się Płakseja to on pozbył się Bździkota, pobierał Adamczaka, stąd wściekłość i zemsta na nim tej paczki. Piszesz o czystkach politycznych, ale nie na bruk, jak to się działo za Dawidziuka i obecnie. Widocznie nie doświadczyłeś wyrzucenia na bruk bez powodu,i z mieszkania, gdzie zostaje się bez środków do życia. Dlatego twój cynizm i bezduszność w stosunku do krzywdzonych ludzi np stoczniowców jest nie do przyjęcia. Pisanie, że mogą zmienić kraj i pracę, ty też nie musisz się trzymać lasów i pójść do prywaciarza za tys zł. Pisałem nie decyduj o nie swoich pieniądzach, gdzie przeznaczyć tacę, zapominasz, że duchowny też musi się utrzymać, ponosić koszty utrzymania świątyni, ogrzewanie, energia itd.Wstydził byś się wypisywać takie banały. Odnośnie epistoł leśnego ludka to na odległośc smierdzi mi jechowymi domokrąźcami, to ich retoryka. Wsciekle atakują Kościół Katolicki. Jeżeli ludek taki mocny w dogmatach, to niech jechowcy jadą do Iraku, Pakistanu i tam nawracają, a nie podkopują korzeni chrześcijaństwa. Jeżeli taki odważny niech napisze epistołę o historii islamu, kolebkę terroryzmu. Jechowcom aby się ich pozbyć z przed domu to proponowałem.

 • Zdziś

  Fakt faktem że 90% Polaków przypisuje się do Katolicyzmu, nie czyni nas krajem religijnym.

  Tym bardziej proszę nie obrażac Katolików którzy nie identyfikują się z Radiem Maruja. Na szczęście Radio Maryja i dyr Rydzyk nie zarządza Episkopatem i nie jest Centrum Kościoła Katolickiego. Dla mnie osobiście jest to takie graniczne miejsce jak Ekipa wokół Ks.(czy już byłemgo) Natanka.

  To że ktoś nie zgadza się z Radio Maryja i jego wyznawcami nie oznacza że jest złym Katolikiem.

  A tak na koniec, to wg mnie 70% Katolików tak naprawdę nie zna swojej wiary, raczej traktuje to jak oddychanie, a wizyte w Kościele jak wizytę w sklepie (trzeba się pokazać, ubrać, umyć auto – a po Kościele przy obiedzie obgadać współwiernych)

  Oczywiście są osoby które świetnie znają Pismo Święte (podziwiam) znaja Historię ogólnie (ale tez Historię Chrześciojaństwa).

  Pod tym względem imponują mi ludzie wyznający ISLAM, Hinduizm, Judaizm. Znają swoją religię czytają swoje Święte Księgi.

  A my traktujemy naszą wiarę przez pryzmat Dyr Rydzyka albo pokolenia JP2.

  Zastanówcie się sami, kiedy ostatni raz czytaliście Biblię?

  I nie piszcze że ja się uważam za niewiadomo jak wierzącego. Dalego mi to idealnego Chrześcijanina.

  P.S.

  Na koniec do Kolegi Muchomora i Betona.
  Wasza dyskusja jest bezcelowa.

  Jak w Polsce lasy będą prywatne skończy się polityczne zwolnienia.
  Obecnie każdy będzie twierdził że odwołano go politycznie i bez powodu.

 • Michomor

  Zdziś na lasy prywatne, będziesz musiał poczekać. Póki co to pojeździj sobie wyciągiem w Zieleńcu, jest na pewno prywatny. Wieść niesie, że na narty jeździli tam obecni dygnitarze leśni łącznie z Panem Piotrem. Pokazałeś zamiary obecnej władzy, której pozostały do opchnięcia jeszcze lasy. Nienawidzisz Radia Maryja, bo napiętnuje grabież majątku narodowego. Może uszczkniesz tajemnicy, które to lasy będą twoje. Nie słyszałem aby ta rozgłośnia uczyła złych rzeczy i wybielała bezprawie, wzorem GW. Dziwię się wielu ludziom lasu, że wierzą w bełkot prorządowych publikatorów, dają wiarę obecnej władzy za doraźne stołki. Podcinają gałąź na której siedzą. Opamiętają się, jak z niej spadną. Dygnitarze z brudnymi kołnierzami też pozegnają się ze żłobkiem bo prywaciarzowi nie będą npotrzebni spece od przekrętów.

 • Cielska…

  uniknięcia odpowiedzialności, przez co urząd skarbowy ogarnia furia złości… 🙂 jAK NIE PŁACIĆ Podatków ? look this >>…

 • marcus

  Do ,,Leśnego ludka” Tylko rzuciłem okiem na twoje komentarze .Twój poziom zaangażowania w twierdzenie że religia nawołująca do miłowania bliźniego jak siebie samego jest zła ,jest zastanawiający/ podawanie przykładów odwrotnego działania ludzi ,choćby i Kościoła niczego nie zmienia /.Zastanów się i zgłoś się do psychiatry a jak to nie pomoże to do egzorcysty. To nie są moje żadne kpiny czy szyderstwa.Naprawdę żal mi tak nieszczęśliwego człowieka.

 • rysio

  PO i PSL to zdrajcy narodu polskiego

 • rysio

  ci co z nimi trzymaja to tez zdrajcy , wstyd mi za tych lesnikow co ich popieraja

 • rysio

  ale jak oni rozwala lasy panstwowe to wtedy bedzie placz a tuskowi tylko o to jeszcze chodzi bo to slugus brukselski i sowiecki

 • ŻAL MI CIEBIE -LEŚNY LUDKU -TAKIE GŁUPOTY POWTARZASZ ….A PO KIM ? a PO KIM?
  ZANIM RZUCISZ KAMIENIEM TO SPRAWDŻ WIARYGODNOŚĆ FAKTÓW , PRZEMYŚL , OTWÓRZ SZERZEJ OCZY , UMYJ USZY !!!!!!
  NIE PLEĆ BZDUR NA TEJ STRONIE !!!!! WPADNIJ NA STRONĘ GW