sierpień 2010
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Archiwa

Lasy Państwowe w sektorze finansów publicznych

Nowy patch wgrany w nadleśnictwach, gdzie obok kont potrzebnych (lub nie) do  bieżącego funkcjonowania PGL Lasy Państwowe, instaluje się równoległe konta kosztowe z dopiskiem budżet, wprowadzany pośpiesznie Jednolity System Planów, wskazuje na świadome przygotowywanie przez kierownictwo Lasów Państwowych politycznej decyzji o przejściu Lasów do sektora finansów publicznych. Nie musimy chyba tłumaczyć naszym Czytelnikom, że jest to koniec Lasów Państwowych w obecnej postaci prawnej. A przyczyna jest nader prozaiczna. Dotychczasowa kreatywna księgowość (o której pisał Jerzy Bielewicz w publikowanym przez nas artykule „PO zielonej wyspie zostanie tylko ocean długów”) w zakresie budżetu państwa już nie wystarcza. Aby nie trafić przed Trybunał Konstytucyjny za przekroczenie dopuszczalnego deficytu budżetowego, liczonego w procentach, rząd włącza w przychody i koszty budżetu państwa coraz to nowe dziedziny gospodarki. Podobnie włączono już  fundusze specjalne np.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie,  Powiatowe i Gminne Fundusze OŚ.
Rządowy dokument pod nazwą Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010 – 2013 tak oto tłumaczy konieczność dalszego oszukiwania Unii Europejskiej.

„…W efekcie nominalny deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł z 3,7% PKB w 2008 r. do 7,1% PKB w 2009 r. Przy nieznacznie tylko ujemnej luce produktowej w ubiegłym roku deficyt strukturalny ukształtował się na zbliżonym poziomie do deficytu nominalnego i wyniósł ok. 7% PKB.

Konsekwencją przekroczenia przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych jeszcze w 2008 r. wartości referencyjnej 3,0% PKB było podjęcie przez Radę Ecofin decyzji o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu i wydanie zaleceń dotyczących jego redukcji. Zgodnie z tymi zaleceniami, Polska powinna do 2012 r. zredukować nadmierny deficyt do wartości poniżej 3% PKB w sposób wiarygodny i trwały.

Strukturalne podłoże nierównowagi fiskalnej w połączeniu ze skutkami światowego kryzysu doprowadziły do szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce. W bieżącym roku relacja długu publicznego do PKB prawdopodobnie przekroczy pierwszy z ustawowych progów ostrożnościowych (50%), przy równoczesnym ryzyku przekroczenia kolejnego progu (55%) w roku następnym. Brak działań nakierowanych na uzdrowienie finansów publicznych przyczyniłby się do materializacji tego ryzyka, a co za tym idzie konieczności silnego zacieśnienia polityki fiskalnej, wynikającej z procedur sanacyjnych przewidzianych w ustawie o finansach publicznych…”

Uzasadnienie podane na stronie 24 tego dokumentu nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że włączenie PGL Lasy Państwowe ma charakter czysto manipulacyjny i spowodowany jest tylko i wyłącznie ucieczką przed odpowiedzialnością za zrujnowanie finansów państwa, przez nieudolne nimi zarządzanie.

„…Dodatkowym czynnikiem o charakterze instytucjonalnym, jednak mającym mniejszy wpływ na wynik sektora finansów publicznych jest zakwalifikowanie w ramach planowanej nowelizacji ustawy o finansach publicznych do podmiotów sektora finansów publicznych jednostki PGL Lasy Państwowe. Za zaliczeniem PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych przemawia zarówno forma organizacyjno-prawna jak i realizowane zadania. PGL Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia (np. lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa)…”

(WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA 2010 – 2013)

2 komentarze Lasy Państwowe w sektorze finansów publicznych

  • PYTIA

    ….CORPUS DELICTI….PO,to organizacja przestępcza !! TUSK,totalitarne unijne struktury korupcyjne !!Oś Bruksela-Berlin-Moskwa,to masońska loża!
    To koniec polskich marzeń o wolności i niepodległości !!
    HAUD MIHI VITA OPUS EST HAC !!

  • bartez

    Teraz PO przegieło pałe. Ciule garbate szukają oszczędnośći tam gdzie nie powinni. I dowalaja kase do gornikow i calej holoty rzucającej śrubami. Szlag mnie trafia.